Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

De omgevingsvergunning van rechtswege: het begin van het einde!

Over een kleine acht weken treedt de Omgevingswet in werking. Ondanks tegenstribbelen door de Eerste Kamer gaan we daar toch maar van uit. En vanaf deze week werpt die Omgevingswet een eerste schaduw vooruit. Want vanaf nu geldt, als u een omgevingsvergunning aanvraagt, staat één ding vast: die omgevingsvergunning zal niet meer van rechtswege ontstaan.

 

Een omgevingsvergunning van rechtswege: wat is het ook alweer?

Een omgevingsvergunning van rechtswege is een omgevingsvergunning die automatisch ontstaat als het bevoegd gezag niet binnen de wettelijke termijn op de vergunningaanvraag beslist. Dat automatisme geldt alleen bij de reguliere voorbereidingsprocedure (binnen acht weken beslissen met eenmaal een verlengingsmogelijkheid van zes weken) en was bedoeld om bestuursorganen aan te zetten om beter op de beslistermijnen te letten en daarmee besluitvorming te versnellen. Helaas bleek dat doel in de praktijk niet helemaal haalbaar. En dus keert de omgevingsvergunning van rechtswege in de Omgevingswet niet terug.

 

Geen overgangsrecht voor lopende aanvragen

Dat geldt bovendien niet alleen voor vergunningaanvragen die vanaf 1 januari 2024 en dus onder de werking van de Omgevingswet worden ingediend. Nee, de mogelijkheid van een omgevingsvergunning van rechtswege vervalt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet per direct voor alle vergunningaanvragen. Dus ook voor vergunningaanvragen die nog onder de huidige Wabo zijn gedaan en waarvoor de beslistermijn op 1 januari 2024 nog niet is verstreken. Er geldt geen overgangsrecht voor zulke lopende aanvragen.

 

En dus begint deze week het afscheid

En hoe zit het dan met vergunningaanvragen die nu worden ingediend? Voor deze aanvragen gaat de beslistermijn nu lopen.Voor vergunningaanvragen die nu worden gedaan, gaat de beslistermijn ook nu lopen. Is dat de reguliere beslistermijn van acht weken, dan eindigt die hoe dan ook in januari 2024. En dan kan er geen vergunning van rechtswege meer ontstaan. Alleen vergunningaanvragen die vóór deze week zijn ingediend maken nog een kans, mits uiteraard het bevoegd gezag vergeet om op tijd een besluit te nemen of om op tijd de beslistermijn te verlengen.

De omgevingsvergunning van rechtswege. Ik denk niet dat we ‘m echt gaan missen!

 

Wil je graag meer weten over de invoering van de Omgevingswet? Neem gerust eens vrijblijvend contact op met de advocaten van de sectie Omgevingsrecht.

Koen van den Akker.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie