Wijzigingen arbeidsrecht 2018

De Kerstdagen en de oliebollen hebben wij allang weer achter ons gelaten. We leven nu in 2018; een jaar dat zich laat kenmerken door wederom de nodige wijzigingen binnen het arbeidsrecht. Hieronder treft u er een paar aan.

Verhoging transitievergoeding
Met ingang van 1 januari 2018 is het maximale bedrag aan transitievergoeding verhoogd van EUR 77.000,- bruto naar EUR 79.000,- bruto.

Verhoging wettelijk minimum loon
De hoogte van het wettelijk minimumloon is weer verhoogd met ingang van 1 januari 2018. Voor een actueel overzicht van de wettelijke minimum lonen verwijzen wij u graag door naar de website van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid, bedragen minimumloon 2018

Verruiming werkingssfeer Wet minimum loon
Met ingang van 1 januari 2018 geldt de Wet minimumloon niet langer enkel voor werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst, doch ook voor mensen die tegen beloning werkzaam zijn op basis van een andere overeenkomst zoals bijvoorbeeld een aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht.

Bijna iedereen die tegen beloning werkzaamheden verricht, valt als gevolg van deze verruiming onder de werkingssfeer van de Wet minimumloon en de Wet minimum vakantiebijslag, met uitzondering van twee groepen: de zelfstandige ondernemers én mensen die uit hoofde van een beroep of bedrijf werkzaamheden verrichten voor een ander (bijvoorbeeld een stukadoor die een eigen stukadoorsbedrijf heeft en vanuit dit bedrijf werkzaamheden verricht voor derden).

Tot slot
Het Kabinet Rutte III heeft eind 2017 het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd, met hierin plannen om de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in de (nabije) toekomst te wijzigen. Zo wil het Kabinet bijvoorbeeld in 2019 de duur van de proeftijd verlengen van maximaal twee maanden naar vijf maanden wanneer een eerste arbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is. Maar ook wil het Kabinet de transitievergoeding gaan compenseren bij het ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers (beter bekend als de “slapende dienstverbanden”). Ook zal de ketenregeling wederom worden gewijzigd. Kortom, het arbeidsrecht is constant in beweging.

Wij houden u graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, dus leest u ook dit jaar vooral weer onze blogs en neemt u, indien u nog vragen heeft, gerust contact op met een van onze advocaten die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht:

mr. Marcel (M.) Kokx
mr. Laurys (L.J.H.) Stein
mr. Daniëlle (D.M.L.) Heberle
mr. Ellen (E.H.T.) Kleeven

Copyright © 2020 Boskamp & Willems advocaten / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie