Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Uitblijven betaling managementvergoeding? Let op wie je aanspreekt!

In de praktijk zien we regelmatig dat een statutair bestuurder van een vennootschap werkzaam is op basis van een managementovereenkomst tussen een door hem opgerichte holding en de vennootschap. Voor zijn verrichte werkzaamheden ontvangt de statutair bestuurder een managementvergoeding. Dat het opletten geblazen is wie de statutair bestuurder voor de rechter sleept als de managementvergoeding niet wordt betaald, volgt uit een arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2017:1355).

Bestuurder A van vennootschap X begon een procedure tegen zijn enige medebestuurder en tevens enige medeaandeelhouder B toen deze laatste tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders van vennootschap X het besluit nam om bestuurder A te ontslaan en de managementovereenkomst tussen vennootschap X en de holding van bestuurder A te beëindigen. Bij deze algemene vergadering van aandeelhouders was bestuurder A niet aanwezig en dus was in zijn visie geen rechtsgeldig besluit genomen. Bestuurder A vorderde van bestuurder B dat hij zijn medewerking verleende tot het betaalbaar blijven stellen van de managementvergoeding van bestuurder A.

In eerste aanleg wees de Voorzieningenrechter de vordering toe, omdat hij verwachtte dat in een bodemprocedure geoordeeld zou worden dat het besluit niet rechtsgeldig was genomen.

In hoger beroep kwam het Gerechtshof tot een ander oordeel. Niet bestuurder B, maar vennootschap X had gedagvaard moeten worden. De managementvergoeding moest namelijk worden betaald door vennootschap X. Het volledig buiten de rechtsstrijd laten van vennootschap X kan alleen indien er sprake is van bijkomende omstandigheden. Wat daaronder kan worden verstaan, motiveert het hof helaas niet. In deze casus zag het hof echter geen bijkomende omstandigheden die ertoe konden leiden dat bestuurder A de vennootschap die de managementvergoeding diende te betalen buiten de procedure kon laten.

Hoe logisch het ook is om diegene in rechte te betrekken die de feitelijke macht over de betaling van de managementvergoeding heeft, uiteindelijk kan alleen de vennootschap die formeel de managementvergoeding betaalt opdraaien voor het uitblijven van deze betaling. Pas dus op met wie je aanspreekt voor het uitblijven van betaling van de managementvergoeding, maar vooral wie je hiervoor dagvaardt. Het dagvaarden van de verkeerde persoon brengt onnodige kosten en vertraging met zich mee.

mr. Ron (R.J.M.) van Dalen
mr. drs. Dagmar (D.D.) Dielissen-Breukers
mr. Sigrid (S.J.G.A.) van Pelt
mr. Ellen (E.H.T.) Kleeven

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie