Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Boedelverdeling

Gehuwd voor 1 januari 2018

Gemeenschap van goederen
Kort gezegd houdt een gemeenschap van goederen in dat alle vermogensbestanddelen die ieder van de echtgenoten had voor het huwelijk worden ingebracht in de gemeenschap van goederen. Ook tijdens het huwelijk verworven vermogen wordt onderdeel van die gemeenschap. Een uitzondering geldt voor vermogen dat privé is gebleven door schenking of erfenis met een privé- oftewel uitsluitingsclausule of indien er sprake is van verknochtheid. Een uitsluitingsclausule dient bewezen te kunnen worden door de echtgenoot die het vermogen heeft ontvangen. Indien u het privévermogen heeft geïnvesteerd in een gemeenschappelijk goed, dan heeft u bij scheiding niet alleen recht op teruggave van het geïnvesteerde bedrag, maar ook op de waardeontwikkeling van het goed. Dit wordt ook wel de beleggingsleer genoemd.

Echtscheiding

Over de verdeling van de gemeenschap van goederen moeten bij echtscheiding afspraken worden gemaakt. Al het aanwezige vermogen dient dan te worden verdeeld, waarbij een gelijke verdeling het uitgangspunt vormt. Bij een echtscheiding mag u de boedel ook ongelijk verdelen. Van belang is dat de verdeling goed wordt vastgelegd, en dat daadwerkelijke verdeling en levering plaatsvindt. De verdeling kan fiscale consequenties hebben, waarmee rekening gehouden moet worden. Een ongelijke boedelverdeling kan de fiscus bijvoorbeeld als een schenking zien, zodat er schenkbelasting verschuldigd is indien er meer geschonken wordt dan de vrijstelling. Ook het afstand doen van spaargeld van de ander of het voor eigen rekening nemen van een schuld, zoals de onderwaarde van een woning kan als schenking worden beschouwd.

De omvang van uw gemeenschap van goederen wordt vastgesteld op een peildatum. De peildatum is in principe de datum van het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank. Op dat moment wordt de huwelijksgoederengemeenschap ontbonden en vindt er geen boedelmenging meer plaats. Eventuele inkomsten en schulden verkregen na deze datum vallen buiten de gemeenschap. Voor het vaststellen van de waarde van de vermogensbestanddelen die onderdeel uitmaken van de gemeenschap van goederen is de datum van verdeling bepalend.

Gehuwd na 1 januari 2018

Als u na 1 januari 2018 trouwt zonder huwelijkse voorwaarden op te stellen, trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles wat één van de echtgenoten voor het huwelijk al in zijn bezit had, niet van de echtgenoten samen wordt. Alles wat gedurende het huwelijk verkregen wordt aan erfenissen en schenkingen, valt evenmin in de gemeenschap. Indien u het privévermogen heeft geïnvesteerd in een gemeenschappelijk goed, dan heeft u bij scheiding niet alleen recht op teruggave van het geïnvesteerde bedrag zelf. Ook hierbij geldt namelijk de hierboven beschreven beleggingsleer. Bij een echtscheiding dient u dan rekening te houden met drie vermogens: een gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten en de privévermogens van ieder van hen.

Ongehuwde samenlevers

Ook als een ongehuwde samenleving wordt beëindigd, kan sprake zijn van gezamenlijke vermogensbestanddelen die verdeeld moeten worden.

Als u in onderling overleg geen overeenstemming over de verdeling bereikt, kunt u aan de rechtbank vragen om de (wijze van) verdeling vast te stellen. Een van onze advocaten kan deze procedure voor u aanhangig maken.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie