Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Gebruik WiFi

Algemene voorwaarden en gedragscode bij gebruik van het Boskamp & Willems Advocaten WiFi Gastnetwerk.

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die gebruik wenst te maken van het WiFi Gastnetwerk van Boskamp & Willems Advocaten en op deze manier het internet op wil gaan.

2. Definities

Gebruik: Boskamp & Willems Advocaten stelt gratis WiFi Gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar, uitsluitend voor persoonlijk en niet-zakelijk gebruik.

Gebruiker: de gebruiker is iedereen die zich toegang verschaft op het internet door middel van het WiFi Gastnetwerk van Boskamp & Willems Advocaten.

WiFi Gastnetwerk: is een draadloos netwerk van Boskamp & Willems Advocaten. Met WiFi Gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels.

3. Algemene voorwaarden

Boskamp & Willems Advocaten biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

Boskamp & Willems Advocaten is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren.

Er is geen vaste limiet gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. Boskamp & Willems Advocaten kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt dan het gemiddelde. Boskamp & Willems Advocaten houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiFi met gebruiker te blokkeren. Een gebruiker kan het gebruik tijdelijk of permanent worden ontzegd wanneer iemand naar het oordeel van Boskamp & Willems Advocaten in strijd handelt met deze voorwaarden of daarvoor naar de mening van Boskamp & Willems Advocaten een andere reden bestaat. 

4. Gedragscode

Gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande auteursrechten. U mag niets naar het internet uploaden wanneer u niet zeker bent dat u daarvan de auteursrechten bezit.

Het illegaal downloaden van bestanden (bijv. software, video, audio (muziek)) is niet toegestaan. In dat kader is dan ook het gebruik van Bittorrent en soortgelijke programma's geblokkeerd.

Boskamp & Willems Advocaten neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door gebruiker geplaatst wordt op het internet. De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend dan wel onoorbaar zijn.

Het is gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten en/of andere malafide praktijken te ontplooien. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan.

Gebruiker verklaart Boskamp & Willems Advocaten in geen geval verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of verlies van inkomsten door technische of andere storingen. Boskamp & Willems Advocaten verplicht zich haar netwerk up to date te houden en om technische of andere storingen zoveel mogelijk te beperken.

Boskamp & Willems Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade, in de ruimste zin, van gebruiker. In het bijzonder is Boskamp & Willems Advocaten niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij Boskamp & Willems Advocaten of derden, een gebrek in de beveiliging van de door gebruiker opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of (internet)gebruikers, wijzigingen in login-procedure, account en e-mailadres.

Gebruiker die handelt in strijd met de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden en gedragscode is aansprakelijk voor alle daaruit voor Boskamp & Willems Advocaten voortvloeiende schade.

Boskamp & Willems Advocaten heeft het recht om de algemene voorwaarden en gedragscode periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen.

Op deze algemene voorwaarden en gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het WiFi Gastnetwerk van Boskamp & Willems Advocaten samenhangen is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke verschillen.

Alvorens gebruik te kunnen maken van het WiFi Gastnetwerk van Boskamp & Willems Advocaten dient gebruiker akkoord te gaan met de hiervoor beschreven algemene voorwaarden en gedragscode.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie