Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Wat als een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer zich ziek meldt?

grensovergang

Heb jij werknemers in dienst die in het buitenland wonen of verblijven? Dan loop je het risico dat deze werknemer zich ziek meldt terwijl hij nog in het buitenland is. Dit kan tot een complexe situatie leiden zoals blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag.[1]

Wat was er aan de hand?

De werkgever had een werknemer in dienst die in de zomerperiode in Polen woonde en de overige maanden van het jaar werkzaamheden voor de werkgever in Nederland verrichte.

Na afloop van de zomerperiode meldde de werknemer zich ziek. Hij verbleef op dat moment nog in Polen. De werkgever riep de werknemer op om te verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts in Nederland. De werknemer liet weten dat hij vanwege gezondheidsredenen niet in staat was om naar Nederland af te reizen.

Vervolgens riep de werkgever de werknemer opnieuw op om naar het spreekuur van de bedrijfsarts te komen. Het spreekuurcontact in Nederland was volgens de werkgever nodig om te kunnen beoordelen welke passende werkzaamheden aan de werknemer aangeboden konden worden.

De werknemer is vervolgens niet verschenen op het spreekuur van de bedrijfsarts waarna de werkgever de loonbetaling heeft stopgezet.

Uiteindelijk werd de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter ontbonden op grond van verwijtbaar handelen van de werknemer.

Hoe oordeelde het hof?

In hoger beroep verzocht de werknemer om toekenning van een billijke vergoeding. Het hof wees deze vergoeding toe, omdat het feit dat de re-integratie niet van de grond was gekomen niet in de risicosfeer van de werknemer lag, maar in de risicosfeer van de werkgever.

Volgens het hof had de werkgever het bevoegde orgaan in Polen (genaamd ZUS) moeten inschakelen om vast te stellen of de werknemer in staat was om te re-integreren. De (Europese) regelgeving vereist namelijk dat de in Nederland geldende regels met betrekking tot arbeidsongeschiktheid in het woon-/verblijfland worden uitgevoerd in plaats van het werkland.

De werkgever had dus eerst in Polen moeten (laten) onderzoeken of er een reële mogelijkheid was voor de werknemer om te re-integreren, alvorens van hem te verlangen dat hij zou terugreizen naar Nederland.

Wees alert

Heb je te maken met zieke werknemers die in het buitenland wonen of verblijven? Wees dan alert en overleg met ons of je het bevoegde orgaan in het buitenland moet raadplegen. 

Ellen Kleeven

[1] Gerechtshof Den Haag 11 maart 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:714

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie