Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Relatiebeding niet van toepassing op onderaanneming: let op de juiste formulering

arbeidsrecht, relatiebeding, arbeidsovereenkomst, onderaanneming, formulering, advocaten

Wat betekent een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst? Deze afspraak verbiedt de werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor zakelijke relaties van de werkgever.

Praktijkvoorbeeld: zakelijke relaties, wie zijn dat?

Relevant is de vraag wie deze relaties zijn en hoe dit is omschreven in het relatiebeding. In een rechterlijke uitspraak van afgelopen zomer kwam deze vraag aan bod.

De feitelijke situatie was als volgt:

Werknemer was werkzaam voor een bedrijf in metaalbewerking. In de arbeidsovereenkomst was een relatiebeding opgenomen waaruit volgt dat het de werknemer verboden was om gedurende een periode van 24 maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst op enigerlei wijze zakelijke contacten aan te gaan of te onderhouden met relaties van de werkgever.

Het begrip ‘relaties’ werd in het relatiebeding als volgt omschreven:

"Relaties van de werkgever zijn alle natuurlijke en rechtspersonen waarmee de werkgever gedurende een periode van 24 maanden voorafgaande aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zakelijke contacten heeft onderhouden, daaronder begrepen (rechts)personen waarmee de werkgever in onderhandeling is (geweest) om diensten en/of producten aan te leveren.’’

Op overtreding van het relatiebeding was een boete gesteld.

Oud-werkgever vorderde boete van € 25.000,-- wegens overtreding relatiebeding

De werknemer is binnen 24 maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst in dienst getreden bij bedrijf A en heeft via onderaanneming werkzaamheden verricht bij bedrijf B. De oude werkgever heeft in het – relevante – verleden ook als onderaannemer (via bedrijf C) werkzaamheden verricht bij bedrijf B.

Daarom stelde de oude werkgever zich op het standpunt dat werknemer het relatiebeding had geschonden en vorderde in de procedure bij de rechter een boete van € 25.000,--.

Uitleg begrip ‘relatie’ én context van cruciaal belang

In eerste aanleg heeft de kantonrechter overwogen dat het relatiebeding niet is geschonden, omdat de oud-werkgever niet heeft kunnen aantonen dat bedrijf B een zakelijke relatie is. De kantonrechter heeft de vordering afgewezen. Dit vonnis werd in hoger beroep bekrachtigd met de overweging dat bedrijf B geen zakelijke relatie is van de oud-werkgever in de zin van het relatiebeding.
Volgens het hof is de uitleg van het begrip ‘relatie’ in de overeenkomst van cruciaal belang. Partijen hebben geen nadere verklaringen afgelegd over de context waarin het relatiebeding is gesloten en de daarbij geuite bedoelingen.

De enkele omstandigheid dat werkzaamheden werden verricht in het kader van een overeenkomst tussen bedrijf B en bedrijf C, maakt nog niet dat bedrijf B daarmee naast bedrijf C moet worden beschouwd als een zakelijke relatie van de oud-werkgever.

De werknemer mag dus werkzaamheden via of zonder onderaanneming voor bedrijf B blijven verrichten en de werknemer is geen boete aan de oud-werkgever verschuldigd.

Conclusie

De uitspraak van het hof bevestigt het belang van de formulering van een relatiebeding in geval van onderaanneming.

Ben je werkgever en wil je weten hoe je ervoor zorgt dat een relatiebeding ook van toepassing is in geval van onderaanneming? Of wil je als werknemer meer weten over een relatiebeding? Neem dan gerust contact op met onze deskundige A.S. (Anne) de Wit.

Copyright © 2022 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie