Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Heb ik recht op smartengeld?

Smartengeld is een schadevergoeding voor immateriële schade, in de praktijk ook aangeduid als geleden pijn en ongemak en gederfde levensvreugde. Denk bijvoorbeeld aan emotionele of psychische schade na een ongeval. Het gaat hier dus om niet (direct) zichtbare schade. Of je recht hebt op smartengeld, en de hoogte daarvan, hangt van een aantal factoren af.

Wanneer heb ik recht op smartengeld?

De wet, art. 6:106 BW, bepaalt in welke situaties je recht hebt op smartengeld. Dat is – kort samengevat – in de volgende gevallen:

  1. Als de aansprakelijke partij het oogmerk had om nadeel toe te brengen.
  2. Als je lichamelijk letsel hebt opgelopen, in je eer bent geschaad, of op andere wijze in de persoon bent aangetast. Hieronder valt ook geestelijk letsel.
  3. Als het nadeel is gelegen in de aantasting van de nagedachtenis van een overledene, kunnen directe nabestaanden onder voorwaarden aanspraak maken op smartengeld.
  4. Als je verdriet hebt door overlijden of blijvend ernstig letsel van een naaste.

 

Zonder concrete en onderbouwde gegevens geen claim

De genoemde gronden zijn voor uitleg vatbaar en leiden in de praktijk dan ook regelmatig tot discussie. Daarbij is van belang dat degene die meent aanspraak te kunnen maken op smartengeld wel aan de hand van concrete en onderbouwde gegevens moet kunnen aantonen dat er een vorm van schade of aantasting is. Deze schade of aantasting dient bovendien onder een van de hierboven genoemde situaties te vallen.

Ook psychische schade of ontstane angstgevoelens kunnen een grond opleveren voor smartengeld. In de rechtspraak is echter wel bepaald dat alléén psychisch onbehagen of gekwetste gevoelens onvoldoende zijn om smartengeld te kunnen claimen; er moet toch wel iets meer aan de hand zijn.

Hoeveel smartengeld kan ik verwachten?

Op de vraag ‘hoeveel smartengeld kan ik verwachten?’ is geen eenduidig antwoord te geven. De hoogte van een smartengeldvergoeding wordt volgens de wet vastgesteld naar billijkheid. Niet elke situatie is hetzelfde en dus hangt de hoogte van het smartengeld van meerdere factoren af. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de aard, duur en ernst van de schade of het letsel. De smartengeldvergoedingen zijn nog altijd laag tot zeer laag in Nederland. Al zien we wel een stijgende tendens.

Mocht je hierover een vraag hebben, stel deze dan gerust aan een van de advocaten van de sectie Aansprakelijkheid en Schade van Boskamp & Willems Advocaten.

Adri Noordhof

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie