Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Vastgoed- en huurrecht

Vastgoed is de grond en de gebouwen op de grond. Vastgoedrecht betreft bijna alle civielrechtelijke vraagstukken rondom die “stenen en grond”. We werken hierbij voor ondernemers, (semi-)overheid en particulieren. 

Of het nu gaat om aan- of verkoop, ontwikkeling, bouw of exploitatie, het in gebruik geven van vastgoed of juist de beëindiging hiervan, kennis van het vastgoedrecht is onmisbaar om de juiste keuzes te maken. Ook kennis van het publiekrecht is hierbij een must; over deze expertise beschikt Boskamp & Willems Advocaten ook. Voor een indruk waarmee onze sectie Vastgoedrecht zich bezighoudt, ziet u hier enkele vraagstukken uit de dagelijkse praktijk:

Aan- en verkoop
Is het risico van bouwkundige gebreken voldoende afgedekt?  Er is sprake van een dubbele verkoop; wat zijn mijn rechten als koper?

Huur en verhuur van vastgoed
Welk huurregime is van toepassing en hoe kan de huurovereenkomst worden beëindigd?  Hoe zit het met de onderhoudsverplichtingen van de verhuurder?  Hoe kom ik van mijn huurder af of hoe moet ik me tegen een opzegging verweren?

Pachtrecht 
Wat zijn mijn rechten in geval van een mondelinge pachtovereenkomst?  Zijn er mogelijkheden om buiten het strakke keurslijf van de reguliere pacht de gronden in gebruik te geven?  Aan wie komen de toegekende productierechten toe?

Bouwrecht 
Kan ik een bepaling opnemen over tussentijdse prijsstijgingen?  Hoe zit het met gebreken na het verstrijken van de oplevertermijn?  Welke stukken behoren tot de koop-/aannemingsovereenkomst en welke rechten kunnen hieraan worden ontleend?  Gelden er naast de contractuele verjarings- en vervaltermijnen nog wettelijke termijnen?

Eigendom, erfpacht, opstalrecht en appartementsrecht 
Hoe kunnen afspraken met betrekking tot het medegebruik van mijn perceel goed worden vastgelegd? Geldt er een vergoedingsplicht bij beëindiging van het erfpacht-/opstalrecht?  Wat kan ik doen als de Vereniging van Eigenaren weigert een lekkage in mijn appartement te repareren?

Burenrecht, erfdienstbaarheden, grensgeschillen 
Ben ik verplicht de buren doorgang te verschaffen naar hun perceel?  Is er een ‘erfdienstbaarheid van weg’ (dit is het recht om van andermans grond gebruik te mogen maken) ontstaan door verjaring?  De nieuwe buurman claimt dat een gedeelte van mijn terrein tot zijn perceel behoort, kan dat zomaar?

Onze advocaten vastgoedrecht zijn met hun specialisatie en praktijkervaring in staat al deze vraagstukken samen met u en zo nodig met uw adviseurs (zoals architecten, makelaars/taxateurs en notarissen), doelgericht aan te pakken. Wij geven adviezen gericht op het gewenste resultaat en komen bij geschillen tot een oplossing. Kan de oplossing enkel met tussenkomst van een rechter of arbiter worden bereikt, dan gaan we de strijd met de wederpartij vol overtuiging aan. Boskamp en Willems Advocaten komt op voor uw belangen!


Advocaten

mr. Marcel (M.J.A.) Verhagen

mr. Rob (W.P.G.) Verstappen

mr. Robbin (R.) Struijk

MR. J.J.E. (JASPER) HOVENER

mr. Danique (D.W.C.) van Ooijen

mr. Lian (A.A.M.) van Hoorn

 MR. LIEKE (L.) KLAUS

mr. Simon (S.C.W.) van Wijk

Lisa (L.) Pril

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie