Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Voor wie is het Facebookaccount van de overledene?

In geval van een overlijden worden nabestaanden steeds vaker geconfronteerd met praktische vragen over bijvoorbeeld digitale accounts die iemand achterlaat. Als nabestaande is het niet eenvoudig om accounts te verwijderen zonder de inloggegevens. Maar hoe zit het met het Facebookaccount waarop je nog een filmpje of foto van de overledene wilt plaatsen?

Verschillend beleid van aanbieders

Aanbieders lijken hierin allemaal een eigen beleid te voeren. De digitale data in de cloud, mailbox of social media account gaan niet automatisch over op de erfgenamen. Zij kunnen zich beter richten op de overeenkomst met de provider want die valt wel in de nalatenschap. Een belangrijk aspect is dat de nabestaanden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geen last hebben, want de AVG heeft alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van mensen die nog in leven zijn.

Wat zegt de rechter?

De eerste rechtszaken zijn ook in Nederland inmiddels gevoerd. In een kort geding besloot de rechtbank Amsterdam* dat Microsoft de erfgenamen toegang moest verlenen tot het Hotmail- en OneDrive-account van de overledene. Zij hebben immers als erfgenamen de rechten en plichten van de overledene. Anders gezegd: wat de overledene tijdens zijn leven met zijn account mocht doen, mogen de erfgenamen ook. Dit was ook het oordeel van de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland** in een andere zaak.

Toch is toegang niet vanzelfsprekend

De overledene kan ook bij overeenkomst of bij testament bepaald hebben dat bij overlijden zijn account moet worden gewist of verwijderd. In dat geval mag de aanbieder de gegevens niet verstrekken en zullen de erfgenamen zeer waarschijnlijk geen toegang krijgen. Dit geldt ook wanneer er in de overeenkomst met de aanbieder een standaardbepaling is opgenomen dat de overeenkomst automatisch eindigt bij overlijden. Dat zou kunnen betekenen dat teksten of foto’s voor de nabestaanden niet meer beschikbaar zijn, ook al zou de overledene dat misschien juist wel gewild hebben.

Mocht je op problemen stuiten, aarzel dan niet om contact op te nemen met Boskamp & Willems Advocaten.

Adri Noordhof

 

*Rb. Amsterdam 1 december 2021, ECLI:NL:RBAMS 2021:7090

**Rb. Midden-Nederland 15 december 2021 ECLI:NL:RBMNE:2021:6151

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie