Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Sorry mevrouw, het valt niet onder de garantie…

garantie, rechten, consument, koopovereenkomst, winkelier

Heeft u het ook wel eens meegemaakt, dat u een tv-toestel had dat kort na een jaar kapot ging? U ging naar de winkelier waar u het toestel had gekocht en die zei u dat de fabrikant slechts één jaar garantie gaf, zodat de winkelier helaas niets voor u kon betekenen. U kon een nieuwe tv aanschaffen of het toestel voor eigen rekening laten repareren.

Welke rechten heb je als consument?

Als jurist stel je in een dergelijk geval direct een aantal vragen. De eerste is: ik heb niet met die fabrikant destijds een koopovereenkomst gesloten maar met de winkelier, waarom moet ik dan genoegen nemen met de garantietermijn die de fabrikant stelt? Of: hoe hebben wij die garantietermijn dan afgesproken? En ten slotte: heb ik als consument geen verdergaand recht op bescherming dan op de termijn die de fabrikant of winkelier (eenzijdig) stelt? De antwoorden op deze vragen kunnen er alle drie toe leiden dat u niet afgescheept kunt worden met het riedeltje uit de eerste alinea.

De consument heeft een overeenkomst met de winkelier, niet met de fabrikant!

U heeft alleen een overeenkomst gesloten met de winkelier, en niet met de fabrikant. De fabrikant staat daardoor geheel buiten de rechtsbetrekking tussen u en de winkelier. Wat de fabrikant doet of wil maakt voor de verhouding tussen u en de winkelier (dus) niets uit. Het gaat erom wat u met de winkelier heeft afgesproken.

Wat zeggen de algemene voorwaarden?

Veelal verwijzen winkeliers naar algemene voorwaarden. In die voorwaarden staat vaak een garantietermijn vermeld. Hij moet u hierop wijzen voordat u definitief besluit tot aankoop. Als u de voorwaarden accepteert, dan zit u in beginsel daaraan vast. Als daarin een garantietermijn is opgenomen dan kan de winkelier u (dus) in beginsel aan die termijn houden. Als helemaal niet over algemene voorwaarden is gesproken dan kan de winkelier u niet achteraf met die voorwaarden confronteren en kunt u niet aan een garantietermijn worden gehouden.

Is het reëel dat het product langer dan een jaar meegaat?

Als u algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en er is een garantietermijn in opgenomen, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden stellen dat u daar niet aan gebonden bent, omdat u had mogen verwachten dat de gekochte zaak veel langer zonder problemen zou meegaan dan nu het geval blijkt. De levensverwachting van een product is afhankelijk van de prijs, het soort product en (soms) het merk.

Garantietermijn te kort, kijkend naar de levensverwachting van het product

Er zijn voorbeelden waarbij de rechter oordeelde dat de garantietermijn te kort was voor het gekochte product, waardoor de consument uiteindelijk toch een vergoeding voor de reparatiekosten kreeg. Zo schaarde de rechter een MacBook (laptop van Apple) onder een A-merk in een hogere prijsklasse en oordeelde dat de standaard Apple-garantie van drie jaar hier te kort was. Een ander voorbeeld gaat over een cv-ketel van het merk Bosch die na ongeveer twee en een half jaar de geest gaf, maar waar een garantie van twee jaar werd gegeven. Hier maakte de rechter uit dat een cv-ketel bedoeld is om gedurende een lange periode te functioneren, aangezien ketels een gemiddelde levensduur van 15 jaar hebben. Ook hier hoefde de consument niet op te draaien voor de reparatie van de ketel na het verstrijken van de garantietermijn.

Consument, kijk kritisch naar de algemene voorwaarden in relatie tot de levensduur

Als consument doe je er dus altijd goed aan om kritisch te kijken naar algemene voorwaarden in relatie tot de aanschafprijs, het merk en de gemiddeld te verwachten levensduur van uw aankoop.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan gerust contact op met Ron van Dalen

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie