Leverancier let op uw saeck!

In faillissementen heb ik als curator regelmatig te maken met leveranciers die de door hen geleverde zaken opeisen in verband met een overeengekomen eigendomsvoorbehoud. Helaas voor de leverancier blijkt maar al te vaak dat het eigendomsvoorbehoud niet rechtsgeldig kan worden ingeroepen omdat niet aan alle formaliteiten is voldaan. Het is daarom zaak om als leverancier er voor te zorgen dat een eigendomsvoorbehoud op correcte wijze tot stand komt en dat aangetoond kan worden welke zaken van u afkomstig zijn.

Een eigendomsvoorbehoud is vaak opgenomen in algemene voorwaarden. Dat kan, maar dan moeten de algemene voorwaarden wel van toepassing zijn verklaard en ze moeten in beginsel ook ter hand zijn gesteld. In veel gevallen is verwijzing naar een website of gedeponeerde algemene voorwaarden niet voldoende. Soms zie je dat leveranciers het eigendomsvoorbehoud expliciet op alle facturen vermelden. Bij een bestendige handelsrelatie kan dat ook voldoende zijn vanaf de tweede levering.

Naast het feit dat het eigendomsvoorbehoud (of de algemene voorwaarden waarin het eigendomsvoorbehoud is opgenomen) overeengekomen moet zijn, is ook de inhoud van het eigendomsvoorbehoud van belang. Het eigendomsvoorbehoud moet ruim geformuleerd worden om te voorkomen dat het eigendomsvoorbehoud alleen geldt voor onbetaalde zaken en niet voor betaalde zaken. Het is immers ondoenlijk om aan te tonen welke zaken wel en welke zaken niet betaald zijn. Een zogenaamd verlengd of uitgebreid eigendomsvoorbehoud houdt in dat alle leveringen opgeëist kunnen worden, ook als een deel wel betaald is.

Verder is van belang dat zaken identificeerbaar zijn. Als zaken door meerdere leveranciers geleverd worden, dan moet u als leverancier kunnen aantonen welke zaken door u geleverd zijn. Dit kan bijvoorbeeld door geleverde zaken te voorzien van stickers met gegevens van uw onderneming.

In sommige gevallen biedt ook een rechtsgeldig overeengekomen eigendomsvoorbehoud geen soelaas. Dat is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van zaakvorming, bijvoorbeeld doordat de geleverde zaken zijn gebruikt om een machine te repareren en de onderdelen dus zijn verwerkt in die machine. Als het eigendomsvoorbehoud ziet op zogenaamde bodemzaken (inventaris) dan zou de belastingdienst nog beslag kunnen leggen op de geleverde zaken en dan gaat de belastingdienst voor.

Als er sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud, dan zijn geleverde zaken eigendom van de leverancier gebleven zolang er niet betaald is. Dat  betekent dat een curator in het faillissement de zaken niet tot de boedel mag rekenen (de zaken zijn immers nog geen eigendom van het failliete bedrijf) en dat de leverancier de zaken kan opeisen.

Het is derhalve van belang om u goed te laten adviseren over het op juiste wijze overeenkomen van een eigendomsvoorbehoud. Leverancier let op uw saeck!

mr. drs. Dagmar (D.D.) Dielissen-Breukers
mr. drs. Niek (N.) Vinke
mr. Sigrid (S.J.G.A.) van Pelt
mr. Rob (W.P.G.) Verstappen
mr. Tjeerd (T.G.G.) Raijmakers

Copyright © 2020 Boskamp & Willems advocaten / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie