Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen

Op 16 februari 2023 heeft de Tweede Kamer de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Het was wachten op de Eerste Kamer om de wet tevens te accepteren. Dit gebeurde op 14 maart 2023. Naar verwachting zal de wet op 1 juli 2023 in werking treden.

 

Het doel van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

De wet heeft tot doel om misbruik van turboliquidatie te voorkomen. Dit is een snelle manier (vandaar ook ‘turbo’) om een rechtspersoon te ontbinden en te liquideren zonder dat er een vereffening plaatsvindt. Feitelijk wordt de rechtspersoon uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit kan online (www.kvk.nl) via het invullen van formulier 17a getiteld “Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap” (https://www.kvk.nl/download/Formulier-17a-ontbinding-vennootschap-rechtspersoon-of-maatschap_tcm109-365610.pdf). Er komt geen rechter of vereffenaar aan te pas. Een turboliquidatie kan binnen enkele dagen geregeld worden.

 

Misbruik van huidige regeling

Turboliquidatie is een instrument bedoeld voor “lege” vennootschappen die geen activa maar slechts schulden hebben. Aangezien er niets meer te verdelen (of liquideren) is, kan via een relatief snelle, eenvoudige en goedkope manier een vennootschap uitgeschreven worden.

Helaas wordt het instrument ook misbruikt, namelijk om schuldeisers te ontlopen en buiten spel te zetten. Voor een schuldeiser is het namelijk lastig na te gaan of er sprake is van legitiem gebruik dan wel misbruik van turboliquidatie. De schuldeiser heeft vaak onvoldoende informatie om dit te kunnen beoordelen. Bovendien ziet een schuldeiser zich in alle gevallen geconfronteerd met een schuldeiser die niet meer bestaat. Het spreekt voor zich dat het ondernemen van juridische stappen dan lastig is.

 

De oplossing? Méér transparantie

Hierom heeft de wetgever ingestoken op het vergroten van de transparantie rondom turboliquidatie. De wet beoogt dit te waarborgen. Het doel? Het vertrouwen in de regeling vergroten en de turboliquidatie op die manier een toegankelijker instrument maken voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Allereerst bevat de wet een verplichting voor het bestuur om een aantal stukken openbaar te maken door deze ter inzage te leggen bij de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven. Het bestuur moet dus financiële verantwoording afleggen en dient de schuldeisers hier bovendien schriftelijk van op de hoogte te brengen. Op die manier worden schuldeisers in kennis gesteld van de beëindiging van de rechtspersoon en kunnen zij - indien gewenst - de financiële gegevens van de rechtspersoon raadplegen. Zijn er gronden om te veronderstellen dat de verantwoordingsverplichting niet is nageleefd? Dan kunnen schuldeisers, met machtiging van de kantonrechter, inzage krijgen in de administratie van de ontbonden rechtspersoon.

 

Wanneer een civielrechtelijk bestuursverbod?

Ook biedt de wet mogelijkheden om in bepaalde gevallen, en op verzoek van het Openbaar Ministerie, bestuurders een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen. Dit is mogelijk in het geval dat de bestuurders:

  1. niet aan de voorgestelde deponeringsverplichting hebben voldaan;
  2. in aanloop naar de ontbinding doelbewust één of meer schuldeisers aanmerkelijk hebben benadeeld, of
  3. meerdere malen betrokken zijn geweest bij (i) een ontbinding zonder baten met achterlating van schulden dan wel (ii) een faillissement en hen daarvan een persoonlijk verwijt treft.

 

Gevolgen voor ondernemers bij incorrecte naleving

Zodra de wet in werking treedt, dienen ondernemers die gebruik willen maken van een turboliquidatie dus aan extra verplichtingen te voldoen. Wanneer deze verplichtingen niet (correct) worden nageleefd, kan dit tot gevolg hebben dat aan hen een bestuursverbod wordt opgelegd.

 

Neem bij vragen over dit onderwerp gerust contact op met de advocaten van de sectie Ondernemingsrecht van Boskamp & Willems Advocaten.

Tjeerd Raijmakers.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie