Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Wanneer is een elektronische handtekening rechtsgeldig?

Steeds vaker worden overeenkomsten digitaal ondertekend. Zo’n digitale handtekening is belangrijk omdat een ondertekende (onderhandse) akte dwingend bewijs levert van de inhoud daarvan. Maar aan welke vereisten moet zo’n digitale handtekening nu voldoen? Een elektronische handtekening onder een overeenkomst heeft slechts in bepaalde gevallen dwingende bewijskracht. Hierbij is het van belang dat er een onderscheid wordt gemaakt in een drietal handtekeningen:

 1. De gewone of andere elektronische handtekening:

  Hierbij kan gedacht worden aan een gescande handtekening op papier of een handtekening op een tablet.
 1. De geavanceerde elektronische handtekening:

  Deze handtekening voldoet aan de volgende eisen:
 • de handtekening is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
 • de handtekening maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
 • de handtekening komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken; en
 • de handtekening is op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende gegevens verbonden, dat elke wijziging van de gegevens achteraf kan worden opgespoord.
 1. De gekwalificeerde elektronische handtekening:

Dit is een geavanceerde elektronische handtekening die is aangemaakt met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen en die is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen.

Bewijsrechtelijk is relevant welke van de drie hiervoor genoemde handtekeningen wordt gebruikt. Bij de eerste handtekening (de gewone handtekening) dient degene die zich op de overeenkomst beroept de echtheid van de handtekening te bewijzen. Bij de tweede soort handtekening (de geavanceerde elektronische handtekening) wordt in beginsel aangenomen dat de handtekening echt is. Bij de gekwalificeerde elektronische handtekening dient de wederpartij te bewijzen dat de handtekening niet echt is.

Kortom, bij het gebruik van een elektronische handtekening is het van belang dat u zich voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst realiseert welke (bewijsrechtelijke) gevolgen het gebruik van een bepaald soort elektronische handtekening heeft zodat problemen voorkomen kunnen worden.

Sigrid van Pelt

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie