Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Blootstelling aan Chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen

De gemeente Tilburg had in 2002 te maken met een groep uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente  Tilburg heeft geprobeerd om deze mensen te begeleiden naar betaald werk. In een gezamenlijk project met NedTrain BV en het Spoorwegmuseum is het plan opgevat om de uitkeringsgerechtigden treinen te laten opknappen. Bij deze werkzaamheden, die tussen 2004 en 2011 plaatsvonden, zijn de betrokkenen blootgesteld aan de schadelijke stof Chroom-6 waardoor een aantal van hen ook daadwerkelijk ziek geworden is. De mate waarin de blootstelling heeft plaatsgevonden verschilt, afhankelijk van het soort werkzaamheden dat destijds is verricht.

Om de slachtoffers een gerechtelijke procedure te besparen, is de gemeenteraad op 19 februari 2019 akkoord gegaan met de Regeling Tegemoetkoming Chroom-6.  Slachtoffers kunnen zelf dus zonder inschakeling van een advocaat een beroep doen op deze regeling1. Overigens bestond er al sinds 2015 een Coulanceregeling Chroom-6 voor (oud)medewerkers van Defensie.

Wat houdt de regeling in?
De betrokken partijen erkennen geen aansprakelijkheid voor de schade die ontstaan is door de blootstelling aan Chroom-6 maar is bedoeld als tegemoetkoming in de immateriële schade die de voormalig medewerkers lijden of nog zullen lijden. Het bedrag wordt toegekend in verband met de bijzondere situatie dat de betrokken uitkeringsgerechtigden het werk in feite niet konden weigeren omdat zij dan gekort zouden worden op hun bijstanduitkering. De regeling houdt in dat niet de vergoeding van de werkelijk geleden schade tot uitgangspunt wordt genomen, maar dat een eenmalige tegemoetkoming in de schade wordt geboden die bestaat uit één of meer vaste bedragen per slachtoffer. Voor een beroep op deze regeling is het niet voldoende als de betrokken stelt dat hij bepaalde gezondheidsklachten heeft. De klachten moeten door een medisch deskundige zijn vastgesteld. Ook nabestaanden van reeds overleden werknemers kunnen een aanvraag indienen.

Volgens de toelichting is de regeling uitdrukkelijk bedoeld om de slachtoffers een tegemoetkoming te bieden in de immateriële schade voor de door hen geleden verdriet, pijn en gederfde levensvreugde. In het genoemde schadebedrag is tevens een compensatie begrepen voor ervaren angstklachten, gemaakte zorgkosten, inkomensverlies en gemaakte reiskosten in verband met doktersbezoek. Zoals al uit diverse commentaren is gebleken, zijn de standaardbedragen niet hoog.

Bij Defensie was in het jaar 2008 een enigszins vergelijkbare situatie aan de orde. Defensie werd aansprakelijk gesteld voor de gezondheidsschade van een ex-militair als gevolg van de blootstelling aan het schoonmaak- en onderhoudsmiddel PX-10 dat onder andere de schadelijke stof benzeen bevatte en dat bij Defensie gebruikt werd.  Defensie heeft een onderzoek laten instellen door het RIVM naar de gezondheidsrisico’s die defensiemedewerkers hebben gelopen door het werken met dit middel. Aanvankelijk werd in 2009 een schaderegeling getroffen voor (ex-)medewerkers die waren blootgesteld. Deze regeling werd echter door Defensie in 2011 stopgezet toen uit een RIVM- onderzoek bleek dat het risico dat door het gebruik van PX-10 kanker ontstaat, onwaarschijnlijk zou zijn. Op dit rapport kwam veel kritiek. Er zijn sindsdien wel 138 individuele claims ingediend die tot op heden nog niet zijn allemaal zijn afgehandeld.

1 Zie website gemeente Tilburg www.tilburg.nl

Mr. A.B. Noordhof

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie