Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Beslag

Vooruitlopend op een procedure of nadat een vonnis is gewezen, bestaat de mogelijkheid om beslag te leggen. Bij conservatoir (conserveren=behouden) beslag, kunt u de bankrekening van de debiteur als het ware laten ‘bevriezen’, om er zeker van te zijn dat het geld dat daar op het moment van beslaglegging op staat, niet wordt uitgegeven. Als er daarna een vonnis wordt gewezen, kunt u zich direct op dat banksaldo verhalen. Uw financiële risico wordt hiermee aanzienlijk beperkt. Conservatoir beslag is mogelijk op een banksaldo, op periodieke betalingen zoals huur of loon, op een woonhuis, maar ook op roerende zaken zoals inboedel. Ook kan beslag worden gelegd onder derden (opdrachtgevers) die aan uw debiteur moeten betalen.

Effectief drukmiddel
De kosten van het leggen van beslag zijn vaak beperkt en u heeft meer zekerheid dat uw vordering uiteindelijk wordt betaald. Daarnaast is het leggen van beslag ook een effectief drukmiddel. Met name het leggen van beslag onder opdrachtgevers van uw debiteur en op zijn bankrekening kan ertoe leiden dat uw debiteur alsnog tot betaling overgaat. Een debiteur wil immers betalingsproblemen als gevolg van beslag op de bankrekening voorkomen. Ook zal hij onrust onder zijn opdrachtgevers willen voorkomen. Het is wel belangrijk om te weten dat gelegde beslagen in geval van faillissement van uw debiteur vervallen.

Voorwaarden beslag
Overweegt u om beslag te laten leggen, dan helpt Boskamp & Willems Advocaten u daar graag bij. Voordat er conservatoir beslag kan worden gelegd, moet de voorzieningenrechter toestemming verlenen. Het verzoek om toestemming te verlenen (een verzoekschrift) dienen wij voor u in. In dit verzoekschrift staat wat uw vordering is, een onderbouwing (met bewijsstukken) daarvan en op welke zaken u beslag wilt leggen. Na het verlenen van toestemming (dat duurt meestal enkele dagen) kan er direct worden overgegaan tot het leggen van beslag. Daarvoor wordt een deurwaarder ingeschakeld. Vervolgens moet in de meeste gevallen binnen veertien dagen een procedure gestart worden. Uiteraard kunnen wij het hele traject voor u verzorgen, waarbij we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie