Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Naar verkeersslachtoffers is geluisterd: strengere straffen mogelijk bij ernstige verkeersdelicten

Voor nabestaanden van een overleden verkeersslachtoffer is het zeer wrang om in een zitting bij de strafrechter te horen dat de veroorzaker er met een geringe straf of boete vanaf kan komen, ook al heeft hij roekeloos gereden. Diverse schrijnende voorbeelden kwam op die manier in het nieuws.

Op verzoek van de Minister van Justitie en Veiligheid en het Fonds Slachtofferhulp zijn enkele jaren geleden onderzoeken uitgevoerd naar de straftoemeting in verkeersdelicten en de ervaring van slachtoffers. Mede op basis van de uitkomsten, is de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht per 1 januari 2020 gewijzigd[1].  Met de wijzigingen wordt recht gedaan aan slachtoffers en nabestaanden van ernstige verkeersdelicten en wordt de verkeersveiligheid bevorderd.

Op grond van de voormalige wettelijke bepalingen was strafbaarstelling niet mogelijk als zeer gevaarlijk rijgedrag zonder brokken had plaatsgevonden. Dit betekent dat de bestuurder die op ongelukkige wijze een ernstig verkeersongeval veroorzaakte een zware straf boven het hoofd hing en dat de roekeloze, gevaarlijke weggebruiker die het geluk had dat hij niemand aanreed een veel lagere straf kreeg. Dit verschil is met deze wijziging verkleind. Het opzettelijk in ernstige mate schenden van verkeersregels is door de invoering van art. 5a Wegenverkeerswet strafbaar gesteld.  Voorbeelden van delicten die onder dit artikel strafbaar kunnen zijn, zijn onder andere:

  • gevaarlijk inhalen
  • over een vluchtstrook rijden waar dat niet is toegestaan
  • bumperkleven
  • rijden met mobiele telefoon in de hand
  • te hard rijden

Het rijden met de mobiele telefoon in de hand is al strafbaar gesteld. Met deze wijziging in de wet kan echter gevaarlijk gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer strenger aangepakt worden dan voorheen mogelijk was.

Op basis van onderzoek is beslist om de strafmaxima van ernstige verkeersgedragingen waaronder het rijden onder invloed, het doorrijden na een ongeval en het autorijden nadat een rijontzegging is opgelegd, te verhogen. De wetgever wil een signaal afgeven want ook recidive, dus het opnieuw in de fout gaan, wordt strenger bestraft.

Op welke wijze de gewijzigde wettelijke regels worden toegepast, zal moeten blijken. Door het OM en het Fonds Slachtofferhulp zijn de voorstellen tot wijziging positief ontvangen.

Bent u ook slachtoffer van een verkeersdelict? Dan kunt u zich wenden tot Adri Noordhof van Boskamp & Willems Advocaten, LSA advocate, voor advies.

[1] Zie MvT Wijziging Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht, nr. 35086

Copyright © 2023 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie