Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis staan veel werkgevers en ondernemers voor uitdagingen waar we in Nederland niet eerder mee te maken hebben gehad. Personeel blijft ziek thuis, orders lopen vertraging op en de toeleverantie van bijvoorbeeld onderdelen stokt waardoor deadlines niet gehaald worden en betaling uitblijft. Dit kan drastische gevolgen hebben voor de cashflow en daarmee het voortbestaan van een onderneming. 

De Nederlandse overheid probeert op bepaalde terreinen financiële verlichting te brengen. Zo kan onder voorwaarden werktijdverkorting worden aangevraagd. Ook kan bijvoorbeeld uitstel van betaling/verlaging van voorlopige aanslagen van belastingen worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Zie hiervoor de volgende hyperlink waarin de belangrijkste maatregelen van de overheid staan opgesomd: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

Maar wat kun je doen als ook die maatregelen geen soelaas bieden en de coronacrisis voor dusdanige problemen veroorzaakt dat een faillissement onafwendbaar lijkt? Er zijn in dergelijke gevallen eigenlijk twee mogelijkheden om een faillissement af te wenden. 

In de eerste plaats kan een schuldenaar (een rechtspersoon of een natuurlijk persoon) surseance van betaling aanvragen. Daartoe dient bij de rechtbank – onder overlegging van een staat van baten en lasten – een verzoek daartoe ingediend worden. Dit verzoek wordt bij voorrang behandeld (en dus een eventueel faillissementsverzoek terzijde leggen). Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de voorlopige surseance van betaling verleend. De rechtbank benoemt in dat geval een bewindvoerder die vervolgens samen met de schuldenaar het beheer over de onderneming zal voeren. In de daarop volgende periode (van meestal vier tot zes weken) wordt gekeken of er gronden bestaan om de surseance van betaling om te zetten waarmee het een definitief karakter krijgt. Komt de bewindvoerder er in die periode achter dat er geen middelen (gelden) voorhanden zijn om de lopende verplichtingen te betalen, dan zal hij dit aan de rechtbank moeten melden. Als ook de rechtbank (na het horen van de schuldenaar) tot die conclusie komt, bestaat er dus geen grond voor het definitief verlenen van de surseance van betaling en zal alsnog het faillissement worden uitgesproken.  

Surseance van betaling betekent “uitstel van betaling”. Dit uitstel geldt enkel ten aanzien van de schulden waaraan geen wettelijke of feitelijke voorrang is verbonden. Die schulden hoeven gedurende de looptijd van de surseance niet betaald te worden. Dit impliceert dat niet alle schuldeisers op afstand gehouden kunnen worden. Slechts de bestaande concurrente crediteuren kunnen geen betaling van hun vordering afdwingen. De ondernemer zal nieuwe crediteuren gewoon moeten betalen. Om die reden zal surseance van betaling niet altijd een goed middel zijn om faillissement af te wenden. De advocaten van Boskamp & Willems Advocaten kunnen u daarin adviseren. 

Een andere beproefde methode die in dit soort situaties vaak vruchten afwerpt, is het aanbieden van een buitengerechtelijk crediteurenakkoord. Schuldenaren die in financiële nood verkeren, kunnen hun schuldeisers bijvoorbeeld aanbieden om een bepaald percentage van de vordering te voldoen tegen finale kwijting. Dit heet dan een crediteurenakkoord. Een dergelijk akkoord is vormvrij. Het staat de schuldenaar geheel vrij de inhoud van een crediteurenakkoord vast te stellen. Soms worden bijvoorbeeld aandelen in de onderneming aangeboden om op die manier de schulden af te kopen. Belangrijk is wel dat schuldeisers op geen enkele wijze verplicht zijn om met een dergelijk aanbod akkoord te gaan. Van belang is bovendien dat de schuldenaar voldoende informatie meestuurt met het aanbod, zodat de schuldeisers in staat worden gesteld om het aanbod te kunnen beoordelen. Er dient dan ook volledig “open kaart” gespeeld te worden over de financiële positie de schuldenaar en ook over hoe de schuldenlast is opgebouwd en is ontstaan. Onze advocaten hebben een rijke ervaring in het aanbieden van dit soort akkoorden. 

Mocht u vragen hebben over surseance van betaling of het aanbieden van een crediteurenakkoord, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Wij helpen u graag verder. 

mr. Tjeerd Raijmakers

 

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie