Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Kan je door verjaring eigenaar worden van een perceel dat voorheen van de gemeente was?

verjaring, perceel, gemeentegrond, bezitter, omgevingsrecht

Verjaring. Een term die iedereen wel bekend is en die in veel verschillende situaties voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan verjaring van een strafbaar feit. Na verloop van een bepaalde tijdsduur vervalt de mogelijkheid om een verdachte te vervolgen. Verjaring kan ook een rol spelen bij de grenzen van je perceel of die van de gemeente. Verjaring kan er namelijk voor zorgen dat een perceelgrens verandert. Stel, je houdt al jarenlang de gemeentestrook grenzend aan jouw voortuin bij, kun je na verloop van tijd dan stellen dat de betreffende strook grond van jou is? Hoe dat zit, lees je hieronder.

Verjaringstermijn van 20 jaar

Een particulier kan door verjaring bezitter worden van een strook grond van de gemeente als hij deze willens en wetens in gebruik neemt. In dat geval verliest de gemeente na verloop van de verjaringstermijn het eigendom van de betreffende strook grond. Deze verjaringstermijn is twintig jaren gerekend vanaf het moment dat de particulier bezitter is geworden. Voordat sprake is van inbezitneming van het perceel door de particulier moet er aan strenge eisen zijn voldaan.

Op welk moment word je als particulier bezitter?

Om als particulier het perceel in bezit te nemen, moet het perceel uit de macht van de gemeente zijn gehaald. Dit gaat niet zomaar. Er wordt getoetst aan de verkeersopvatting en uiterlijke feiten en er moet ondubbelzinnig sprake zijn van het bezit. Alleen het onderhouden of het plaatsen van planten is onvoldoende. De particulier gedraagt zich zo dat de gemeente daaruit niets anders kan afleiden dan dat de particulier zich voordoet als eigenaar van het perceel en dat daarmee de macht van de gemeente over het perceel is geëindigd. Dit moet ook voor anderen zichtbaar zijn. Denk dan aan het plaatsen van een hekwerk of een hoge ondoordringbare haag die het perceel van de gemeente volledig en permanent omheint en afsluit voor derden.

Tenslotte is het belangrijk dat als er sprake is van houderschap (en niet van inbezitneming dus), er nooit sprake zal zijn van verjaring. Er is bijvoorbeeld sprake van houderschap als er toestemming van de gemeente is om als particulier gebruik te maken van haar perceel.

Gedoogbeleid voor reststroken gemeentegrond

De gemeente gedoogt vaak het gebruik van reststroken gemeentegrond door particulieren. Voor de gemeente is dat prettig omdat ze minder onderhoud heeft en de particulier heeft profijt bij het gebruik van de grond. Als dit gedoogbeleid wordt opgevat als verlies van eigendom van het perceel van de gemeente, dan zouden dit soort wenselijke situaties zich niet meer kunnen voordoen. Daarom is de rechter terughoudend met het bestempelen van inbezitneming door de particulier van de gemeentegrond.

Onrechtmatige daad

Als ondanks het voorgaande het perceel toch in eigendom is gekomen van de particulier door bevrijdende verjaring, dan is de particulier er nog niet. De Hoge Raad heeft in 2017 namelijk bepaald dat zo’n eigendomsverlies een onrechtmatige daad kan opleveren. Hierdoor kan de gemeente schadevergoeding vorderen van de particulier. Zo’n schadevergoeding kan een bedrag in geld zijn, maar kan ook in natura worden toegewezen door teruglevering van het perceel.

Hulp nodig?

Uiteindelijk ligt het recht in de feiten en zijn de feiten in iedere zaak anders. Hoe het antwoord in jouw geval luidt, hangt af van alle feiten en omstandigheden. Wel is duidelijk dat een publieke strook grond bij hoge uitzondering door bevrijdende verjaring in het bezit kan komen van een particulier.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan gerust contact op met Rimke van der Putten.

 

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie