Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Recht en krom

Woensdag 17 maart 2021

De toekomst van onze arbeidsmarkt

De verkiezingen staan voor de deur. De huidige arbeidsmarkt vraagt om een hervorming. Dat vinden ook de politieke partijen. Wat staat onze arbeidsmarkt te wachten als het aan de politieke partijen ligt?

Lees verder
Dinsdag 23 februari 2021

Welke gevolgen heeft de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor de aannemer én de bouwconsument?

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 – gelijktijdig met de nieuwe Omgevingswet – de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Uit de toelichting van het wetsvoorstel voor de Wkb blijkt dat deze wet, zoals de naam al doet vermoeden, een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen regelt.

Lees verder
Dinsdag 05 januari 2021

2021: Het jaar van de vouchers

Dit jaar wordt voor veel mensen het jaar van de vouchers. Vorig jaar zijn veel vouchers uitgegeven voor reizen of evenementen die niet door zijn gegaan vanwege het Coronavirus. Hopelijk gaan we in 2021 terug naar het oude normaal en kunnen we die vouchers gaan inwisselen.

Lees verder
Dinsdag 08 december 2020

Beroepsaansprakelijkheid advocaat en het belang van bewijs(lastverdeling)

Dat bewijsrecht een cruciaal aspect van procederen vormt, is wellicht niet nieuw voor u. Zaken worden gewonnen of verloren naar gelang bepaalde stellingen wel of niet bewezen kunnen worden. Gelijk hebben en gelijk krijgen gaan dus niet altijd hand in hand. Waar gehakt wordt, vallen spaanders en ook advocaten maken soms (beroeps)fouten. 

Lees verder
Maandag 03 augustus 2020

Testamentair bewind biedt uitkomst!

Recent heeft de rechtbank een interessante uitspraak gegeven over de vraag of de kantonrechter kan worden verzocht om een testamentair bewindvoerder een aanwijzing te geven althans op te dragen tot uitkering van een deel van het vermogen.

Lees verder
Maandag 01 juni 2020

Huurbetaling in tijden van corona

Het coronavirus grijpt diep in. Een maatregel die een grote impact heeft gehad, is het sluiten van alle horeca. Vaak huren horecaondernemers het pand waarin zij het café of restaurant exploiteren. Een logische vraag die rijst is dan ook of de horecaondernemer ondanks de sluiting toch gewoon de huurpenningen aan verhuurder is verschuldigd, of dat (een deel van) de gevolgen ook bij verhuur

Lees verder
Vrijdag 01 mei 2020

Schuldenaar heeft bevrijdend betaald na betaling van vervalste factuur

We ontvangen allemaal regelmatig facturen en betalen deze dan vaak, na een summiere check op juistheid, direct. Vaak wordt echter nagelaten om de factuur goed te beoordelen en te bekijken of de factuur mogelijk vervalst is.

Lees verder
Woensdag 01 april 2020

Vakantiedagen en- geld gedurende de Coronacrisis

De zomertijd is ingegaan, planten beginnen te bloeien en de zon laat als steeds meer van zich zien. Gelukkig staat niet alles stil tijdens de Coronacrisis. Met de meivakantie in aantocht begint het vakantiegevoel te komen. Op vakantie gaan, zit er gelet op de getroffen maatregelen praktisch gezien niet in. Sommige werknemers zullen reeds vastgestelde vakantiedagen vanwege een geannuleerde reis

Lees verder
Maandag 02 maart 2020

Overeenkomsten

De totstandkoming van een overeenkomst is in beginsel vormvrij. Een overeenkomst kan schriftelijk overeengekomen worden, maar ook mondeling, per e-mail of via WhatsApp tot stand komen. Het maakt dus in principe niet uit op welke wijze een overeenkomst wordt gesloten. Toch is het verstandig om een overeenkomst (zo veel mogelijk) schriftelijk overeen te komen. Ik zal&

Lees verder
Dinsdag 01 oktober 2019

Partneralimentatie flink verkort

Op 1 januari 2020 zal de Wet herziening partneralimentatie in werking treden. De hoofdregel is dan dat de duur van de partneralimentatie gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Op deze hoofdregel is een aantal uitzonderingen mogelijk, namelijk:

Lees verder
Dinsdag 06 augustus 2019

Turboliquidatie gevolgd door overdracht van onderneming? Let op voor bestuurdersaansprakelijkheid!

Op 14 mei 2019 heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch een voor de (rechts)praktijk interessant arrest gewezen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid (ECLI:NL:GHSHE:2019:1825). In de zaak die het gerechtshof beoordeelde, ging het om een uitvaartonderneming (hierna “A B.V.”) die, vlak nadat zij geconfronteerd werd met een voor haar negatieve&

Lees verder
Dinsdag 02 juli 2019

Afspraak is afspraak, of toch niet? (Is er een huurovereenkomst tot stand gekomen?)

Een huurovereenkomst wordt meestal op schrift gesteld en ondertekend. Een totstandkomingsvereiste is het echter niet, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning door een consument-koper. Een huurovereenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Als men in onderhandeling treedt over het aangaan van een huurovereenkomst is het goed zich daarvan bewust te zijn en z

Lees verder
Dinsdag 04 juni 2019

Schadevergoeding, geen vanzelfsprekendheid

Stel in een gehuurde onroerende zaak doet zich een lekkage voor (bijvoorbeeld door een scheur in de waterleiding) met schade aan de door huurder gelegde laminaatvloer en schade aan meubilair van huurder tot gevolg.

Lees verder
Woensdag 01 mei 2019

Energielabel: waar komt het vandaan en moet ik er iets mee?

Tot september 2018 is er in totaal 59.000 keer een last onder dwangsom opgelegd voor het niet verstrekken van een energielabel, hetgeen resulteerde in 2.660 verbeurde dwangsommen voor een totaal van 1,1 miljoen euro!

Lees verder
Vrijdag 19 april 2019

Gemorrel aan de alimentatieduur: Het einde is in zicht?

Na een echtscheiding kan een ex-partner die niet zelf in de kosten van zijn of haar levensonderhoud kan voorzien aanspraak maken op partneralimentatie. De alimentatieverplichting was tot 1 juli 1994 levenslang en werd toen beperkt tot maximaal twaalf jaren. Er wordt al langere tijd opnieuw aan de alimentatieduur gemorreld en het lijkt er nu van te komen dat de alimentatieduur verder wordt beper

Lees verder
Dinsdag 26 maart 2019

Zorgplicht kredietverstrekker bij hypothecair krediet

In Nederland geldt een vergaande zorgplicht voor banken bij het aangaan en oversluiten van hypotheken. Banken hebben de verplichting om consumenten te beschermen tegen overkreditering. Dit houdt kortgezegd in dat een kredietnemer een krediet afsluit dat niet past bij zijn of haar financiële situatie, met alle vervelende (financiële) gevolgen van dien.

Lees verder
Dinsdag 08 januari 2019

Hoe zit het ook weer met het rechtens verkregen niveau volgens het Bouwbesluit?

In het Bouwbesluit 2012 staan de technische eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen. Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk moet daarom worden getoetst aan het Bouwbesluit 2012.

Lees verder
Vrijdag 04 januari 2019

Er wordt inbreuk gemaakt op mijn privacy!

Bij het maken van bezwaar tegen een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (die enkele jaren geleden de bouwvergunning heeft vervangen), wordt vaak ook het argument genoemd dat door het bouwwerk inbreuk kan worden gemaakt op iemands privacy.

Lees verder
Vrijdag 12 oktober 2018

Niet zo’n algemene algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, iedereen heeft er in het dagelijkse leven mee te maken. De consument, de verkoper, als gebruiker of als wederpartij. Het hanteren van algemene voorwaarden betekent alleen nog niet dat ze direct van toepassing zijn op elke overeenkomst die gesloten wordt.

Lees verder
Maandag 03 september 2018

Voetbaltrainer: vrijwilliger of werknemer?

Als je als voetbaltrainer werkt kan de vraag opkomen of je dat doet als vrijwilliger of op basis van een arbeidsovereenkomst. Deze vraag had ook een kantonrechter recent te beantwoorden. Het draaide om een jeugdtrainer bij een amateurvereniging die later ook technisch coördinator (TC) onderbouw werd.

Lees verder
Maandag 06 augustus 2018

Ontwikkelingen in het arbeidsrecht – een update

Op 9 oktober 2017 werd het regeerakkoord gepresenteerd. Ook op het gebied van het arbeidsrecht staan ons, als het aan het kabinet ligt, een aantal veranderingen te wachten. Het kabinet sprak de ambitie uit om meer mensen aan het werk te krijgen op basis van contracten voor onbepaalde tijd.

Lees verder
Dinsdag 10 juli 2018

Sigaar uit eigen doos?

Moet de ene echtgenoot meebetalen aan de advocaatkosten van de andere echtgenoot? Die vraag wordt nogal eens gesteld in het kader van een echtscheidingsprocedure.

Lees verder
Vrijdag 04 mei 2018

Uw bank moet voor u zorgen

Waarschijnlijk ervaart u het anders, maar in zekere zin moet uw bank voor u zorgen. Vanwege de bijzondere positie van de bank heeft zij een bijzondere zorgplicht. Als die zorgplicht niet wordt nageleefd, dan is de bank aansprakelijk voor schade die zij daardoor veroorzaakt.

Lees verder
Woensdag 04 april 2018

Eenzijdige wijziging pensioenregeling door werkgever: is dit toegestaan?

Vrij regelmatig komt de vraag aan de orde of een werkgever een pensioenregeling met een (of meerdere) werknemers eenzijdig mag wijzigen. Werkgevers verkeren niet zelden in de veronderstelling dat zij een pensioenregeling eenzijdig mogen wijzigen, bijvoorbeeld omdat de Ondernemingsraad (OR) heeft ingestemd en/of verslechterde bedrijfsresultaten hiertoe nopen.

Lees verder
Woensdag 07 maart 2018

Wie beslist over de uitvaart?

Recent heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan over het opgraven en herbegraven van het stoffelijk overschot van een vrouw. Na het overlijden van de vrouw hebben haar ouders de uitvaartverzorger opdracht gegeven de begrafenis te regelen.

Lees verder
Donderdag 08 februari 2018

Voor alle ondernemers van belang: databescherming!

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese wet voor databescherming (AVG) in werking. Dit heeft gevolgen voor alle bedrijven, want elk bedrijf verwerkt persoonsgegevens.

Lees verder
Vrijdag 05 januari 2018

Na 18e verjaardag geen kinderalimentatie meer? Toch wel!

De praktijk leert dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de alimentatie voor een jongmeerderjarige. Jongmeerderjarige kinderen zijn kinderen van 18 tot 21 jaar. Men gaat er veelal vanuit dat de betaling van kinderalimentatie stopt wanneer het kind 18 jaar is geworden en dat het kind dan voor zichzelf moet kunnen zorgen.

Lees verder
Woensdag 04 oktober 2017

Een tijdelijke vergunning voor maximaal 10 jaar. Of toch meer?

Sinds 2010 is er een ruime mogelijkheid om een omgevingsvergunning te krijgen voor activiteiten die niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Dat kan met een zogeheten “kruimelvergunning” op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Lees verder
Woensdag 06 september 2017

Kinderalimentatie niet besteed aan kinderen! Wat nu?

Ouders zijn op grond van de wet verplicht om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. Het is nog steeds zo dat kinderen in veel situaties na de scheiding van hun ouders het grootste deel van de tijd bij hun moeder wonen.

Lees verder
Dinsdag 15 augustus 2017

‘Ik weet waar je woont, dit is oorlog, knoop dat goed in je oren!’

Het gerechtshof in Den Bosch heeft op 8 juni jl. geoordeeld over een ontslag op staande voet.
Waar ging het om. Een productiemedewerker was sinds 2007 in dienst bij een graanhandel. Hij was sinds 2015 arbeidsongeschikt.

Lees verder
Dinsdag 06 juni 2017

Boontje komt niet altijd om zijn loontje

De kop boven dit artikel is afgeleid van een oud Hollands spreekwoord, dat zegt dat je krijgt wat je verdient. In dit geval is bedoeld te zeggen dat als je iets niet verdient, je het ook niet mag krijgen.

Lees verder
Donderdag 04 mei 2017

Onjuiste vermelding oppervlakte woning? Makelaar is aansprakelijk!

Makelaars spelen een grote rol bij de verkoop van woningen. Niet enkel heeft de makelaar als taak een zo snel en gunstig mogelijke verkoop van de woning te realiseren, ook heeft de makelaar een zorgplicht naar zijn opdrachtgever. 

Lees verder
Maandag 03 april 2017

De belangrijkste wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet

In mijn arbeidsrechtpraktijk hoor ik regelmatig dat een werknemer het gevoel heeft dat een bedrijfsarts niet onafhankelijk is. Aan (onder meer) dit signaal lijkt door de wetgever gehoor te zijn gegeven.

Lees verder
Donderdag 02 maart 2017

Binnenkort ook leges betalen bij bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar

Binnenkort ook leges betalen bij bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar
Naar verwachting zal in 2019 de Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet gaat een groot aantal wetten op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwen, milieu, monumentenzorg, natuur en waterbeheer vervangen en integreren.

Lees verder

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie