Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Echtscheiding

Algemeen

Bij een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap moeten echtgenoten/partners afspraken maken, bijvoorbeeld over de kinderen, het verdelen van eigendommen en alimentatie. Bijstand van een advocaat is noodzakelijk, tenzij er sprake is van een geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen. De advocaat kan eenzijdig optreden voor een van de echtgenoten/partners of als gezamenlijk advocaat voor beiden; veelal is er dan sprake van mediation door een hiervoor opgeleide mediator. Bij Boskamp & Willems Advocaten werkt een erkende mediator.

Ook als wij eenzijdig voor een van de echtgenoten als advocaat optreden is het mogelijk in overleg met de andere echtgenoot en eventueel diens advocaat afspraken te maken over de echtscheiding. Deze afspraken worden dan in een echtscheidingsconvenant vastgelegd, dat door de rechtbank kan worden bekrachtigd.

Ook indien partijen hebben samengewoond dienen zij vaak afspraken te maken over de kinderen, het verdelen van eigendommen en kinderalimentatie. Als partijen er niet in slagen hierover samen of met de hulp van een mediator afspraken te maken kan hierover een procedure worden gevoerd bij de rechtbank.

Procederen

Wanneer het niet lukt om samen afspraken te maken over bijvoorbeeld het verdelen van eigendommen, de kinderen en alimentatie is procederen onvermijdelijk. U zal dan ieder met uw eigen advocaat de procedure doorlopen.

Onze advocaten vinden het belangrijk om dan eerst samen met u de situatie in kaart te brengen en een strategie te bepalen. U kunt vervolgens verzoeken aan de rechtbank doen en verweer voeren tegen de verzoeken die uw ex-partner doet. De procedure verloopt in eerste instantie schriftelijk. Daarna wordt u uitgenodigd voor een zitting om uw standpunten toe te lichten en te reageren op vragen van de rechter. De rechter legt zijn beslissing vervolgens vast in een beschikking waarmee een einde wordt gemaakt aan het geschil.

Als u in onderling overleg afspraken heeft gemaakt over de gevolgen van uw scheiding, zal de advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Daarbij zal worden gevraagd om het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan op te nemen in de beschikking. In deze situatie is de procedure bij de rechtbank volledig schriftelijk en neemt de rechter een beslissing zonder zitting.

Nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, moet deze beslissing nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u gehuwd bent. Uw advocaat draagt daar zorg voor. Op de dag van inschrijving bent u officieel gescheiden.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie