Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Blogs

Donderdag 11 april 2024

Hoge Raad: "Rentevordering na goedgekeurd akkoord nog afdwingbaar"

Op 9 februari 2024 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan waarin de Hoge Raad overweegt dat een schuldeiser nog steeds achterstallige rente kan innen in het geval dat een debiteur failliet is verklaard en er een akkoord tot stand is gekomen dat door de rechtbank is goedgekeurd. Wat betekent dit precies en wat was het geschil?

Lees verder
Dinsdag 02 april 2024

Wel of geen publicatieverbod? Het gesprek tussen Peter R. de Vries en Khalid Kasem

Het Algemeen Dagblad plaatste een artikel over de gelekte gespreksopname van een gesprek tussen Peter R. de Vries en Khalid Kasem. Mag dat zomaar?

Lees verder
Dinsdag 26 maart 2024

Help! Ik heb de nalatenschap zuiver aanvaard en nu blijkt er een schuld te zijn

Soms kan het gebeuren dat je als erfgenaam een nalatenschap zuiver hebt aanvaard en dat zich onverwacht een schuldeiser van de overledene meldt. Als je een nalatenschap zuiver hebt aanvaard, ben je als erfgenaam aansprakelijk voor alle schulden. Dat is ook het geval als die schulden hoger zijn dan de positieve bestanddelen van de nalatenschap en er dus sprake is van restschulden.

Lees verder
Dinsdag 19 maart 2024

Het concurrentiebeding: wat gaat er veranderen door de nieuwe wet?

In mijn vorige blog, blikte ik vooruit op de voorgenomen wijzigingen in de regels over het concurrentiebeding. Aan de hand van het wetsvoorstel ‘Wet modernisering concurrentiebeding’[1] ga ik nu in op wat er daadwerkelijk gaat veranderen.

Lees verder
Donderdag 07 maart 2024

Het opzeggen van duurovereenkomsten. Hoe zit het ook alweer?

In de dagelijkste praktijk komen we regelmatig in aanraking met (duur)overeenkomsten en vragen over daarin opgenomen tussentijdse opzeggingsmogelijkheden. Soms maken partijen op het eerste gezicht heldere afspraken over het al dan niet kunnen opzeggen van de betreffende overeenkomst. Maar schijn kan soms bedriegen.

Lees verder
Donderdag 29 februari 2024

Mag mijn verhuurder onderhoudskosten voor een cv-installatie bij mij in rekening brengen?

Stel, u huurt een ruimte die in dit geval wordt verwarmd door een cv-installatie. Na een bepaalde periode gaat deze stuk. Wie moet dan wat betalen, u of de verhuurder? In deze blog geven we antwoord op die vraag en stellen we nog vast wat kale huur is, wat valt er binnen servicekosten en wanneer mogen deze in rekening worden gebracht.

Lees verder
Donderdag 22 februari 2024

Automatisch een vergunning krijgen? Die tijd is helaas voorbij…

Waar je voorheen van rechtswege (lees: automatisch) een vergunning kreeg als de gemeente niet op tijd een besluit nam over de aanvraag, is dat sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet (op 1 januari 2024) verleden tijd! De vergunning van rechtswege was bedoeld om  de gemeente te prikkelen om tijdig besluiten te nemen. Volgens de wetgever is die prikkel niet meer nodig.

Lees verder
Dinsdag 13 februari 2024

MKB heeft weinig aan WHOA

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is per 1 januari 2021 ingevoerd. Deze wet is bedoeld voor ondernemingen die in de kern gezond zijn, maar wel hoge schulden hebben, zodat zij minder vaak failliet gaan. De financiële problemen van veel ondernemingen door de Coronaperiode hebben de WHOA extra actueel gemaakt.

Lees verder
Donderdag 01 februari 2024

Update alimentatie! Klopt het alimentatiebedrag (na de nieuwe indexering) nog wel?

Omdat de kosten van levensonderhoud, maar ook het inkomen van de alimentatieplichtige jaarlijks stijgt, wordt de alimentatie ook jaarlijks wettelijk verhoogd. Dit gaat op basis van een indexeringspercentage dat ieder jaar in november door de overheid wordt vastgesteld. Het indexeringspercentage bedraagt in 2024 maar liefst 6,2%.
Vergeet u niet de alimentatie te indexeren? 

Lees verder
Dinsdag 16 januari 2024

New year, new concurrentiebeding?

Het concurrentiebeding zoals wij dat kennen wordt dit jaar 117 jaar oud. In die 117 jaar zijn de wettelijke regels met betrekking tot het concurrentiebeding nauwelijks veranderd. Wordt het niet eens tijd om het concurrentiebeding weer eens goed onder de loep te nemen?

Lees verder
Dinsdag 02 januari 2024

Een vaststellingsovereenkomst (VSO) sluiten tijdens ziekte, is dat wel zo verstandig?

In onze arbeidsrechtpraktijk komen wij regelmatig werknemers tegen die zich niet bewust zijn van de risico’s die zich voordoen wanneer de werkgever een voorstel doet om de arbeidsovereenkomst te beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst, terwijl de werknemer nog ziek is.  

Lees verder
Dinsdag 19 december 2023

Vanaf welke leeftijd worden kinderen door de kinderrechter gehoord?

In het familierecht worden kinderen gehoord door de kinderrechter. Dit gebeurt omdat het voor kinderen belangrijk is dat zij worden betrokken in zaken die over hen gaan. Bovendien geeft het rechters een inkijkje in de thuissituatie waarover zij een beslissing nemen.  

Lees verder
Donderdag 14 december 2023

Zijn incassokosten van de verhuurder oneerlijk?

In een huurovereenkomst voor woonruimte is vaak een indexeringsclausule opgenomen waarin is vastgelegd dat de huurprijs jaarlijks kan worden verhoogd op basis van de CPI-index. Soms ook met een aanvullend percentage.  

Lees verder
Dinsdag 05 december 2023

Wat te doen als je ziek wordt vóór je geplande vakantie?

Stel nou dat een werknemer ziek wordt nadat zijn vakantie is vastgesteld, maar de werknemer met toestemming van de bedrijfsarts in de al vastgestelde vakantieperiode op vakantie gaat. Kan de werkgever dan vakantiedagen van de werknemer afboeken?   

Lees verder
Dinsdag 28 november 2023

Help! Ik krijg geen toestemming van mijn ex-partner om te verhuizen

Zijn jij en je partner gescheiden? Dan kan er discussie zijn over de verhuizing met de kinderen. Wanneer de andere ouder geen toestemming voor de verhuizing geeft, is vervangende toestemming van de rechter noodzakelijk. Bij de beoordeling van de rechter spelen specifieke verhuiscriteria een belangrijke rol.

Lees verder
Maandag 20 november 2023

Doorbraak Woekerpolis zaak Nationale-Nederlanden

Onlangs heeft het gerechtshof in Den Haag geoordeeld dat Nationale-Nederlanden bij de verkoop van beleggingsverzekeringen haar klanten onvoldoende heeft geïnformeerd over de kosten en de risico’s daarvan. Na tien jaar is dit een doorbraak en een overwinning voor de gedupeerden.

Lees verder
Dinsdag 31 oktober 2023

Het nieuwe ouderschapsplan: gebruiksvriendelijker voor ouders

Op 15 september 2023 was het de Dag van de Scheiding. Deze dag is in het leven geroepen door de VFAS, de Vereniging van familierechtadvocaten en scheidingsmediators. Er werd de afgelopen keer extra aandacht besteed aan het ouderschapsplan. Dat is in een nieuw jasje gegoten.

Lees verder
Dinsdag 17 oktober 2023

Kosteloze rechtsbijstand voor ouders bij een gezagsbeëindigende maatregel of uithuisplaatsing

Per 1 januari 2023 kunnen ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de overheid het gezag over hun kinderen wil beëindigen, in het kader van een pilot kosteloze rechtsbijstand krijgen van een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat. De minister heeft besloten deze pilot vanaf 1 oktober 2023 uit te breiden met eerste uithuisplaatsingen in eerste aanleg.

Lees verder
Donderdag 05 oktober 2023

De Omgevingswet: van uitstel komt geen afstel

Nadat de invoering van de Omgevingswet vele malen is uitgesteld, onder andere omdat de vereiste digitalisering nog niet in orde was, gaat het op 1 januari 2024 dan toch écht gebeuren: de Omgevingswet treedt in werking!

Lees verder
Donderdag 28 september 2023

Demotie, mag dat zomaar?

Demotie is een onderwerp dat zowel werkgevers als werknemers bezighoudt. In een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant eerder dit jaar, werd dit vraagstuk onder de loep genomen. De zaak draaide om een werknemer in een groothandel in groente en fruit die teruggezet werd naar haar vroegere functie na een incident op de werkvloer. Wat was hier aan de hand en wat was het oordeel van de rechter (in

Lees verder
Dinsdag 19 september 2023

Algemene voorwaarden: is verwijzing naar een website voldoende?

Onlangs is door onze hoogste rechter (de Hoge Raad) uitspraak gedaan over de vraag in hoeverre een groothandel voor de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden kan volstaan met een verwijzing naar haar website. In de praktijk zien we steeds vaker dat bedrijven op deze manier aan hun klanten de mogelijkheid bieden om van de inhoud van hun algemene voorwaarden kennis te nemen.

Lees verder
Dinsdag 12 september 2023

Duiken! De faillissementsgolf komt eraan

Sinds eind 2022 wordt er een faillissementsgolf in Nederland verwacht. In de media wordt soms zelfs gesproken over een tsunami aan faillissementen. Kredietverzekeraars voorspellen een forse stijging van het aantal faillissementen, vaak met meer dan 50%.

Lees verder
Woensdag 09 augustus 2023

Terugeisen van oneerlijke huurverhoging?

Voor particuliere huurders is eerder dit jaar een aantal interessante ontwikkelingen in de rechtspraak ontstaan. Een niet onbelangrijke gaat over het jaarlijks verhogen van de huurprijs, ook wel het ‘indexeren’ van de huur genoemd. Ik zal hierna stapsgewijs uitleggen dat u misschien wel recht hebt op terugbetaling van uw huurverhoging.

Lees verder
Donderdag 20 juli 2023

Wat te doen als je ziek wordt tijdens je vakantie?

De vakantieperiode is begonnen. Een periode waarin werknemers kunnen ontspannen, het werk even los kunnen laten en kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Helaas kan het voorkomen dat je ziek wordt. 

Lees verder
Dinsdag 18 juli 2023

Wettelijke regeling voor draagmoederschap

Op 4 juli jl. is door minister Weerwind een wetsvoorstel ingediend om draagmoederschap bij wet te regelen. Tot op heden is er geen specifieke regeling voor ouderschap na draagmoederschap. 

Lees verder
Maandag 03 juli 2023

Als omgang met je kleinkind niet vanzelfsprekend is

Vandaag de dag spelen grootouders een essentiële rol in de opvoeding en het welzijn van hun kleinkinderen. Ze bieden emotionele steun, wijsheid en stabiliteit. Het zal je als trotse grootouder dan maar gebeuren dat je na een echtscheiding of overlijden van je zoon of dochter ineens te horen krijgt dat je je kleinkind(eren) niet meer te zien krijgt. Dit komt helaas regelmatig voor.

Lees verder
Woensdag 21 juni 2023

Veelgemaakte fouten bij het gebruik van algemene voorwaarden

Veel ondernemers maken gebruik van algemene voorwaarden bij hun overeenkomsten. Dit doet een ondernemer doorgaans dit om zijn positie te versterken, mocht er een geschil met een klant ontstaan. Wil je echter een geslaagd beroep kunnen doen op de algemene voorwaarden dan is het wel van belang dat je deze algemene voorwaarden op een juridisch correcte manier hanteert.

Lees verder
Dinsdag 30 mei 2023

Mag mijn ex-partner foto's van ons kind op social media plaatsen?

Het gebruik van social media blijft toenemen. Maar ondertussen kan het gebruik van social media tussen ex-partners tot veel discussie leiden. Denk daarbij aan het wel of niet posten van foto’s van de kinderen op social media. Hoe zit dat nou juridisch?

Lees verder
Dinsdag 16 mei 2023

Goed verhuurderschap per 1 juli 2023 verplicht

Het wetsvoorstel ‘goed verhuurderschap’ is op dinsdag 21 maart 2023 aangenomen door de Eerste Kamer. Naar verwachting treedt deze wet op 1 juli 2023 in werking. De wet is nog maar net aangenomen of er is alweer een wijziging in aantocht.

Lees verder
Dinsdag 25 april 2023

Werkzaam (geweest) in de zorg en nu besmet met post-COVID, wie helpt?

COVID beïnvloedde ons dagelijks leven. Dit gold natuurlijk al helemaal voor medewerkers in de zorg. De werkdruk was hoog, evenals de kans op besmetting. Eén op de acht Nederlanders houdt langdurig klachten, ook wel post-COVID genoemd. Met alle gevolgen van dien.

Lees verder
Donderdag 20 april 2023

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen

Op 16 februari 2023 heeft de Tweede Kamer de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Het was wachten op de Eerste Kamer om de wet tevens te accepteren. Dit gebeurde op 14 maart 2023. Naar verwachting zal de wet op 1 juli 2023 in werking treden.

Lees verder
Dinsdag 04 april 2023

Berekening van partneralimentatie per 1 januari 2023 op basis van woonbudget

Bij partneralimentatie werd de draagkracht tot voor kort berekend op basis van de werkelijke woonlasten. Dat is per 1 januari 2023 veranderd. Zo wordt er tegenwoordig gerekend met een woonbudget dat 30 procent van het netto-inkomen bedraagt, waaruit alle woonkosten moeten worden betaald.

Lees verder
Dinsdag 21 maart 2023

Huisvesting van arbeidsmigranten in horecavoorzieningen: wat mag (niet)?

We zijn in Nederland nog altijd sterk afhankelijk van arbeidsmigranten en seizoenarbeiders. Deze afhankelijkheid brengt consequenties met zich mee. Zo stelt de commissie Roemer dat we voor goede huisvesting moeten zorgen. De commissie heeft gemeentebesturen dan ook opgeroepen om gebruik te maken van beschikbare bevoegdheden waarmee in die huisvesting kan worden voorzien.

Lees verder
Donderdag 02 maart 2023

Meerwerk in de bouw, wat zijn de regels?

Het gebeurt regelmatig dat een opdrachtgever een overeenkomst met een aannemer sluit en dat gedurende de uitvoering van het overeengekomen werk, de opdrachtgever een toevoeging of verandering daarin wenst. In de praktijk wordt dit aangeduid als ‘meerwerk’. De aannemer brengt meerwerk doorgaans aan het einde van de opdracht in rekening bij de opdrachtgever. Is dit toegestaan?

Lees verder
Dinsdag 21 februari 2023

Oplichting via de telefoon of internet? Dat overkomt mij niet!

Geld overmaken op basis van een vals WhatsApp-bericht, gegevens doorgeven aan een zogenaamde medewerker van de bank of een onbevoegd persoon toegang geven tot je computer. Dat overkomt mij niet, denken we massaal. Toch neemt oplichting via de telefoon of internet toe.

Lees verder
Donderdag 16 februari 2023

Maar ik krijg mijn gemaakte advocaatkosten toch zeker wel terug?

Als het op procederen bij de civiele rechter aankomt, is het kostenaspect een niet te onderschatten belang bij de vraag of je het op een procedure laat aankomen (of liever een gunstige regeling treft). Procederen is nu eenmaal kostbaar en er is geen zekerheid dat die kosteninvestering loont. Soms kost een procedure meer dan dat het je uiteindelijk oplevert. 

Lees verder
Dinsdag 14 februari 2023

Grensoverschrijdend gedrag is altijd ernstig verwijtbaar, of toch niet?

Een docent bewegingsleer aan een Hogeschool maakt zich meerdere malen schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Aan de Hoge Raad de taak om te oordelen of dit gedrag ernstig verwijtbaar is. Deze zaak leidde vorig jaar tot een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad over de vraag of grensoverschrijdend gedrag als ernstig verwijtbaar handelen kwalificeert.

Lees verder
Woensdag 25 januari 2023

Opgelicht! Wat zijn je mogelijkheden?

De afgelopen jaren is het aantal mensen dat is opgelicht behoorlijk toegenomen. 

Lees verder
Dinsdag 24 januari 2023

Testamentair bewind ter bescherming van uw vermogen

Wil je (een deel van) jouw erfenis laten beheren door een ander dan degene aan wie je de erfenis nalaat? Bijvoorbeeld omdat de rechthebbende nog minderjarig of geestelijk niet in staat is? Dan kun je in jouw testament bepalen dat een testamentair bewindvoerder (een deel van) de erfenis beheert. Hoe dit in de praktijk werkt?

Lees verder
Maandag 16 januari 2023

Beneficiair aanvaarden, hoe werkt dat?

Bij beneficiair aanvaarden erft een erfgenaam alle bezittingen en schulden samen met eventuele andere erfgenamen, maar wordt een erfgenaam niet met zijn/haar eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Bij beneficiair aanvaarden accepteer je de erfenis en word je erfgenaam. De schulden van de overleden persoon hoef je dan niet van je eigen geld te betalen.

Lees verder
Dinsdag 06 december 2022

Omgevingswet: wat nu met uw bouwplannen?

Op 14 oktober 2022 besloot minister De Jonge om de inwerkingtreding van de Omgevingswet weer uit te stellen. (*Inmiddels is vastgesteld dat de wet op 1 januari 2024 in werking treedt.) Wat moet er nu gebeuren met bouwplannen of andere ruimtelijke initiatieven die niet passen binnen het geldende bestemmingsplan? Gaan gemeenten nog meewerken aan een wijziging van die bestemmingsplan

Lees verder
Dinsdag 29 november 2022

Heb ik recht op smartengeld?

Smartengeld is een schadevergoeding voor immateriële schade, in de praktijk ook aangeduid als geleden pijn en ongemak en gederfde levensvreugde. Denk bijvoorbeeld aan emotionele of psychische schade na een ongeval. Het gaat hier dus om niet (direct) zichtbare schade. Of je recht hebt op smartengeld, en de hoogte daarvan, hangt van een aantal factoren af.

Lees verder
Donderdag 10 november 2022

Mijn buren kijken vanuit hun woning in mijn achtertuin, mag dat zomaar?

In Nederland wonen we met zijn allen relatief dicht op elkaar. Zeker in de steden zijn percelen vaak relatief klein en liggen woningen dicht op elkaar. Met regelmaat krijgen wij dan ook vragen over het al dan niet rechtmatig handelen van de buren. 

Lees verder
Dinsdag 08 november 2022

Wanneer kan een executeur van een nalatenschap worden ontslagen?

In een testament kan worden bepaald dat in geval van overlijden een executeur wordt benoemd die de afwikkeling van de nalatenschap regelt. In sommige gevallen raakt de verhouding tussen de executeur en een erfgenaam echter verstoord, zodat het nodig is om de executeur te laten ontslaan. De wet biedt hiertoe een mogelijkheid. Hoe gaat dat in de praktijk?

Lees verder
Donderdag 27 oktober 2022

Wanneer mag de huurprijs worden verhoogd en met hoeveel?

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de huurprijs afgelopen jaar gemiddeld met 3% is gestegen. Het verhogen van de huur en alle geldende regels in dat kader roepen, zowel bij de verhuurder als bij de huurder, regelmatig vragen op.

Lees verder
Dinsdag 25 oktober 2022

Dreigend faillissement afwenden? Houd hier rekening mee.

Hoewel het aantal uitgesproken faillissementen de afgelopen jaren historisch laag lag, is de verwachting dat dit aantal in 2023 fors zal stijgen. Er wordt komend jaar in Nederland een groei van 77% verwacht, zo voorspelt Atradius in haar faillissementsvooruitzichten voor 2022 en 2023.

Lees verder
Dinsdag 18 oktober 2022

Hoe kun je je handelsnaam beschermen?

In een tijd waarin de handel via internet steeds belangrijker wordt, komt het vaak voor dat concurrenten in elkaars (online) vaarwater terecht komen. Hoe vervelend is het dan als een ander (jonger) bedrijf een handelsnaam (of domeinnaam) heeft die sterk op die van jou lijkt, met het evidente doel om jouw (potentiële) klanten bij jou weg te kapen?

Lees verder
Donderdag 13 oktober 2022

Kansen en bedreigingen in uitzonderlijke tijden

Uit de laatste cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat in het eerste halfjaar van 2022 een recordaantal bedrijfsopheffingen zijn geregistreerd. Daarentegen bleef het aantal faillissementen in het eerste halfjaar van 2022 nog steeds zeer laag.

Lees verder
Dinsdag 04 oktober 2022

Het gezicht achter de mannen in toga | Cees Boskamp & Toon Willems

Een speciale editie van de rubriek ‘het gezicht achter de man/vrouw in toga’ deze keer. De grondleggers, Cees Boskamp en Toon Willems, halen herinneringen op over ruim 30 jaar Boskamp & Willems Advocaten.

Lees verder
Dinsdag 20 september 2022

Wat als mijn ex vermogen achterhoudt tijdens de scheiding?

Daar is de wetgeving duidelijk in. Wanneer een echtgenoot bij de verdeling van de gemeenschap opzettelijk vermogen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, dan verbeurt hij of zij dat vermogen geheel aan de ander.

Lees verder
Donderdag 15 september 2022

Recente wijzigingen in het arbeidsrecht; géén terugbetalingsregeling van opleidingskosten en verbod op nevenwerkzaamheden lastiger voor de werkgever

Per 1 augustus jl. zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de wet op het gebied van het arbeidsrecht. De wijzigingen hebben betrekking op opleidingskosten en nevenwerkzaamheden.

Lees verder
Maandag 05 september 2022

Het gezicht achter de vrouw in toga | Anne de Wit

Sinds 4 jaar is Anne de Wit werkzaam bij Boskamp & Willems Advocaten en actief binnen de sectie arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Anne woont samen met Vincent en haar hond ‘Koffie’ (Australische herder). Anne is een van de jongsten op kantoor, ziet er altijd tip-top uit en is ambitieus in alles wat ze doet.

Lees verder
Dinsdag 30 augustus 2022

Eigendomsvoorbehoud in je algemene voorwaarden? Leg het goed vast!

Regelmatig nemen bedrijven een eigendomsvoorbehoud op in hun algemene voorwaarden. De verkoper blijft dan eigenaar van de geleverde zaken totdat de koopsom is betaald. Als betaling uitblijft, mag u de geleverde zaken in beginsel terughalen.

Lees verder
Dinsdag 16 augustus 2022

Gevolgen Didam-arrest voor Nederlandse vastgoedsector steeds duidelijker

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad (’s lands hoogste civiele rechter) uitspraak gedaan over verkoop van onroerende zaken door de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van grond door de gemeente aan een ontwikkelaar. Die uitspraak kreeg de naam ‘het Didam-arrest’ en bracht heel wat teweeg bij zowel overheden als in de vastgoedsector.

Lees verder
Dinsdag 02 augustus 2022

Bij annuleren van een vakantiereis geen geld terug, wat nu?

De vakantieperiode breekt aan en u hebt lange tijd uitgekeken naar een reis vol ontspanning. Plotseling doet zich een omstandigheid voor waardoor uw vakantie in het water valt. Denk aan een gecancelde vlucht of een ziektegeval in uw gezin waardoor u de vakantie moet annuleren.

Lees verder
Dinsdag 26 juli 2022

Voor wie is het Facebookaccount van de overledene?

In geval van een overlijden worden nabestaanden steeds vaker geconfronteerd met praktische vragen over bijvoorbeeld digitale accounts die iemand achterlaat. Als nabestaande is het niet eenvoudig om accounts te verwijderen zonder de inloggegevens. Maar hoe zit het met het Facebookaccount waarop je nog een filmpje of foto van de overledene wilt plaatsen?

Lees verder
Donderdag 21 juli 2022

Sorry mevrouw, het valt niet onder de garantie…

Heeft u het ook wel eens meegemaakt, dat u een tv-toestel had dat kort na een jaar kapot ging? U ging naar de winkelier waar u het toestel had gekocht en die zei u dat de fabrikant slechts één jaar garantie gaf, zodat de winkelier helaas niets voor u kon betekenen. U kon een nieuwe tv aanschaffen of het toestel voor eigen rekening laten repareren.

Lees verder
Dinsdag 19 juli 2022

Het gezicht achter de vrouw in toga | Sigrid van Pelt

Meet Sigrid van Pelt! Sigrid woont samen met haar man Teun en haar zoontjes Stijn (bijna 6 jaar) en Niels (4 jaar). Binnen Boskamp & Willems Advocaten is ze actief in het Verbintenissenrecht (contractenrecht) en schade- en aansprakelijkheidsrecht.

Lees verder
Dinsdag 12 juli 2022

Ook compensatie transitievergoeding als loonbetalingsverplichting is geëindigd voor 1 juli 2015

Sinds 1 juli 2015 is de werkgever bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in beginsel een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Dat geldt ook voor werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn en voor wie op de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer rust.

Lees verder
Dinsdag 28 juni 2022

De bewijslast bij consumentenkoop

U hebt een design tuintafel gekocht en na enkele weken wachten, wordt de tafel dan eindelijk geleverd. Kort na levering ontdekt u een scheur in één van de aluminium tafelpoten. Hierdoor staat de tafel scheef.

Lees verder
Dinsdag 21 juni 2022

Het gezicht achter de man in toga | Jasper Hovener

Al ruim een jaar is hij aan de slag als advocaat Vastgoed- en huurrecht en Ondernemingsrecht: Jasper Hovener. Jasper woont samen met zijn vriendin Enola en met hun twee katten (maine coon) Daan en Sofie in Bavel. Op kantoor is Jasper altijd keurig gekleed, jasje-dasje. Maar onder dat pak draagt hij altijd witte sneakers.

Lees verder
Donderdag 16 juni 2022

Geen (horeca)vergunning door slecht levensgedrag? Onderbouw het maar!

Een horecaonderneming heeft volgens de wet een bepaalde mate van verantwoordelijkheid als het gaat over het schenken van alcohol. De horecaondernemer of -uitbater moet mede zorgen voor openbare orde en een veilig woon- en leefklimaat. Niet iedereen krijgt daar zomaar een vergunning voor. Bij ‘slecht levensgedrag’ kan het zijn dat je geen vergunning krijgt. 

Lees verder
Donderdag 19 mei 2022

Wat te doen bij financiële problemen na eindigen corona-steunmaatregelen?

De afgelopen twee jaar hadden veel bedrijven het moeilijk, ondanks de corona-steunmaatregelen van de overheid. Toch zijn er in die periode minder faillissementen dan ooit tevoren uitgesproken. In 2021 zijn er ongeveer 1.500 bedrijven failliet verklaard. Dat is het op een na laagste aantal sinds de start van het bijhouden van deze statistieken in 1981.

Lees verder
Dinsdag 10 mei 2022

Kan een kind zelf naar de rechter stappen?

Ja, een kind kan zelf – dus zonder ouders of een advocaat – naar de rechter stappen. Ook wanneer het kind jonger is dan twaalf jaar. Dit wordt de informele rechtsingang genoemd.

Lees verder
Dinsdag 03 mei 2022

Is een verhuurder verplicht een verhuis- en inrichtingskostenvergoeding te betalen bij een renovatie?

Regelmatig behandelt en begeleidt onze sectie Vastgoed- en huurrecht de huurrechtelijke aspecten van een renovatie van een huurwoning of huurcomplex. Veelvoorkomende vragen gaan over verhuis- en inrichtingskostenvergoeding waar de huurder aanspraak op wil maken. Welke rechten en plichten zijn er voor de huurder en verhuurder?

Lees verder
Donderdag 21 april 2022

Kan je door verjaring eigenaar worden van een perceel dat voorheen van de gemeente was?

Verjaring. Een term die iedereen wel bekend is en die in veel verschillende situaties voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan verjaring van een strafbaar feit. Na verloop van een bepaalde tijdsduur vervalt de mogelijkheid om een verdachte te vervolgen. Verjaring kan ook een rol spelen bij de grenzen van je perceel of die van de gemeente.

Lees verder
Donderdag 14 april 2022

Nevenwerkzaamheden: per 1 augustus veranderen de regels!

Naar verwachting zal per 1 augustus 2022 een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden buiten werktijd niet langer zijn toegestaan. Dat betekent dat werkgevers hun werknemers dan dus niet meer mogen verbieden om elders nevenwerkzaamheden uit te voeren.

Lees verder
Dinsdag 12 april 2022

Het gezicht achter de man in toga | Marcel Verhagen

Een vertrouwd gezicht bij Boskamp & Willems Advocaten: Marcel Verhagen. Sectiehoofd Vastgoedrecht en daarnaast betrokken bij de sectie bestuursrecht. Inmiddels al bijna 30 jaar hier op zijn post.

Lees verder
Donderdag 31 maart 2022

Kan een door de aannemer aangeboden herstel worden geweigerd?

Tijdens bouwwerkzaamheden gaat er regelmatig wat mis. In de meeste gevallen kan het worden opgelost, maar welke oplossing is wenselijk voor beide partijen?

Lees verder
Maandag 28 maart 2022

Slachtoffer van internetfraude? Welke schade wordt vergoed?

Steeds meer mensen worden slachtoffer van online oplichting. Maar om wat voor soort oplichting gaat het eigenlijk en wanneer wordt de geleden schade vergoed?

Lees verder
Woensdag 23 maart 2022

De belangrijkste conclusies van de rondetafelsessie "Personeel behouden in tijden van een krappe arbeidsmarkt"

Op 22 maart organiseerde Boskamp & Willems een rondetafelsessie "Personeel behouden ten tijden van een krappe arbeidsmarkt". Het waren inspirerende gesprekken en we delen hier graag de belangrijkste juridische conclusies.

Lees verder
Dinsdag 08 maart 2022

Het gezicht achter de man in toga | Robbin Struijk

Robbin Struijk, deze welbespraakte advocaat Vastgoed-, Bouw- en Huurrecht (met nevensectie Insolventierecht) is alweer bijna 3 jaar advocaat bij Boskamp & Willems. Deze geboren Bosschenaar woont nu samen met Manon in Sint-Michielsgestel en is een bekend gezicht in de regio. 

Lees verder
Maandag 07 maart 2022

Vergeet niet de UBO’s van je onderneming tijdig in te schrijven!

Nog een aantal weken te gaan en dan moeten alle UBO’s van ondernemingen zijn ingeschreven in het UBO-register. Dit moet vóór 27 maart 2022 geregistreerd zijn.

Lees verder
Dinsdag 01 maart 2022

Welke rechten hebben huurders en verhuurders bij overlijden van de huurder?

Binnen de sectie Vastgoed- en huurrecht merken wij dat verhuurders vaak denken dat bij het overlijden van een huurder ook de huur vanzelf stopt. Dit is te kort door de bocht. Waar moet een verhuurder rekening mee houden?

Lees verder
Dinsdag 22 februari 2022

Krijgt de burger meer bescherming in bestuursrechtelijke procedures?

Eind vorig jaar heeft de Raad van State al aangekondigd de burger meer bescherming te gaan bieden in bestuursrechtelijke procedures. De aanleiding daarvoor was dat de Raad van State in de procedures over de kindertoeslagen te weinig kritisch was geweest.

Lees verder
Dinsdag 08 februari 2022

Gescheiden, maar nog gezamenlijk een (vakantie)woning in bezit?

Het komt voor dat bij een echtscheiding wordt afgesproken dat een (vakantie)woning gezamenlijk eigendom blijft. Uit de praktijk blijkt dat vaak vergeten wordt afspraken te maken over deze (vakantie)woning. Zolang partijen samen afspraken kunnen maken over die woning, en het beheer samen kunnen voeren, is er niets aan de hand.

Lees verder
Dinsdag 25 januari 2022

Op welke tegemoetkoming kun je rekenen bij indirecte planschade?

Als gevolg van plannen in de directe omgeving, bijvoorbeeld door een verleende omgevingsvergunning of een gewijzigd bestemmingsplan, kan schade ontstaan. Dit wordt ook wel indirecte planschade genoemd. Zo zou bijvoorbeeld jouw eigen woning, door een woningbouwplan op een naastgelegen perceel, in waarde kunnen dalen.

Lees verder
Maandag 24 januari 2022

Welke gevolgen heeft de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor de aannemer én de bouwconsument

Op 1 januari 2024 – gelijktijdig met de nieuwe Omgevingswet – treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Uit de toelichting van het wetsvoorstel voor de Wkb blijkt dat deze wet, zoals de naam al doet vermoeden, een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen regelt. 

Lees verder
Donderdag 20 januari 2022

Vergeet de boedelbeschrijving niet!

Het komt regelmatig voor dat men vergeet voorafgaand aan de verdeling van de nalatenschap een boedelbeschrijving op te stellen, terwijl een dergelijke boedelbeschrijving meestal wel verplicht is.

Lees verder
Donderdag 13 januari 2022

Relatiebeding niet van toepassing op onderaanneming: let op de juiste formulering

Wat betekent een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst? Deze afspraak verbiedt de werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor zakelijke relaties van de werkgever.

Lees verder
Dinsdag 11 januari 2022

Het gezicht achter de vrouw in toga | Maud van Sambeek

Meet Maud! Deze 28-jarige advocate is bij Boskamp & Willems Advocaten actief in het familie- en erfrecht. Niet geheel toevallig, want Maud is zelf een echt familiemens. Vaak in de buurt van ouders, zussen en haar omaatje. Ze woont samen met jeugdliefde Marco (ook advocaat) en binnenkonijn Meis in Eindhoven.

Lees verder
Donderdag 06 januari 2022

Wat heb ik nou aan mijn (elektrische) fiets hangen?

De laatste jaren is de opkomst van elektrische fietsen enorm. Dit populaire vervoermiddel wordt door een grote groep mensen gekocht. Helaas vinden er steeds meer ongelukken plaats met elektrische fietsen.

Lees verder
Dinsdag 04 januari 2022

Gelijke verdeling van huurkosten tussen huurder en verhuurder in coronatijd

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag in hoeverre een huurder aanspraak kan maken op een huurkorting vanwege de door de overheid opgelegde maatregelen in verband met de coronapandemie. De Hoge Raad is van mening dat verhuurder en huurder de pijn moeten delen.

Lees verder
Dinsdag 28 december 2021

Kun je zomaar je voor- en/of achternaam veranderen?

Vraag je je misschien weleens af of het mogelijk is je naam te veranderen?

Lees verder
Dinsdag 21 december 2021

Wist je dat je een meerderjarig kind kunt adopteren?

Bij adoptie wordt er vaak gedacht aan het adopteren van een jong of in ieder geval minderjarig kind. In sommige situaties ligt er echter de wens om een meerderjarig kind te adopteren. 

Lees verder
Donderdag 16 december 2021

Betere rechtsbescherming door de bestuursrechter?

Het zal niemand ontgaan zijn dat naar aanleiding van de kindertoeslagaffaire niet alleen politiek excuses zijn gemaakt en verbetering is toegezegd, maar dat ook de bestuursrechter excuses heeft gemaakt voor de eigen rol in die affaire.

Lees verder
Donderdag 09 december 2021

Rechtbank Gelderland vindt strikte toepassing van de wet onredelijk

Je bent 28 jaar. Je hebt net een studie afgerond en een baan gevonden. Na twee maanden krijg je te horen dat je een hersentumor hebt, met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Vervolgens blijkt je WIA-uitkering maar    € 182,42 per maand te bedragen… Dit overkwam een vrouw in Gelderland.

Lees verder
Dinsdag 07 december 2021

Het gezicht achter de vrouw in toga | Danique van Ooijen

‘Onze’ Danique staat dit keer in the picture! 28 lentes jong, 6 jaar samen met Jeffrey en woonachtig in een mooie semi-bungalow in Alphen. Ze werkt met veel plezier al 2,5 jaar voor Boskamp & Willems in de secties Vastgoed- en huurrecht en Omgevingsrecht.

Lees verder
Dinsdag 30 november 2021

Kelderluiken en stapavonden

Iedere rechtsgeleerde (in spe) is ermee bekend: het Kelderluik-arrest van de Hoge Raad. Deze klassieker heeft betrekking op de onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), meer specifiek de vraag in hoeverre het creëren (of in stand houden) van een gevaarlijke situatie tot onrechtmatigheid (en dus een schadevergoedingsplicht) kan leiden.

Lees verder
Donderdag 25 november 2021

Wetsvoorstel opkoopbescherming en de gevolgen voor de woningmarkt

Vanwege de overspannen woningmarkt heeft het kabinet maatregelen genomen in een poging om de grootschalige opkoop van woningen door beleggers aan banden te leggen.

Lees verder
Dinsdag 23 november 2021

De belangrijkste conclusies van de rondetafelsessie "Personeel behouden in tijden van een krappe arbeidsmarkt"

Eind november organiseerde Boskamp & Willems een rondetafelsessie "Personeel behouden ten tijden van een krappe arbeidsmarkt". Het waren inspirerende gesprekken en we delen hier graag de belangrijkste juridische conclusies.

Lees verder
Dinsdag 23 november 2021

De waarschuwingsplicht wordt voor aannemers verzwaard, wat betekent dat in de praktijk?

Per 1 juli 2022 zal de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking treden. Dit betekent dat de waarschuwingsplicht van de aannemer zal worden verzwaard. Wat betekent dat in de praktijk?

Lees verder
Donderdag 18 november 2021

Gelden er wettelijke normen voor het stoken van een kachel of een haard?

Nu de donkere dagen naderen, de buitentemperatuur daalt en de gasprijs tot ongekende hoogte stijgt, zal het gebruik van houtkachels en open haarden naar verwachting flink gaan toenemen. En dat zal ongetwijfeld ook weer leiden tot klachten over overlast van rook en stank. 

Lees verder
Dinsdag 16 november 2021

Goed nieuws voor gescheiden ouders: gezamenlijk in gesprek met de rechter

De rechtbank denkt mee met gescheiden ouders door het mogelijk te maken gezamenlijk in gesprek te gaan met een rechter. Het beoogde doel is voor iedereen hetzelfde: ervoor zorgen dat kinderen niet de dupe worden van een scheiding en dus zo min mogelijk last hebben van getouwtrek tussen ouders onderling.

Lees verder
Dinsdag 09 november 2021

Omgangsrecht tussen kleinkinderen en opa en oma

Er zijn tienduizenden grootouders die hun kleinkinderen niet meer zien. Dit ontbreken van contact is vaak het gevolg van een familieruzie of vechtscheiding. De opa’s en oma’s hebben geen idee hoe het met hun kleinkinderen gaat en de kleinkinderen begrijpen niet dat opa en oma voor hen ineens buiten beeld zijn geraakt.

Lees verder
Dinsdag 12 oktober 2021

Het gezicht achter de man in toga | Ron van Dalen

Ron van Dalen, getrouwd met Denise en vader van Sophie (16) en Matthijs (13) werkt al 30 jaar als advocaat ondernemersrecht, (letsel)schade en aansprakelijkheid. Bij Boskamp & Willems behoort hij inmiddels tot het meubilair.

Lees verder
Donderdag 30 september 2021

BESTUURDER VAN EEN VOETBALVERENIGING, HARMONIE OF TENNISCLUB? VOLDOEN JOÚW STATUTEN AL AAN DE WBTR?

Ben je bestuurslid van een vereniging of stichting, bijvoorbeeld bij de plaatselijke voetbalvereniging, de harmonie of een tennisclub? Let er dan op dat op 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking is getreden. Vanaf die datum moeten verenigingen en stichtingen voldoen aan de verplichtingen die uit deze wet volgen.

Lees verder
Dinsdag 14 september 2021

Werknemer hoeft € 17.800,00 aan opleidingskosten niet terug te betalen

In een recente uitspraak heeft het gerechtshof Den Haag geoordeeld dat een werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd gedurende tien maanden werkzaam is geweest voor de werkgever, de door de werkgever betaalde opleidingskosten ter hoogte van €17.800,00 niet aan werkgever terug hoeft te betalen.

Lees verder
Dinsdag 07 september 2021

Het gezicht achter de vrouw in toga | Efrie van den Heuvel

 Deze gestructureerde advocaat personen- en familierecht en erfrecht is ruim 11 jaar advocaat en werkt sinds 2 jaar bij Boskamp & Willems heeft het prima naar haar zin. Efrie is een echte Lieropse en bijna 10 jaar getrouwd met Jos. Samen hebben ze hebben 3 kinderen: Lauren (8), Floris (6) en Marthe (3).  

Lees verder
Dinsdag 31 augustus 2021

Armletsel door een val van de pony; wie draait er op voor de schade?

Een 7-jarig meisje valt tijdens een rijles in de manege van een pony. Zij loopt hierbij ernstig armletsel op waardoor ze geopereerd moet worden en jaren later nog steeds beperkingen ondervindt. De vraag is of haar ouders met succes de manege aansprakelijk kunnen stellen voor de val en de schade

Lees verder
Dinsdag 13 juli 2021

Het gezicht achter de vrouw in toga | Ellen Kleeven

Hi there! Ellen Kleeven, sinds 2015 werkzaam binnen de secties arbeidsrecht en ondernemingsrecht bij Boskamp & Willems Advocaten. Maar op dit moment vooral even moeder van 2 kleine jongens. Ze is namelijk net moeder geworden van een tweede zoontje.

Lees verder
Dinsdag 06 juli 2021

Waar moet je aan denken als je gescheiden bent en met je kinderen op vakantie gaat?

Als je gescheiden bent en je gaat naar het buitenland op vakantie met de kinderen, zorg dan dat je het goed hebt geregeld.

Lees verder
Dinsdag 15 juni 2021

Het gezicht achter de man in toga | Marcel Kokx

Aangenaam! Marcel Kokx, sinds 1997 advocaat en inmiddels bijna 15 jaar vennoot bij Boskamp & Willems Advocaten. Getrouwd met Sandra, notaris (toegevoegd) bij Schäfer Notarissen in Eindhoven en vader van 2 geweldige meiden, Eline en Linde, beide geboren in China, maar inmiddels echte ‘brabo’s.

Lees verder
Dinsdag 08 juni 2021

De geldigheid van een exoneratiebeding: niet alle ‘kleine lettertjes’ zijn rechtsgeldig

Veel overeenkomsten bevatten een exoneratiebeding. Een wat? Een exoneratiebeding. Dat is een bepaling in een overeenkomst of algemene voorwaarden waarin de (wettelijke) aansprakelijkheid van een partij (gedeeltelijk) wordt uitgesloten.

Lees verder
Dinsdag 18 mei 2021

Het gezicht achter de man in toga | René Menting

René wist al vanaf zijn 12e jaar dat hij advocaat wilde worden. Die fascinatie begon ooit met het kijken van Amerikaanse series zoals ‘Law and Order’. Hij wilde altijd graag weten hoe de puzzel in elkaar zou vallen.

Lees verder
Donderdag 29 april 2021

Wat als een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer zich ziek meldt?

Heb jij werknemers in dienst die in het buitenland wonen of verblijven? Dan loop je het risico dat deze werknemer zich ziek meldt terwijl hij nog in het buitenland is.

Lees verder
Dinsdag 20 april 2021

Ook zónder zienswijze kan men vanaf nu beroep instellen bij de bestuursrechter

Op 14 april 2021 heeft de Raad van State een belangrijke drempel voor het instellen van beroep tegen bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, natuurvergunningen en andere omgevingsrechtelijke besluiten weggenomen. Dat betekent nogal wat, want ook belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit kunnen nu beroep instellen. 

Lees verder
Dinsdag 13 april 2021

Snel meer mogelijkheden voor permanente bewoning van recreatiewoningen?

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Als met die wijziging wordt ingestemd, ontstaat er een extra mogelijkheid om permanente bewoning van een recreatiewoning mogelijk te maken.

Lees verder
Maandag 12 april 2021

Het gezicht achter de vrouw in toga | Dagmar Dielissen

Dagmar Dielissen, advocaat contractenrecht, faillissementsrecht, en curator, beseft dat ze al haar halve leven (25 jaar!) advocaat is. Iets wat ze met veel toewijding doet bij haar Brabantse kantoor Boskamp & Willems Advocaten in Eindhoven.

Lees verder
Donderdag 01 april 2021

Wat je moet weten over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is relevant voor alle bestuursleden van verenigingen en stichtingen, ongeacht of sprake is van vrijwillige of betaalde bestuursleden.

Lees verder
Donderdag 25 maart 2021

Tijdelijk minder huur betalen vanwege de coronacrisis. Mag dat volgens de rechtspraak?

Vanwege de (gedeeltelijke) lockdown kampen veel ondernemers met een aanzienlijke omzetdaling en zelfs een gedwongen sluiting. Veel ondernemers hebben grote moeite met het betalen van de maandelijkse huur.

Lees verder
Donderdag 18 maart 2021

Wanneer is een elektronische handtekening rechtsgeldig?

Steeds vaker worden overeenkomsten digitaal ondertekend. Zo’n digitale handtekening is belangrijk omdat een ondertekende (onderhandse) akte dwingend bewijs levert van de inhoud daarvan. Maar aan welke vereisten moet zo’n digitale handtekening nu voldoen?

Lees verder
Dinsdag 16 maart 2021

Het gezicht achter de man in toga | Tjeerd Raijmakers

Tjeerd moet even nadenken over zijn leeftijd als ik hem vraag om zichzelf voor te stellen. Hij is zeker niet de oudste op kantoor, maar met het bouwjaar 1984 en de beëdiging als advocaat ruim 10 jaar geleden, is hij ook zeker geen groentje meer.

Lees verder
Maandag 15 maart 2021

Het wijzigen van een vergunningsaanvraag kan nadelige gevolgen hebben

Vergunningsaanvragen worden getoetst aan het recht dat op geldt op het moment dat het besluit wordt genomen. Maar er bestaan een paar uitzonderingen op die regel.

Lees verder
Donderdag 11 maart 2021

Uitspraak Gerechtshof Den Haag over de fipronilzaak tegen de Nederlandse staat

Het Hof heeft op 2 maart 2021[1] arrest gewezen in het hoger beroep dat de pluimveehouders hadden ingesteld in de fipronilzaak nadat de rechtbank Den Haag hun vorderingen had afgewezen. Wat oordeelde het Gerechtshof?

Lees verder
Dinsdag 09 maart 2021

Van een ‘Schijt aan Corona-party’ naar ontruiming

De rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis d.d. 5 februari 2021 beslist dat de door huurder veroorzaakte overlast – waaronder een door huurder gegeven ‘Schijt aan Corona’-party – van dien aard is, dat ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde gerechtvaardigd is.

Lees verder
Maandag 01 maart 2021

Van aanstormend talent tot kamperen in een tent

Ik schrik een beetje als ik begin februari Lian van Hoorn spreek. Waarom? Omdat ze pas 25 jaar is en nu al advocaat bij Boskamp & Willems. Ze komt al heel volwassen over. Én ambitieus, maar dat kan ook niet anders.  

Lees verder
Vrijdag 26 februari 2021

Ongehuwd samenwonen en toch dezelfde alimentatieregeling als gehuwden?

Op 15 februari ll. verscheen het rapport Alimentatie van nu, acceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen. Het rapport richt zich op de vraag of de huidige alimentatieregelingen nog wel bij de tijd zijn.  

Lees verder
Donderdag 11 februari 2021

De WHOA als helpende hand voor ondernemers bij het herstructureren van schulden

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze wet kan ondernemers een helpende hand bieden bij het herstructureren van hun schulden.

Lees verder
Maandag 08 februari 2021

Arbeidsongeschikt na ontploffing van zelf gemaakt vuurwerk. Recht op loon?

Moet de werkgever toch loon doorbetalen?

Lees verder
Dinsdag 02 februari 2021

HET GEZICHT ACHTER DE VROUW IN TOGA | Adri Noordhof

Adri Noordhof is al een decennium advocaat met specialisme letselschade bij Boskamp & Willems.  Als ik vraag waar ze vandaan komt, verschijnt er een glimlach op haar gezicht. Dat Adri overal kan aarden is wel duidelijk.

Lees verder
Maandag 01 februari 2021

Verboden onderverpachting, toch geen ontbinding

In deze zaak ging het om twee families die al ruim 60 jaar een pachtrelatie hadden, die in beide gevallen van vader op zoon was overgegaan. Op enig moment wil de zoon die inmiddels verpachter is een einde maken aan de pachtovereenkomst.

Lees verder
Maandag 25 januari 2021

Uw ex-partner gaat samenwonen. Heeft dat invloed op de alimentatie?

Om deze vraag te beantwoorden moet er een onderscheid gemaakt worden tussen partneralimentatie en kinderalimentatie.

Lees verder
Donderdag 14 januari 2021

HET GEZICHT ACHTER DE MAN IN TOGA | Rob Verstappen

Aan het einde van het bewogen jaar 2020, spreek ik Rob Verstappen, advocaat Vastgoedrecht, bouwrecht, huurrecht en onroerend goed. Hij is nog erg druk met lopende zaken maar neemt toch even de tijd om met toewijding vragen over hemzelf en zijn vakgebied te beantwoorden.

Lees verder
Dinsdag 12 januari 2021

Wel of geen intrekking van de omgevingsvergunning bij gedeeltelijk leegstaande stallen?

In een uitspraak van 18 december 2020 heeft de rechtbank Oost-Brabant uiteengezet onder welke omstandigheden een omgevingsvergunning kan worden ingetrokken als gedurende een periode van drie jaar de vergunning niet of niet volledig is gebruikt. Omdat het gaat om nieuwe rechtspraak, zal nog wel moeten worden afgewacht of de uitspraak in hoger beroep door de Raad van State in stand wordt gelaten.

Lees verder
Vrijdag 18 december 2020

Vrijwilligersorganisaties opgelet met het versieren van de kerstboom door vrijwilligers!

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft recent geoordeeld dat een vrijwilligersorganisatie aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad nadat een vrijwilliger in een 6 meter hoge kerstboom is geklommen om een trektouw aan te brengen en vervolgens uit de boom is gevallen met een dwarslaesie tot gevolg.

Lees verder
Maandag 14 december 2020

HET GEZICHT ACHTER DE VROUW IN TOGA | Angela van Gerwen

Angela van Gerwen is al meer dan 17 jaar een bekend gezicht bij de sectie familie- en erfrecht van Boskamp & Willems. Zijn er na al die jaren nog dingen die we niet van haar weten? Met Angela’s brede interessegebied, is die kans best groot!

Lees verder
Dinsdag 10 november 2020

Samenwoners opgelet: pensioenfonds inlichten!

Medio dit jaar heeft het gerechtshof in Den Bosch een interessante uitspraak gewezen in een pensioenkwestie.

Lees verder
Dinsdag 03 november 2020

HET GEZICHT ACHTER DE MAN IN TOGA | Huub van der Westen

Wat is de overeenkomst tussen advocatuur, voetbal en vogelspotten?

Lees verder
Dinsdag 27 oktober 2020

Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de RIV-toets. Wat betekent dat voor werkgevers?

Het is nog ver weg, maar er is inmiddels een wetsvoorstel ingediend dat bij inwerkingtreding meebrengt dat vanaf 1 september 2021 het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets).

Lees verder
Vrijdag 25 september 2020

UBO-REGISTER VANAF 27 SEPTEMBER 2020 ACTIEF

Vanaf 27 september 2020 is het digitale UBO-register bij de Kamer van Koophandel actief. Lees hier of uw onderneming een UBO moet inschrijven.

Lees verder
Dinsdag 15 september 2020

Schenden 1,5 meter regel geen reden voor ontslag op staande voet

Heb jij het voltallige personeel duidelijk geïnformeerd over het beleid omtrent corona waaronder de 1,5 meter regel? Maar lappen werknemers deze regel aan hun laars?

Lees verder
Vrijdag 17 juli 2020

Gebruik het dwangakkoord!

Ieder jaar komt een groot aantal bedrijven in financiële moeilijkheden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. In veel gevallen gaat het om een eenmanszaak of vennootschap onder firma. In een dergelijk geval is de ondernemer ook zélf (in privé) aansprakelijk voor de schulden die zijn ontstaan.

Lees verder
Vrijdag 19 juni 2020

Verdelen van pensioenen bij echtscheiding: de toekomst

Bij de Tweede Kamer ligt momenteel het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2021. Door vertraging in de behandeling hiervan is de verwachting thans dat dit wetsvoorstel op zijn vroegst per 1 januari 2022 in werking zal treden. De tekst zal daarop worden aangepast.

Lees verder
Vrijdag 08 mei 2020

Naar verkeersslachtoffers is geluisterd: strengere straffen mogelijk bij ernstige verkeersdelicten

Voor nabestaanden van een overleden verkeersslachtoffer is het zeer wrang om in een zitting bij de strafrechter te horen dat de veroorzaker er met een geringe straf of boete vanaf kan komen, ook al heeft hij roekeloos gereden. Diverse schrijnende voorbeelden kwam op die manier in het nieuws.

Lees verder
Vrijdag 24 april 2020

Aanvraag compensatie transitievergoeding

Bent u vanwege de hectiek rondom het Coronavirus vergeten om de compensatie voor betaalde transitievergoedingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid aan te vragen? Bij dezen herinner ik u hier graag aan. Omdat de liquiditeitspositie voor een aantal bedrijven op dit moment toch al niet florissant is, kan de compensatieregeling transitievergoeding wellicht (op termijn

Lees verder
Woensdag 22 april 2020

Wijziging van loon tijdens de Coronacrisis

De coronacrisis is nog in volle gang. Naar verwachting zullen de ingestelde maatregelen nog enige tijd van kracht blijven, in ieder geval tot en met 19 mei 2020. Dat vergt van zowel werkgevers als van werknemers behoorlijk wat aanpassingsvermogen. Werknemers werken op advies van de overheid ineens zoveel mogelijk vanuit huis. Een deel daarvan zal kinderen thuis heb<

Lees verder
Dinsdag 14 april 2020

Hofnorm of behoeftelijst?

Bij het vaststellen van de partneralimentatie wordt allereerst gekeken naar de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Bezien moet worden of de alimentatiegerechtigde überhaupt behoefte heeft aan partneralimentatie en zo ja, hoe hoog deze behoefte dan is. Er bestaan twee methodes om de behoefte te berekenen.

Lees verder
Woensdag 01 april 2020

Kruimelgevallenlijst: toch weer een beperking!

Sinds 2014 biedt de zogenaamde kruimelgevallenlijst in artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht ruime mogelijkheden voor afwijking van het bestemmingsplan. Het grote voordeel van toepassing van de kruimelgevallenlijst is de eenvoudige procedure met een beslistermijn van maximaal 8 weken. En in Noord-Brabant komt daar nog bij dat de vaak strikte provin

Lees verder
Dinsdag 17 maart 2020

Betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis staan veel werkgevers en ondernemers voor uitdagingen waar we in Nederland niet eerder mee te maken hebben gehad. Personeel blijft ziek thuis, orders lopen vertraging op en de toeleverantie van bijvoorbeeld onderdelen stokt waardoor deadlines niet gehaald worden en betaling uitblijft. Dit kan drastische gevolgen hebben voor de cashflow

Lees verder
Vrijdag 14 februari 2020

Wat krijgt u mee bij ontslag?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 hebben we een andere wijze van de berekening van de transitievergoeding.

Lees verder
Woensdag 05 februari 2020

Zorgeloos op vakantie met uw kinderen

Met de krokusvakantie in het vooruitzicht en het steeds internationaler worden van onze samenleving is het goed om uw uitstapje of vakantie naar het buitenland goed voor te bereiden. Indien u als ouder gezamenlijk het gezag heeft over uw minderjarige kinderen, dan is het immers noodzakelijk dat de andere ouder toestemming verleent voor een vakantie of uitstapje naar het buitenland. Dit geldt zo

Lees verder
Dinsdag 21 januari 2020

Reparatie stikstofprobleem in de maak?

Nog bijna wekelijks lezen we of horen we over problemen die zijn ontstaan na 29 mei 2019, toen de Raad van State uitsprak dat de Programmatische Aanpak Stikstof in strijd is met de Habitatrichtlijn. Tal van bouwprojecten dreigen daardoor vertraging op te lopen. En zeker ook in de agrarische sector zijn de gevolgen van de uitspraak nog niet te overzien.

Lees verder
Dinsdag 14 januari 2020

Schuldenaar heeft bevrijdend betaald na betaling van vervalste factuur

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch oordeelde onlangs dat een ontvanger van een vervalste factuur op de juistheid van de factuur mocht vertrouwen en daarom bevrijdend heeft betaald aan de vermeende verzender daarvan. Met andere woorden, de ontvanger van de vervalste factuur hoefde niet nogmaals aan de juiste schuldeiser te betalen. Het gerechtshof achtte hierbij<

Lees verder
Dinsdag 17 december 2019

Verschil zorgregeling en omgangsregeling

Wanneer u gaat scheiden en u minderjarige kinderen heeft, moeten er afspraken gemaakt worden over de kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. In dit ouderschapsplan wordt onder andere vastgelegd wanneer de kinderen bij welke ouder verblijven. Voor veel ouders is het echter niet duidelijk wanneer men spreekt van een zorgregeling of een omgan

Lees verder
Dinsdag 08 oktober 2019

Inzagerecht medisch dossier door nabestaanden gewijzigd

Op 1 januari 2020 treedt de gewijzigde Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in werking. In het nieuwe artikel 7:458a BW is het inzagerecht in het medisch dossier voor nabestaanden van een overleden patiënt opgenomen. In de WGBO is op dit moment enkel opgenomen dat een nabestaande recht heeft op inzage van het medisch dossier van een overleden

Lees verder
Vrijdag 20 september 2019

Verdeling niet-opeisbare geldvordering

Indien partijen hebben besloten om te gaan scheiden dan dienen zij afspraken te maken over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. In de praktijk merken wij dat met enige regelmaat bepaalde vermogensbestanddelen bij de verdeling worden vergeten. Het betreft dan bijvoorbeeld de niet opeisbare erfrechtelijke geldvordering (vordering op de langstlevende). Het

Lees verder
Vrijdag 13 september 2019

De PAS vernietigd. Stikstof verstikkend.

Het zal niemand zijn ontgaan dat de Raad van State recent een reeks van uitspraken heeft gedaan, waarbij de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) onverbindend is verklaard. Alle besluiten die waren gebaseerd op de PAS, zijn vernietigd en voor lopende en nieuwe projecten geldt dat die de ijskast in gaan totdat de reparatiewetgeving in werking is getreden.

Lees verder
Maandag 09 september 2019

CURATOR MAG PRIVÉ MAILS NIET INZIEN

Een curator weet graag alles, weet ik uit ervaring. Een curator heeft ook een aantal wettelijke bevoegdheden om informatie van een gefailleerde te krijgen. Zo ontvangt een curator de post van een gefailleerde via een postblokkade die door de rechtbank wordt ingesteld. Nu er steeds minder post wordt verstuurd, is een curator uiteraard ook geïnteresseerd in mails

Lees verder
Vrijdag 16 augustus 2019

Gevangen in een religieus huwelijk

Op 9 augustus jl. sprak de rechtbank Oost-Brabant tussen een echtpaar de echtscheiding uit. Mevrouw X had de echtscheiding verzocht en zij had ook gevraagd om te bepalen dat haar man medewerking moest verlenen aan de totstandkoming van de Islamitische echtscheiding. De rechtbank wees dat verzoek af.

Lees verder
Vrijdag 02 augustus 2019

Wateroverlast, grote droogte, dalend grondwaterpeil: wie is aansprakelijk voor de schade?

In de afgelopen jaren hebben we in Nederland diverse keren periodes doorgemaakt waarin er teveel of juist veel te weinig regen viel en het waterpeil te hoog of te laag was. Door deze weersinvloeden zijn op diverse plaatsen problemen ontstaan. Voor het weer is niemand aansprakelijk, of kan de overheid toch een verwijt worden gemaakt?

Lees verder
Dinsdag 30 juli 2019

De verhuiskostenvergoeding in geval van renovatie nader toegelicht

Enige tijd geleden wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest over de verhuiskostenvergoeding bij renovatie van een huurwoning.[1] Indien er een noodzaak is tot verhuizing, heeft een huurder namelijk recht op die vergoeding, zo is bepaald in de wet en nader ingevuld in de jurisprudentie. Bovendien is hier een vast minimumbedrag voor vastgesteld, dat jaarlijks

Lees verder
Dinsdag 16 juli 2019

Gebruiksvergoeding; hoe wordt deze berekend?

Het komt regelmatig voor dat één van de partners na de verbreking van de samenleving gebruik maakt van de gezamenlijke woning totdat deze wordt verkocht. Degene die geen gebruik maakt van deze gezamenlijke woning kan aanspraak maken op een redelijke vergoeding door de andere partner voor het gebruik van de woning. Dit noemt men ook wel een gebruiks

Lees verder
Vrijdag 05 juli 2019

IN THE PICTURE: ONRECHTMATIG GEBRUIK VAN FOTO’S

 De laatste tijd krijg ik veel vragen van cliënten die worden benaderd door het ANP of door belangenorganisaties van fotografen in verband met het onrechtmatig gebruik van foto’s op hun website. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een foto van een kantoor van de Belastingdienst of een foto van een windmolenpark, die gevonden is op internet en die geplaatst is bij een blog op de web

Lees verder
Woensdag 26 juni 2019

Toezeggingen van ambtenaren en wethouders. Wat heeft u eraan?

U wilt uw bedrijf of woning uitbreiden. Dus u informeert bij de gemeente naar de mogelijkheden daarvoor. Een ambtenaar bevestigt u dat uw plannen haalbaar zijn en dat de gemeente daaraan medewerking kan verlenen. U wilt nog wat meer zekerheid en maakt een afspraak bij de wethouder. Ook die zegt u toe dat medewerking zal worden verleend. Wat zijn deze toezeggingen wa

Lees verder
Dinsdag 18 juni 2019

Woning gekocht? Hoe zit het met mogelijke (verborgen) gebreken aan de geleverde woning?

Volgens diverse economen is de huizenmarkt over het hoogtepunt heen. Toch komt het nog geregeld voor dat woningen binnen slechts enkele dagen zijn verkocht. Tijd voor een bouwkundig onderzoek is er veelal niet. Men wenst immers te voorkomen dat een ander met de woning aan de haal gaat. Kort na de levering van de woning ontdekt men onverhoopt gebreken aan de woning.&

Lees verder
Dinsdag 11 juni 2019

Draagmoederschap; hoe is dat nou wettelijk geregeld?

 

Emile Ratelband – de positiviteitsgoeroe – verwacht zijn achtste kind. Een draagmoeder is voor hem in verwachting. Er bestaat in Nederland nog veel onduidelijkheid over draagmoederschap en voor velen is het onduidelijk hoe de gevolgen van draagmoederschap wettelijk geregeld zijn. Hieronder wordt dan ook een kor

Lees verder
Maandag 10 juni 2019

Een hapje proeven reden voor ontslag op staande voet?

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet is onder meer nodig dat een werkgever een dringende reden heeft om de betreffende werknemer te ontslaan. Een ontslag op staande voet heeft aanzienlijke gevolgen voor de werknemer en daarom dient hiermee terughoudend te worden omgegaan.

Lees verder
Woensdag 05 juni 2019

Buren ben je samen

We kennen allemaal het tv-programma De Rijdende Rechter waarin vele geschillen tussen buren voorbijkomen: bomen die te dicht bij de erfgrens staan, takken die overhangen en onduidelijke erfgrenzen. Wanneer u, zoals velen, een erfafscheiding op de erfgrens heeft staan, is deze gezamenlijk eigendom en wordt deze mandelig genoemd. Hetzelfde geldt voor een scheidsmuur.<

Lees verder
Maandag 20 mei 2019

Niet goed? Klaag op tijd!

Dagelijks worden tal van koopovereenkomsten gesloten. Het is dan ook niet vreemd dat er nog wel eens wat mis kan gaan. Een veel voorkomend probleem is dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt. De wet bepaalt dat de koper de verkoper binnen bekwame tijd nadat hij deze ontdekking heeft gedaan dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, hierv

Lees verder
Dinsdag 14 mei 2019

All-in loon: zorgeloos genieten tijdens vakantie

Werkgeverschap brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee, waaronder het bijhouden van een correcte salarisadministratie. Sommige werkgevers kiezen vanwege praktische redenen ervoor om met hun werknemers een all-in loon af te spreken. In het salaris dat de werknemer krijgt uitbetaald, is in dat geval het vakantiegeld en het loon dat de werknemer tijdens vakantie

Lees verder
Vrijdag 03 mei 2019

Erfrecht over de grens

Rechtbank Noord-Holland 19 december 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:11507 De strijd om de erfenis van Hans Breukhoven – de baas van Free Record Shop –  sleept al enkele jaren voort. Eén onderdeel van deze strijd is de onterving van een van zijn kinderen.

Lees verder
Vrijdag 26 april 2019

Zorgaanbieder moet smartengeld betalen wegens het verlenen van onvoldoende zorg en begeleiding

Op 18 april 2019 bracht de Geschillencommissie Zorg Algemeen een bindend advies uit over een klacht die was ingediend over de zorgaanbieder Acuut Zorggroep BV in Eindhoven[1]. Klaagster is in de procedure bijgestaan door haar vader, tevens curator, en een advocaat van Boskamp & Willems Advocaten in Eindhoven. [1] Zie www.geschillencommissie.nl uitspraak Commissie Zorg Algemeen ref 1

Lees verder
Vrijdag 19 april 2019

Geen regeling met uw schuldeisers mogelijk? Gebruik het dwangakkoord!

Ieder jaar komt een groot aantal bedrijven in financiële moeilijkheden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. In veel gevallen gaat het om een eenmanszaak of vennootschap onder firma. Alsdan is de ondernemer ook zelf aansprakelijk voor de schulden die zijn ontstaan.

Lees verder
Vrijdag 19 april 2019

Energielabel: waar komt het vandaan en moet ik er iets mee?

Tot september 2018 is er in totaal 59.000 keer een last onder dwangsom opgelegd voor het niet verstrekken van een energielabel, hetgeen resulteerde in 2.660 verbeurde dwangsommen voor een totaal van 1,1 miljoen euro!

Lees verder
Vrijdag 19 april 2019

Slapend dienstverband na 104 weken ziekte niet zonder risico’s

De Wet compensatie transitievergoeding maakt het vanaf 1 april 2020 voor werkgevers mogelijk om bij het UWV compensatie te vragen voor de transitievergoeding die zij aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers hebben betaald.

Lees verder
Dinsdag 09 april 2019

Dramatisch overlijden echtpaar; wie erft?

Veel mensen zullen zich het pasgetrouwde stel herinneren dat in juni 2016 tijdens hun huwelijksreis overleed in de Dominicaanse Republiek. Zij zijn destijds vermoedelijk het slachtoffer geworden van voedselvergiftiging of besmetting met een bacterie. Ze overleden kort na elkaar nadat ze met spoed waren opgenomen in een ziekenhuis.

Lees verder
Dinsdag 26 maart 2019

Blootstelling aan Chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen

De gemeente Tilburg had in 2002 te maken met een groep uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente  Tilburg heeft geprobeerd om deze mensen te begeleiden naar betaald werk. In een gezamenlijk project met NedTrain BV en het Spoorwegmuseum is het plan opgevat om de uitkeringsgerechtigden treinen te laten opknappen.

Lees verder
Dinsdag 26 maart 2019

Geen redelijke beleidsbepaling!

Het wordt vaak geprobeerd, maar leidt niet vaak tot het gewenste resultaat: in een beroepsprocedure tegen een omgevingsvergunning aanvoeren dat die vergunning is verleend in strijd met het gemeentelijk beleid en dus moet worden vernietigd.

Lees verder
Dinsdag 26 maart 2019

Burn-out, voorkomen is beter dan genezen

De laatste jaren komen burn-outs steeds vaker voor. Werk gerelateerde omstandigheden kunnen van invloed zijn op het ontstaan van een burn-out. De tendens in de arbeidsrechtpraktijk is dat werkgevers worden geacht om maatregelen te nemen om stress en een burn-out bij een werknemer te voorkomen.

Lees verder
Dinsdag 26 maart 2019

Bestuurder aansprakelijk als gevolg van eigen aanvraag faillissement

Onlangs heeft de Hoge Raad een bijzonder arrest gewezen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. De bijzonderheid zit hem erin dat de bestuurder werd veroordeeld tot voldoening van het zogenaamde “boedeltekort” wegens het indienen van (en persisteren bij) de eigen aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap.

Lees verder
Vrijdag 01 februari 2019

Zorgplicht kredietverstrekker bij hypothecair krediet

In Nederland geldt een vergaande zorgplicht voor banken bij het aangaan en oversluiten van hypotheken. Banken hebben de verplichting om consumenten te beschermen tegen overkreditering. Dit houdt kortgezegd in dat een kredietnemer een krediet afsluit dat niet past bij zijn of haar financiële situatie, met alle vervelende (financiële) gevolgen van dien.

Lees verder
Maandag 21 januari 2019

Bezorgers Deliveroo hebben arbeidsovereenkomst

De maaltijdbezorgdienst Deliveroo besloot begin 2018 om alle arbeidsovereenkomsten met bezorgers niet te verlengen. In plaats daarvan gingen bezorgers volgens zogenoemde partnerovereenkomsten als zelfstandig ondernemer voor het bedrijf aan de slag.

Lees verder
Vrijdag 18 januari 2019

De expat in scheiding, deel IV

Dit is het vierde en laatste deel van een reeks blogs over de expat in scheiding. U werd in de vorige delen geïnformeerd over de rechtsmacht en het toepasselijke recht ten aanzien van de scheiding, de gevolgen daarvan voor de kinderen en de alimentatie.

Lees verder
Vrijdag 04 januari 2019

Toestemming of ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf

De wet bepaalt dat een echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot behoeft voor het aangaan van een overeenkomst die ertoe strekt dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg verbindt.

Lees verder
Dinsdag 18 december 2018

Gebonden aan overeenkomst aangegaan door stagiaire

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan, dat is zo neergelegd in de wet en dat geldt ook voor de totstandkoming van overeenkomsten via de digitale weg. Maar wat nu als een aanbod aanvaard wordt door een persoon die daartoe eigenlijk niet bevoegd is?

Lees verder
Woensdag 12 december 2018

Er wordt inbreuk gemaakt op mijn privacy!

Bij het maken van bezwaar tegen een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (die enkele jaren geleden de bouwvergunning heeft vervangen), wordt vaak ook het argument genoemd dat door het bouwwerk inbreuk kan worden gemaakt op iemands privacy.

Lees verder
Vrijdag 07 december 2018

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab); een verbetering ten opzichte van de WWZ?

Het zal u niet zijn ontgaan, op 9 november jl. heeft minister Koolmees het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste veranderingen worden hierna voor u op een rij gezet.

Lees verder
Donderdag 22 november 2018

Eindelijk: de Wet Vergoeding Affectieschade treedt in werking

Na een lang voortraject treedt op 1 januari 2019 eindelijk de Wet Vergoeding Affectieschade in werking. Deze wet is een aanvulling op de huidige wettelijke regeling met betrekking tot het recht op smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor geleden pijn en ongemak en gederfde levensvreugde.

Lees verder
Maandag 19 november 2018

Pluraliteitsvereiste nader belicht

Om als schuldeiser met succes het faillissement van een schuldenaar aan te kunnen vragen middels indiening van een verzoekschrift tot faillietverklaring bij de bevoegde rechtbank, dient aan specifieke voorwaarden te worden voldaan.

Lees verder
Donderdag 01 november 2018

Zit de hoogte van de billijke vergoeding in de lift?

Het is inmiddels ruim een jaar geleden sinds de Hoge Raad zich heeft uitgelaten over de wijze van berekening van de billijke vergoeding onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Lees verder
Donderdag 25 oktober 2018

Eens gegeven, blijft gegeven

Onlangs hebben wij een lezenswaardige uitspraak gekregen in een procedure die namens onze cliënte is gevoerd bij zowel de rechtbank (sector kanton) als het Gerechtshof.

Lees verder
Donderdag 11 oktober 2018

Niet zo’n algemene algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, iedereen heeft er in het dagelijkse leven mee te maken. De consument, de verkoper, als gebruiker of als wederpartij. Het hanteren van algemene voorwaarden betekent alleen nog niet dat ze direct van toepassing zijn op elke overeenkomst die gesloten wordt.

Lees verder
Donderdag 27 september 2018

Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

De wet bepaalt dat een werkgever een transitievergoeding verschuldigd is aan werknemer indien hij tenminste twee jaar in dienst is geweest en de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd, op verzoek van de werkgever wordt ontbonden of op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet.

Lees verder
Donderdag 20 september 2018

Niet-wijzigingsbeding partneralimentatie doorbreken

Bij een echtscheiding kunnen partijen afspraken maken over de partneralimentatie en kunnen zij hierbij een niet-wijzigingsbeding overeenkomen. Dit beding houdt in dat beide partijen afzien van de wettelijke mogelijkheid om op basis van veranderde omstandigheden de alimentatie te laten wijzigen bij de rechter.

Lees verder
Maandag 17 september 2018

Invorderen verbeurde dwangsom? Dan eerst belanghebbenden horen!

Op 12 september 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die interessant is voor de bestuursrechtelijke handhavingspraktijk.

Lees verder
Donderdag 06 september 2018

Leverancier let op uw saeck!

In faillissementen heb ik als curator regelmatig te maken met leveranciers die de door hen geleverde zaken opeisen in verband met een overeengekomen eigendomsvoorbehoud. Helaas voor de leverancier blijkt maar al te vaak dat het eigendomsvoorbehoud niet rechtsgeldig kan worden ingeroepen omdat niet aan alle formaliteiten is voldaan.

Lees verder
Donderdag 23 augustus 2018

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat aan werkgevers compensatie toekent voor betaalde transitievergoedingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Lees verder
Maandag 13 augustus 2018

Terugkerende problemen bij een auto vestigen een zorgplicht en aansprakelijkheid van reparateur

De Rechtbank Amsterdam heeft op 28 december 2016 (welke uitspraak op 25 juni 2018 is gepubliceerd) gebogen over de volgende kwestie. Wat is er aan de hand?

Lees verder
Woensdag 01 augustus 2018

Zijn bepalingen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering als oneerlijk beding te beschouwen?

Door de rechtbank Den Haag zijn onlangs in dit kader vijf prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad die – kort samengevat – de vraag aan de orde stellen of een bepaald in de branche gebruikelijk beding in de voorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering oneerlijk is in de zin van de Europese richtlijn.

Lees verder
Donderdag 19 juli 2018

De reikwijdte van finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst

De meest gebruikte vorm voor een beëindiging van een arbeidsovereenkomst is in de arbeidsrechtpraktijk het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Het verlenen van finale kwijting is een veel voorkomende afspraak die wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Lees verder
Donderdag 12 juli 2018

De expat in scheiding, deel III

We zijn aanbeland bij het derde deel van een reeks blogs over de expat in scheiding. Eerder werd u geïnformeerd over de rechtsmacht en het toepasselijke recht ten aanzien van de scheiding en de gevolgen daarvan voor de kinderen.

Lees verder
Donderdag 05 juli 2018

Privacyregelgeving: U kunt de Belastingdienst nog inhalen!

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het betreft Europese privacywetgeving die in de hele Europese Unie (EU) geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is komen te vervallen.

Lees verder
Donderdag 14 juni 2018

Concurrentie- en relatiebedingen bij detachering?

Bij een aantal cliënten (detacheerders) speelt de vraag of zij een concurrentie- of relatiebeding met hun (gedetacheerde) werknemers kunnen afspreken. Ik kom dergelijke bedingen regelmatig tegen in arbeidsovereenkomsten tussen detacheringsbedrijven en hun werknemers.  

Lees verder
Donderdag 07 juni 2018

Sigaar uit eigen doos?

Moet de ene echtgenoot meebetalen aan de advocaatkosten van de andere echtgenoot? Die vraag wordt nogal eens gesteld in het kader van een echtscheidingsprocedure.

Lees verder
Donderdag 24 mei 2018

Wijzigingen financieringsvoorbehoud in model-koopovereenkomst NVM

Vanaf 1 mei 2017 maakt de NVM gebruik van een nieuwe model-koopovereenkomst, die de nodige wijzigingen met zich heeft meegebracht. Ter zijde wordt overigens opgemerkt dat er in 2018 nog een kleine wijziging is opgetreden.

Lees verder
Donderdag 17 mei 2018

Uitblijven betaling managementvergoeding? Let op wie je aanspreekt!

In de praktijk zien we regelmatig dat een statutair bestuurder van een vennootschap werkzaam is op basis van een managementovereenkomst tussen een door hem opgerichte holding en de vennootschap.

Lees verder
Donderdag 03 mei 2018

Omgang met meerderjarige wilsonbekwame stiefdochter

De rechtbank Limburg moest kort geleden oordelen over de vraag of er tussen twee meerderjarigen een omgangsregeling kan worden vastgesteld. Het ging daarbij over omgang tussen een stiefmoeder en haar stiefdochter. 

Lees verder
Dinsdag 24 april 2018

Hoge Raad: geen transitievergoeding bij AOW

Een werknemer was sinds 1995 in dienst van een ziekenhuis in Utrecht. In 2016 gaat de werknemer op de leeftijd van 65 jaar en zes maanden met ‘pensioen’ en eindigt het dienstverband.

Lees verder
Donderdag 12 april 2018

Transitievergoeding bij ontslag op staande voet

Onder de Wet werk en zekerheid heeft een werknemer recht op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van werkgever beëindigd of niet voortgezet wordt en de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden geduurd heeft.

Lees verder
Maandag 09 april 2018

Partneralimentatie, over behoefte en termijnen

De afgelopen maanden zijn er diverse uitspraken gedaan over partneralimentatie.
Een aantal malen is beslist dat de behoefte van een ex-echtgenoot aan partneralimentatie c.q. de verplichting tot betaling niet zomaar als “verbleekt” kan worden beschouwd door tijdverloop.

Lees verder
Donderdag 29 maart 2018

De noodzaak van een duidelijke gebruiks- en onderhoudsinstructie van de verkoper aan de consument bij de levering van installaties

In een recente uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch werd duidelijk dat het bij een consumentenkoop van belang is om de koper duidelijke instructies te geven hoe de geleverde zaak moet worden gebruikt en onderhouden.

Lees verder
Donderdag 08 maart 2018

School krijgt huiswerk van de rechter

Op 14 februari 2018 heeft de rechtbank Oost-Brabant een opmerkelijk vonnis gewezen in een zaak die was aangespannen door ouders van een leerling van het Pius X College in Bladel.

Lees verder
Donderdag 01 maart 2018

Arbeidsrecht meets strafrecht

Af en toe komen we een uitspraak tegen waarbij het arbeidsrecht het strafrecht raakt. Denk daarbij aan de situatie dat een werkgever verneemt dat een van zijn werknemers wordt verdacht van een strafbaar feit of daar zelfs voor is veroordeeld.

Lees verder
Donderdag 22 februari 2018

Discussie over de asbestemming. Wie beslist?

Soms ontstaat er na de crematie van een overleden persoon onenigheid over de asbestemming. De ene nabestaande wil bijvoorbeeld de as uitstrooien maar de andere nabestaande wil de as laten bijzetten in een graf. 

Lees verder
Donderdag 15 februari 2018

Gebruiksregel in bestemmingsplan kan gebruik conform oude bouwvergunning niet verbieden!

In een uitspraak van 24 januari 2018 heeft de Raad van State weer eens de betekenis van oude bouwvergunningen in relatie tot het bestemmingsplan duidelijk gemaakt. De zaak ging over een prostitutiebedrijf in Den Haag.

Lees verder
Donderdag 15 februari 2018

Gebruiksregel in bestemmingsplan kan gebruik conform oude bouwvergunning niet verbieden!

In een uitspraak van 24 januari 2018 heeft de Raad van State weer eens de betekenis van oude bouwvergunningen in relatie tot het bestemmingsplan duidelijk gemaakt. De zaak ging over een prostitutiebedrijf in Den Haag.

Lees verder
Donderdag 25 januari 2018

Wijzigingen arbeidsrecht 2018

De Kerstdagen en de oliebollen hebben wij allang weer achter ons gelaten. We leven nu in 2018; een jaar dat zich laat kenmerken door wederom de nodige wijzigingen binnen het arbeidsrecht. 

Lees verder
Dinsdag 29 maart 2016

Geen arbeid, wel loon, tenzij ...

In het oude recht was de hoofdregel “geen arbeid, geen loon, tenzij…”. Dit brengt met zich mee dat de werknemer moet stellen en zo nodig bewijzen dat de reden om de werkzaamheden niet te verrichten in de risicosfeer van de werkgever ligt of onder een uitzondering in de wet valt.

Lees verder
Dinsdag 08 maart 2016

Gedwongen in onverdeeldheid blijven?

Het komt in het familierecht en in het erfrecht nogal eens voor dat twee of meer partijen samen de eigendom hebben van een zaak. Dat is vaak een roerende- of onroerende zaak.

Lees verder

Contactgegevens
Boskamp & Willems Advocaten B.V.
Dr. Holtroplaan 42
5652 XR Eindhoven
Telefoon: 040 250 14 14
E-mail: advocaten@boskampwillems.nl

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief Raad

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie