Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Schorsing executie

Opheffen beslag
Het leggen van beslag is relatief eenvoudig. De gevolgen hiervan kunnen echter groot zijn. Is er bij u beslag gelegd, dan heeft u een groot belang bij het opheffen van het beslag.  Een beslag kan in een specifiek geval onrechtmatig zijn. De wet bepaalt namelijk dat een beslag wordt opgeheven als ‘summierlijk van de ondeugdelijkheid’ van de vordering is gebleken. Dit betekent dat u moet aantonen dat de vordering waarvoor beslag is gelegd, ondeugdelijk is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de vordering al is verjaard.  Daarnaast bepaalt de wet dat het beslag opgeheven moet worden als u vervangende zekerheid geeft. U kunt hierbij denken aan het afgeven van een bankgarantie, maar ook aan het verstrekken van een pand- of hypotheekrecht.  De vordering om het beslag op te heffen kan in een kort geding worden ingesteld. Wenst u meer informatie over het opheffen van beslag of heeft u behoefte aan direct advies, dan is Boskamp & Willems Advocaten u graag van dienst.

Executie vonnis
Wanneer u in een procedure in het ongelijk bent gesteld, beschikt de wederpartij over een vonnis dat ten uitvoer kan worden gelegd. Een vonnis wordt vaak ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard. Dit houdt in dat het vonnis direct ten uitvoer gelegd kan worden, zelfs als er hoger beroep wordt ingesteld. Bent u bijvoorbeeld veroordeeld tot betaling van een geldsom, dan dient u (ondanks het ingestelde hoger beroep) dit bedrag toch te betalen.

Schorsen executie
De wet biedt de mogelijkheid om tijdens het hoger beroep aan de rechter te verzoeken de tenuitvoerlegging van het vonnis te schorsen. De rechter zal deze vordering alleen toewijzen wanneer er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo zal de rechter de betrokken belangen afwegen. Voor schorsing dient uw belang zwaarder te wegen dan het belang van de andere partij om het verkregen vonnis direct ten uitvoer te leggen.  Ook mag uw wederpartij geen misbruik maken van haar executiebevoegdheid. Als uw wederpartij geen redelijk belang heeft bij directe tenuitvoerlegging van het vonnis, terwijl uw belangen onevenredig worden geschaad, dan kan de executie misbruik van recht opleveren en door de rechter verboden worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als het vonnis op een juridische of feitelijke fout berust. Ook kan het voorkomen dat zich na het wijzen van het vonnis feiten voordoen die als gevolg hebben dat door de executie een noodtoestand ontstaat.  In sommige gevallen kunt u ook een kort geding starten. Daarvoor moet sprake zijn van een spoedeisend belang bij het opheffen van een beslag of het voorkomen van het ten uitvoer leggen van een vonnis. Het voordeel hiervan is dat u op korte termijn duidelijkheid krijgt. Daarmee kunt u de nadelige gevolgen van een beslag of tenuitvoerlegging van een vonnis beperken.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie