Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Goed verhuurderschap per 1 juli 2023 verplicht

Het wetsvoorstel ‘goed verhuurderschap’ is op dinsdag 21 maart 2023 aangenomen door de Eerste Kamer. Naar verwachting treedt deze wet op 1 juli 2023 in werking. De wet is nog maar net aangenomen of er is alweer een wijziging in aantocht. Op dit moment staat een internetconsultatie open over het voorstel dat minister De Jonge onlangs heeft gelanceerd, genaamd: lokaal verbod generieke tijdelijke verhuur, zulks in verband met het initiatief wetsvoorstel inhoudende de afschaffing van tijdelijke huurcontracten voor woonruimte. Wat houdt de wet goed verhuurderschap zoal in?

 

Landelijke algemene regels voor goed verhuurderschap

Er komen landelijke algemene regels voor goed verhuurderschap. Deze norm ziet toe op het gedrag dat van goede verhuurders en verhuurbemiddelaars verwacht mag worden in relatie tot de woningzoekenden en huurders. Deze algemene regels zijn van toepassing op het gehele verhuurproces, zowel op de reguliere verhuur van woonruimte als de verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten.

Deze regels zien toe op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie, evenals het voorkomen van een te hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten. Ook zien ze toe op de plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen en de plicht om de huurder over enkele zaken te informeren bijvoorbeeld over de rechten en plichten van de huurder aangaande het gehuurde. Daarbovenop is het niet toegestaan om dubbele huurbemiddelingskosten te vragen.

 

Aanvullende regels

Met de invoering van de wet gaan er vanaf 1 juli 2023 ook aanvullende regels voor verhuur van woonruimte en verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten gelden. Zo dient de huurovereenkomst afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst te worden vastgelegd en moet de huurovereenkomst in de voor de arbeidsmigrant begrijpelijke taal worden opgesteld.

 

Handhaving door de gemeente

Met de komst van deze wet is er een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd. De gemeente dient immers toe te zien op de naleving van de algemene regels. In geval van overtreding van de in de wet geregelde onderwerpen, kan de gemeente een bestuurlijke boete opleggen of bestuursdwang toepassen. De gemeente kan zelfs tot beheerovername overgaan. Naast handhaving kunnen gemeenten ook op lokaal niveau nieuwe regels invoeren. Zo kan een gemeente een verhuurvergunning verplicht stellen in kwetsbare wijken waar verhuurders misbruik maken van de sociaal economische positie van huurders. Verhuren zonder verhuurvergunning is dan, in de door de gemeente aangewezen gebieden, niet langer toegestaan.

De gemeente kan aan de vergunning voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld omtrent het onderhoud. En als het om gereguleerde zelfstandige woningen gaat; de maximale huurprijs vaststellen. Daarnaast kan een vergunningplicht worden ingesteld voor verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. Naast dit alles zijn gemeenten ook verplicht meldpunten in te stellen waar anoniem meldingen kunnen worden gedaan van ongewenst verhuurgedrag, welke tot voormelde acties kunnen leiden.

 

Gevolgen voor de praktijk

Met de bestuursrechtelijke middelen die de gemeente worden geboden is uiteraard nog geen ervaring opgedaan. Het blijft ook de vraag of de gemeente van deze middelen gebruik gaat maken. Het is in ieder geval belangrijk dat je van de inwerkingtreding van de wet op de hoogte bent, zodat je als verhuurder hierop alvast kunt anticiperen of als huurder straks een beroep op deze wet kunt doen.

 

Wil je graag meer weten over gevolgen van deze wet voor jou als verhuurder, huurder of bemiddelaar? De advocaten van de sectie Vastgoed- en Huurrecht van Boskamp & Willems Advocaten kunnen je hierbij van dienst zijn.

Marcel Verhagen.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie