Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Werknemer hoeft € 17.800,00 aan opleidingskosten niet terug te betalen

studiekosten terugbetalen

In een recente uitspraak heeft het gerechtshof Den Haag geoordeeld dat een werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd gedurende tien maanden werkzaam is geweest voor de werkgever, de door de werkgever betaalde opleidingskosten ter hoogte van € 17.800,00 niet aan werkgever terug hoeft te betalen.[1]

 

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met studiekostenbeding

De werknemer is per 1 maart 2017 bij werkgever in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot 31 december 2017. In deze arbeidsovereenkomst zijn werknemer en werkgever onder meer overeengekomen dat werkgever de opleidingskosten voor een hbo-opleiding van werknemer ten bedrage van € 17.800,00 voor zijn rekening zou nemen. Deze kosten waren door een voormalig werkgever van werknemer voldaan en werden door werkgever overgenomen. Werkgever zou daarnaast investeren in cursuskosten tot een bedrag van circa € 15.000,00. Werkgever heeft daar een aantal voorwaarden aan gesteld. Zo is onder meer overeengekomen dat werknemer naar rato een deel van de totale opleidingskosten aan werkgever zou terugbetalen indien werknemer binnen drie jaar na het behalen van het hbo-examen de arbeidsrelatie zou verbreken. Onder het verbreken van de arbeidsrelatie werd volgens het studiekostenbeding verstaan: “een nadrukkelijke beëindiging door de werknemer of een beëindiging door de werkgever waartoe de werknemer op verwijtbare wijze aanleiding heeft gegeven”.

Werkgever heeft het volledige bedrag ad € 17.800,00 aan de voormalig werkgever voldaan en naast de opleidingskosten in totaal € 8.970,18 besteed aan cursuskosten.

 

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengd

In oktober 2017 heeft er een gesprek over het functioneren van werknemer plaatsgevonden waarvan een verslag is opgemaakt. In dat gesprek is werknemer gewezen op zijn privégebruik van de bedrijfswagen, het niet conform de geldende richtlijnen opstellen van werkbonnen en serviceberichten, het niet houden aan de werktijden, het niet respectvol communiceren met collega’s en management en het onvoldoende nauwkeurig noteren van reis- en werkuren. Werknemer heeft daarvoor een officiële waarschuwing gekregen. Eind november 2017 heeft werkgever vervolgens aangezegd dat de arbeidsovereenkomst op 31 december 2017 van rechtswege zou eindigen en niet zou worden verlengd.

 

Kantonrechter: Werknemer moet deel van studiekosten terugbetalen

Werkgever heeft vervolgens aanspraak gemaakt op de opleidingskosten en een deel van de cursuskosten. Volgens werkgever zou werknemer op grond van de arbeidsovereenkomst gehouden zijn de door haar betaalde opleidings- en cursuskosten terug te betalen. Werknemer heeft hiertegen verweer gevoerd. De kantonrechter heeft werknemer vervolgens veroordeeld om een bedrag ter hoogte van € 14.351,32 aan werkgever te betalen. Werknemer is tegen dat vonnis in hoger beroep gekomen.

 

Oordeel gerechtshof: Arbeidsovereenkomst biedt geen grondslag voor terugbetaling

Het gerechtshof oordeelt dat de conclusie moet zijn dat in het artikel is beoogd een regeling op te nemen voor de situatie die zou ontstaan als werknemer niet uiterlijk in 2019 zijn diploma zou behalen dan wel binnen drie jaar na het behalen van het diploma de arbeidsrelatie zou verbreken, of de arbeidsrelatie door werkgever zou worden verbroken in het geval dat werknemer op verwijtbare wijze daartoe aanleiding zou hebben gegeven. Partijen hebben in het artikel specifieke situaties vermeld die zich op de langere termijn zouden kunnen voordoen en geen voorziening opgenomen voor de situatie dat de arbeidsovereenkomst op 31 december 2017 van rechtswege zou eindigen en niet zou worden opgevolgd door een tweede arbeidsovereenkomst. Voor het aannemen van een verplichting tot terugbetaling is volgens het hof gelet op de inhoud van de bepaling in de arbeidsovereenkomst vereist dat werknemer op verwijtbare wijze aanleiding heeft gegeven tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst zonder verlenging. Het hof is van oordeel dat daarvan geen sprake is geweest en dat werknemer daarom niet kan worden gehouden tot het terugbetalen van de opleidingskosten.

 

Voorkom problemen achteraf

Uit de uitspraak van het gerechtshof blijkt maar weer eens dat het van belang is al in de arbeidsovereenkomst afspraken goed vast te leggen. Geschillen ontstaan vaak pas op het moment dat een dienstverband eindigt of dreigt te worden beëindigd. Op dat moment is het essentieel dat afspraken al in de arbeidsovereenkomst duidelijk zijn vastgelegd.

Heb je vragen over dit onderwerp of kun je wel hulp en advies gebruiken bij het opstellen van een overeenkomst die geschillen in de toekomst voorkomt, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

René Menting

 

De volledige uitspraak leest u hier 

[1] Hof Den Haag 27 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1529

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie