Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Personenschade: letselschade en overlijdensschade

Wanneer letsel of overlijden veroorzaakt is door toedoen of nalaten van iemand anders, is die ander in veel gevallen aansprakelijk voor de schade. U kunt hierbij denken aan verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten, geweldsmisdrijven, maar ook andersoortige ongevallen zoals een aanval door een hond.

Schade
Vaak gaat het om ingrijpende gevolgen waarvan de omvang pas later aan het licht komt. Na een verkeersongeval blijkt bijvoorbeeld dat volledig herstel niet meer mogelijk is, waardoor u uw beroep niet meer kunt uitoefenen. De schade kan veel omvatten, zoals het verlies van arbeidsvermogen, kosten huishoudelijke hulp en niet of slechts gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoede ziektekosten. Dit zijn voorbeelden van materiële schade. Daarnaast kennen we immateriële schade, dat is de geleden pijn en verdriet.

Aansprakelijkheid vaststellen
Als een ander aansprakelijk is, heeft u recht op schadevergoeding. De veroorzaker of zijn verzekeraar moet dan uw schade vergoeden. Het regelen van schadevergoedingen is complex.  Daarvoor is om te beginnen van belang dat de aansprakelijkheid wordt vastgesteld en dat is vaak niet eenvoudig. U zult te maken krijgen met de advocaat of verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke persoon en de discussie met hen kan ingewikkeld zijn.

Het is daarom belangrijk dat u zich zo snel mogelijk na de gebeurtenis tot een letselschadeadvocaat wendt. De ervaren advocaten van Boskamp & Willems adviseren u, zullen u vertegenwoordigen en zo nodig voor u onderhandelen of procederen. Anders dan een schaderegelaar kunnen wij zelf overgaan tot het voeren van een gerechtelijke procedure. Dat voorkomt onnodige vertraging en zo blijft uw zaak in één hand met voor u ook maar één aanspreekpunt.

Schadevergoeding
U kunt vergoeding vorderen voor de materiële en de immateriële schade. Materiële schadevergoeding kan bijvoorbeeld bestaan uit: 

  • Medische kosten
  • Verlies van inkomsten
  • Aanpassingen aan uw woning

Meestal kun u aanspraak maken op smartengeld. Dat is de immateriële schadevergoeding voor geleden pijn en verdriet. Geld kan de pijn, de schrik en het verdriet om een litteken of blijvende handicap niet wegnemen, maar wel een pleister op de wond zijn.

Komt iemand te overlijden door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, dan hebben de gezinsleden van de overledene doorgaans geen recht op smartengeld. Wel hebben zij sinds 1 januari 2019 recht op affectieschade. De hoogte ervan staat vast en varieërt van € 12.500 tot € 20.000. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de aard van de relatie en de oorzaak van het overlijden.  Als de overleden kostwinner de achterblijvende gezinsleden onderhield en/of verzorgde, dan moet de aansprakelijke persoon het gezinsinkomen aanvullen. 

Niet u maar de veroorzaker betaalt onze kosten

Als de aansprakelijkheid eenmaal is komen vast te staan, kunnen de kosten meestal op de tegenpartij worden verhaald. Het is namelijk wettelijk geregeld dat de veroorzaker van het ongeval of zijn verzekeraar niet alleen uw schade, maar ook de in redelijkheid gemaakte kosten van rechtsbijstand moet betalen. Hierdoor kunnen wij u in de meeste gevallen kosteloos bijstaan en hoeft u niets van uw schadevergoeding af te staan.

Voor het geval u wel (een deel van) de kosten moet betalen: wij werken niet op basis van no cure no pay.
Onze advocaten verrichten wel werkzaamheden op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging), als u daarvoor in aanmerking komt.

Heeft u letsel opgelopen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie