Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Contactregeling / Omgangsregeling

Algemeen

Ouders hebben recht op contact met hun kind. Na verbreking van hun relatie moeten ouders in onderling overleg afspraken maken over de contactregeling. Er kunnen dan afspraken gemaakt worden over de tijdstippen, duur en frequentie van de omgang, het halen en brengen van de kinderen en de omgang tijdens vakanties en feestdagen. Als ouders daarover geen overeenstemming kunnen bereiken kan de rechter een contactregeling vaststellen. De rechter wordt hierom gevraagd door middel van een verzoekschrift dat door een advocaat moet worden ingediend. Als het belang van het kind dat vereist, kan de rechter een ouder een tijdelijk verbod opleggen om met het kind contact te hebben.

Ook juridische ouders zonder gezag hebben recht op omgang met hun kind. Anderen die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan, zoals bijvoorbeeld een biologische vader of grootouders, hebben ook de mogelijkheid om een omgangsregeling door de rechter te laten vaststellen. Voor het bestaan van een nauwe persoonlijke betrekking is de enkele verwantschapsband niet voldoende. Er zullen bijkomende omstandigheden moeten worden gesteld waaruit de nauwe betrekking volgt.

Co-ouderschap

Co-ouderschap houdt in dat gescheiden ouders samen voor de kinderen zorgen. In de praktijk spreekt men van een co-ouderschapsregeling als ouders de zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen. Dit betekent dat de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader zijn. Er hoeft echter geen sprake te zijn van een 50%-50%-regeling. De wijze waarop u co-ouderschap indeelt staat u vrij. De meest gangbare regeling is dat ouders er voor kiezen om de week op te delen in twee helften en de weekenden om en om. Herkenbaar aan co-ouderschap is dat beide ouders betrokken zijn bij de dagelijkse bezigheden van hun kinderen. De kinderen maken deel uit van twee huishoudens en wonen om en om bij hun vader en moeder.

Co-ouderschap is niet voor iedereen weggelegd. Bij co-ouderschap moet u elkaar nauw op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom uw kind en belangrijke beslissingen samen nemen. Dat vereist dat u goed met elkaar kunt overleggen. Op basis van onze ervaringen met co-ouderschap adviseren wij u hierover als u dat wenst.

Wijziging contactregeling/omgangsregeling

Indien de omstandigheden veranderen, kan een bestaande contactregeling/omgangsregeling worden gewijzigd. Dat geldt zowel voor regelingen die u onderling heeft afgesproken als voor regelingen die de rechter heeft vastgesteld. Een verzoek tot wijziging moet door een advocaat bij de rechter worden ingediend. De rechter bepaalt dan of en zo ja hoe de omgangsregeling gewijzigd dient te worden. Voordat een rechter een beslissing neemt zal altijd worden onderzocht of de ouders zelf in staat zijn om afspraken te maken over de omgangsregeling.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie