Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Afstammingskwesties

Algemeen

De advocaten van onze sectie Familie- en erfrecht kunnen u adviseren en bijstaan in allerlei afstammingskwesties, zoals erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap en ontkenning vaderschap. Wij kunnen voor u een dergelijk verzoek bij de rechtbank indienen of juist tegen een dergelijk verzoek verweer voeren.

Deze procedures gaan regelmatig gepaard met onderzoeken, zoals een DNA onderzoek of een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. In afstammingskwesties wordt een bijzondere curator benoemd die het belang van het kind behartigt. Het is mogelijk om een van onze advocaten uit de sectie Familie- en erfrecht tot bijzondere curator te laten benoemen.

Het spreekt voor zich dat deze verzoeken vergaande consequenties hebben, omdat die de familierechtelijke betrekking van het kind met zijn ouders raken en dus ook erfrechtelijke gevolgen hebben.

Juridisch en/of biologisch ouder

Biologisch ouder zijn de vader en moeder van wie het DNA in het kind zit. De vader of moeder is juridisch ouder indien hij of zij wettelijk familie van het kind is. Voor juridisch ouderschap hoeft u niet biologisch verwant te zijn met het kind.

Juridisch moeder van het kind is de vrouw uit wie het kind geboren is. Een vrouw kan ook juridisch moeder worden door het kind te erkennen of door het kind te adopteren.

Voor juridisch vaderschap is het van belang of de man getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind op het moment dat het kind geboren wordt. Indien dit het geval is, is de man automatisch juridisch vader van het kind. Indien de man niet is getrouwd en geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder, kan de man juridisch vader worden door erkenning, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of adoptie.

 

Erkenning

De moeder uit wie het kind geboren is, dient toestemming te geven het kind te erkennen. U hoeft niet de biologisch ouder van het kind te zijn om het kind te erkennen. Als het kind al twee juridische ouders heeft, is erkenning echter niet meer mogelijk.

Indien de moeder uit wie het kind geboren is geen toestemming geeft om te erkennen, dan kunt u om vervangende toestemming vragen aan de rechtbank. Dit verzoek moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend.

Gerechtelijke vaststelling van het ouderschap

Op verzoek van de moeder uit wie het kind geboren is of op verzoek van het kind zelf kan het juridisch ouderschap van een persoon door de rechter worden vastgelegd. Dit is alleen mogelijk als deze persoon de verwekker is van het kind of als deze persoon als levensgezel van de moeder heeft ingestemd met de verwekking van het kind. Het kan dan gaan om het vaderschap maar kan ook een duomoeder betreffen.

Ontkenning ouderschap

De echtgenoot van de moeder wordt automatisch juridisch vader van het kind, ook als deze niet de biologisch ouder is. Deze echtgenoot kan de rechtbank verzoeken de ontkenning van het juridisch ouderschap gegrond te verklaren. Ook de moeder kan de ontkenning van het ouderschap door de rechtbank gegrond laten verklaren enkel op grond van het feit dat de ouder niet de biologisch ouder is. Het kind kan gegrondverklaring van de ontkenning van het ouderschap van degene die niet zijn of haar biologisch ouder is verzoeken. Voor ieder van de verzoekende personen gelden bepaalde termijnen.

Huwelijk tussen partijen van gelijk geslacht

Als twee vrouwen getrouwd of geregistreerd partner zijn, kan de duomoeder van rechtswege juridisch ouder worden bij de geboorte van een kind indien de biologische vader een onbekende donor is op grond van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Met een verklaring van de Stichting donorgegevens legt u vast dat het om een anonieme donor gaat. Deze verklaring kan bij de aangifte van de geboorte van een kind aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden gegeven. Indien er sprake is van een bekende donor krijgt de duomoeder niet automatisch het juridisch ouderschap over een kind. Van een bekende donor is sprake als de donor een vriend, bekende of familielid is. De duomoeder kan dan juridisch ouder worden door het kind te adopteren of te erkennen bij de burgerlijke stand. De erkenning kunt u al regelen voor de geboorte van het kind. In dat geval bent u vanaf de geboorte van het kind juridisch ouder. Voorwaarde is wel dat u bent getrouwd met de moeder of geregistreerd partner bent.

Als twee mannen zijn getrouwd of geregistreerd partner zijn, ontstaat geen familierechtelijke betrekking tussen de man die niet de vader van het kind is en het kind. Hier is ook adoptie de aangewezen weg. Erkenning is niet mogelijk. De biologische vader van het kind komt in familierechtelijke betrekking tot het kind te staan als hij het kind heeft erkend.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie