Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Mijn buren kijken vanuit hun woning in mijn achtertuin, mag dat zomaar?

In Nederland wonen we met zijn allen relatief dicht op elkaar. Zeker in de steden zijn percelen vaak relatief klein en liggen woningen dicht op elkaar. Met regelmaat krijgen wij dan ook vragen over het al dan niet rechtmatig handelen van de buren. Een thema dat ook regelmatig terugkeert is de vraag of het is toegestaan dat de buren via bijvoorbeeld een raam of balkon zicht hebben op het naastgelegen perceel.

 

Inbreuk op de privacy?

Vaak wordt het als onprettig, en als een inbreuk op de privacy, ervaren wanneer buren vanuit hun woning, hun balkon of hun tuin op het naastgelegen perceel kunnen kijken. Dat gevoel kan zéker bestaan wanneer buren vanuit hun hoger gelegen tuin, balkon of slaapkamerraam zicht hebben op de volledige achtertuin van het naastgelegen perceel. De eigenaren van het naastgelegen perceel kunnen dan immers niet in alle rust van de zon en van de eigen tuin genieten, zonder het risico dat zij worden bekeken.

 

Wanneer is het verboden?

Om het recht op privacy enigszins te waarborgen, bepaalt de wet dat het niet is toegestaan om binnen twee meter van de erfgrens vensters of andere muuropeningen, balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op het naastgelegen perceel uitzicht geven. Omdat het meestal gaat om ramen of balkons, zal ik het hierna steeds hebben over ramen en balkons.

Bij de vraag of een raam uitzicht geeft op het naastgelegen perceel wordt steeds uitgegaan van zicht in een rechte lijn. Dit houdt in dat wordt uitgegaan van een lijn haaks op het raam. Wanneer een raam naar het naastgelegen perceel is gericht, valt deze dus gewoon onder het verbod.

 

De uitzonderingen op de regel

Op bovengenoemd verbod geldt echter een aantal uitzonderingen. Een raam of balkon binnen twee meter van de erfgrens is namelijk wél toegestaan wanneer jouw buurman hier toestemming voor heeft gegeven. Wordt het uitzicht vanuit het raam of balkon verhinderd door een muur die zich binnen twee meter van de muuropening of het bouwwerk bevindt? Ook dan mag het gewoon. Tot slot is een ondoorzichtig raam een optie. Een ondoorzichtig raam geeft immers geen uitzicht op het naastgelegen perceel.

 

Voorkom verjaring en kom op tijd in actie!

Naast het verbod speelt ook verjaring een rol. Zo kan het recht om je als eigenaar van een naastgelegen perceel te verzetten tegen een raam of balkon verjaren. Dit houdt in dat je na een bepaalde tijd geen verwijdering meer kan vorderen. In beginsel is die termijn twintig jaar. Is een raam of balkon al meer dan twintig jaar aanwezig? Dan is het i niet meer mogelijk om je hiertegen te verzetten.

Verjaring van het recht heeft echter nog een ander gevolg. Wanneer het vorderen van verwijdering niet meer mogelijk is door verjaring, is het namelijk ook verboden om binnen een afstand van twee meter gebouwen of bouwwerken aan te brengen die de buren onredelijk zouden hinderen. Om verjaring te voorkomen, is het dus van belang om op tijd in actie te komen.

 

Meer dan twee meter afstand tot de erfgrens?

Is de afstand tussen het raam of balkon en de erfgrens meer dan twee meter, dan valt deze niet onder het verbod en is de situatie in beginsel rechtmatig. Óók wanneer jouw buren vanuit dit raam of balkon wel uitzicht hebben op jouw achtertuin. Buren die een raam of balkon laten plaatsen op meer dan twee meter van de erfgrens kunnen dan ook niet in strijd handelen met dit civielrechtelijke verbod. Het raam of balkon kan dan mogelijk wel nog in strijd zijn met bestuursrechtelijke regels, zoals het bestemmingsplan.

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact op met René Menting.

Copyright © 2023 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie