Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Kan een door de aannemer aangeboden herstel worden geweigerd?

bouwrecht, bouwgeschil, advocaat

Tijdens bouwwerkzaamheden gaat er regelmatig wat mis. In de meeste gevallen kan het worden opgelost, maar welke oplossing is wenselijk voor beide partijen?

Praktijkcase - ontevredenheid over stucwerkzaamheden

De situatie is als volgt: een huiseigenaar heeft een overeenkomst gesloten voor het stuken van zijn woning. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, ontstaan er problemen. De opdrachtgever (huiseigenaar) is niet tevreden en schakelt een deskundige in. Ook deze deskundige constateert dat de werkzaamheden van onvoldoende kwaliteit zijn.

Het werk moet opnieuw worden uitgevoerd en opdrachtgever zou volgens zijn deskundige tijdelijk elders ondergebracht moeten worden. De stukadoor is het daar niet mee eens en laat een contra-expertise uitvoeren. De contra-expert beoordeelt het werk ook van onvoldoende kwaliteit. Hij is echter van mening dat opdrachtgever tijdens het uitvoeren van het herstel in de woning kan blijven wonen.

Onenigheid over tijdelijke huisvesting elders

De stukadoor biedt aan het werk opnieuw uit te voeren. De opdrachtgever is het daar niet mee eens. De opdrachtgever blijft van mening dat de stukadoor ook voor tijdelijke huisvesting elders moet zorgen. De rechtbank komt er uiteindelijk aan te pas en oordeelt dat het aan de stukadoor is om te bepalen hoe het herstel wordt uitgevoerd. Dit aanbod mag slechts worden afgeslagen als overduidelijk is dat de wijze waarop de stukadoor de herstelwerkzaamheden wil uitvoeren, ondeugdelijk is.

Oordeel van de rechtbank in het voordeel van de stukadoor

De rechtbank oordeelt dat de stukadoor niet voor een ander onderkomen behoeft te zorgen. Daarbij speelt onder meer een rol dat de deskundige van opdrachtgever ook van mening is dat het plan van aanpak van de stukadoor technisch naar behoren is. Verder telt mee dat de stukadoor de werkzaamheden altijd in bewoonde woningen uitvoert. Bovendien heeft hij aangeboden eerst een proefkamer te herstellen zodat het uit te voeren herstel kan worden beoordeeld. Daarnaast biedt de stukadoor nog aan om de garantietermijn op het stucwerk met een jaar te verlengen.

Te hoge eisen stellen werkt averechts

Nu de opdrachtgever het aangeboden herstel heeft geweigerd, schiet niet de stukadoor tekort, maar de opdrachtgever zelf! De opdrachtgever had in de procedure vervangende schadevergoeding gevorderd, bestaande uit de kosten van herstel en het alsnog uitvoeren van de stucwerkzaamheden volgens het door de deskundige van opdrachtgever opgestelde rapport.

De rechtbank wijst beide vorderingen af:
1. De kosten van herstel (vervangende schadevergoeding) vanwege het verzuim aan de zijde van opdrachtgever;
2. De vordering terzake het herstel omdat de opdrachtgever het aangeboden herstel niet had mogen weigeren.

De strekking van dit verhaal is dat opdrachtgevers moeten uitkijken voor de eisen die zij stellen aan de te verrichten herstelwerkzaamheden.

Wel of niet weigeren van herstelwerkzaamheden?

Je kunt het door de aannemer aangeboden herstel alleen weigeren als buiten kijf staat dat die herstelwijze niet voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk. Dit is niet eenvoudig te beoordelen. Wordt het herstelaanbod ten onrechte afgewezen, dan zal ook een vordering tot betaling van vervangende schadevergoeding worden afgewezen. Ben daarom voorzichtig om in zo’n situatie het werk al door een ander te laten uitvoeren. Het is dan beter de uitkomst van de procedure af te wachten, waarbij allereerst vervangende schadevergoeding wordt gevorderd en aanvullend dat de aannemer de herstelwerkzaamheden alsnog zal uitvoeren. Daarbij zal dan, anders dan in dit beschreven geval, aansluiting moeten worden gezocht bij het herstelaanbod van de aannemer.

Hulp nodig?

Heeft u als opdrachtgever of als aannemer met een dergelijke vervelende situatie te maken en komt u er samen niet uit, neem dan contact op met een van de advocaten van de sectie Vastgoed van Boskamp & Willems Advocaten.

Marcel Verhagen

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie