Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Verbreking Samenleving

Algemeen

Het huwelijk is nog steeds geliefd, maar tegenwoordig zijn er ook veel partners die kiezen voor ongehuwd samenwonen. Vaak is er dan een samenlevingscontract opgesteld, maar dit is niet verplicht. Indien sprake is van verbreking van een dergelijke niet huwelijkse relatie dienen afspraken te worden gemaakt over de gevolgen hiervan. Zo moeten er afspraken worden gemaakt over de verdeling van gezamenlijke vermogensbestanddelen (zie onder Boedelverdeling) en over de kinderen, als die er zijn, door middels van een ouderschapsplan (zie onder Ouderschapsplan). Een ouderschapsplan is bij verbreking van de samenleving verplicht.

Overeenkomst

Wanneer u nog goed kunt overleggen met uw ex-partner, is het mogelijk de hulp van één advocaat of een mediatior (zie onder Mediation) in te schakelen. Deze zal dan met u overleggen over de gevolgen van de verbreking van de samenleving en deze gevolgen, indien gewenst, vastleggen in een overeenkomst.

Tussenkomst rechter

Tussenkomst van de rechter is niet vereist. Maar als u en uw partner verschillend denken over de gevolgen van de verbreking van de samenleving kunnen deze kwesties, met hulp van een advocaat, worden voorgelegd aan de rechter. De rechter zal dan een beslissing geven over de geschilpunten.

Pensioen

Een samenwoner heeft na verbreking van de samenleving geen wettelijk recht op een deel van het tijdens de samenwoning opgebouwde ouderdomspensioen van de andere partner. Dit is anders dan bij echtscheiding. In een samenlevingscontract kunnen wel afspraken zijn opgenomen over het recht op nabestaandenpensioen (zie onder Pensioen).

Verdeling

Ieder van de partners behoudt zijn eigen goederen en schulden na de verbreking van de samenleving als er geen samenlevingscontract is opgesteld of het samenlevingscontract niets zegt over het vermogen. De gemeenschappelijke goederen, zoals bijvoorbeeld een bankrekening of een woning, zullen verdeeld moeten worden. Dit kan door het goed te verkopen en de opbrengst te delen of door het goed aan één partner toe te delen, die dan de helft van de waarde van het goed aan de ander voldoet. Als een partner eigen geld heeft geïnvesteerd in een vermogensbestanddeel dat op naam van de ander staat, kan een vergoedingsrecht ontstaan.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie