Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

De waarschuwingsplicht wordt voor aannemers verzwaard, wat betekent dat in de praktijk?

Wkb, waarschuwingsplicht, kwaliteitsborging, aannemer, opdrachtgever

Per 1 juli 2022 zal de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking treden. Dit betekent dat de waarschuwingsplicht van de aannemer zal worden verzwaard. Wat betekent dat in de praktijk?

Welke verantwoordelijkheid heeft de aannemer?

Op een aannemer rust op grond van de wet (artikel 7:754 BW) in de hoofdregel een waarschuwingsplicht. Die waarschuwingsplicht houdt in dat een aannemer bij het aangaan of tijdens het uitvoeren van de aanneemovereenkomst verplicht is de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Ook is een aannemer verplicht de opdrachtgever te waarschuwen bij gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, waaronder ook de grond waarop wordt gebouwd en fouten of gebreken in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens zoals plannen en (bestek)tekeningen. De aannemer wordt namelijk als de deskundige contractspartij gezien en heeft daarmee een verantwoordelijkheid richting de (particuliere) opdrachtgever.

Mate van deskundigheid opdrachtgever

Hoe ver die waarschuwingsplicht gaat, is onder meer afhankelijk van de eigen deskundigheid van de opdrachtgever. Een deel van de schade die onverhoopt ontstaat, kan voor rekening van de opdrachtgever komen als dat vanwege zijn eigen deskundigheid tijdig kon worden ontdekt. Dat een opdrachtgever in sommige gevallen zelf (een gedeelte van) de schade moet dragen, blijkt uit de rechtspraak.

Wat betekent dat in de praktijk?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moet voor meer toezicht en controle door de overheid op de bouwsector zorgen. De wet bevat daarom diverse wijzigingen in het stelsel van bouwtoezicht, maar wijzigt ook enkele artikelen in het Burgerlijk Wetboek, waaronder de waarschuwingsplicht van de aannemer. Met de komst van de Wkb zal deze verplichting worden verzwaard. Dat betekent in de praktijk dat na invoering de aannemer schriftelijk en ondubbelzinnig moet waarschuwen en de opdrachtgever tijdig moet wijzen op de eventuele gevolgen van het gebrek. De Wkb regelt vervolgens nog dat van de waarschuwingsplicht niet ten nadele van de consument-opdrachtgever kan worden afgeweken. Bij een professionele (en dus deskundige) aannemer mag, op grond van de Wkb, wel worden afgeweken.

Heb je vragen over de waarschuwingsplicht van de aannemer of de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, neem dan gerust contact op met onze deskundige mr. D.W.C. (Danique) van Ooijen.

Copyright © 2023 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie