Schuldenaar heeft bevrijdend betaald na betaling van vervalste factuur

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch oordeelde onlangs dat een ontvanger van een vervalste factuur op de juistheid van de factuur mocht vertrouwen en daarom bevrijdend heeft betaald aan de vermeende verzender daarvan. Met andere woorden, de ontvanger van de vervalste factuur hoefde niet nogmaals aan de juiste schuldeiser te betalen. Het gerechtshof achtte hierbij een aantal omstandigheden van belang. Het betrof namelijk de eerste overeenkomst die partijen met elkaar hebben gesloten en de contacten verliepen via e-mail waarbij er niet een bepaald rekeningnummer bekend was gemaakt. De eerste keer dat er een rekeningnummer bekend werd gemaakt was in de vervalste factuur. De schuldenaar (ontvanger) beschikte daardoor niet over vergelijkingsmateriaal op grond waarvan hij had kunnen vaststellen dat het om een foutief rekeningnummer ging. Het gerechtshof oordeelde dan ook dat de schuldenaar geen reden had om aan de echtheid van de factuur te twijfelen en hij bevrijdend heeft betaald. 

Kortom, indien de omstandigheden dusdanig zijn dat de schuldenaar van de (vervalste) factuur geen reden had om te twijfelen aan de echtheid van de factuur dan is de betaling bevrijdend gedaan. 

Eerdere rechtspraak laat echter zien dat het oordeel van de rechter ook geheel anders uit kan vallen. De omstandigheden van het geval zijn daarbij alles bepalend. Indien het voor de schuldenaar duidelijk had moeten zijn dat er sprake is van een vervalste factuur dan laat de rechtspraak zien dat er dan niet bevrijdend is betaald. Let dus goed op bij betaling van een factuur!

mr. S.J.G.A. van Pelt

Copyright © 2020 Boskamp & Willems advocaten / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie