Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Afwikkeling Huwelijkse Voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Als u geen gemeenschap van goederen wenst, kunt u huwelijkse voorwaarden overeenkomen. Hiervoor kan onder andere gekozen worden om ondernemersrisico’s uit te sluiten, ter bescherming van het eigen vermogen  en ter voorkoming van deling van inkomen, schenkingen of erfenissen in geval van bijvoorbeeld een echtscheiding. Wij kunnen u adviseren over de inhoud en wijziging van huwelijkse voorwaarden.

Er zijn verschillende manieren om voor of tijdens het huwelijk in huwelijkse voorwaarden te regelen dat uw vermogen privé is of blijft. Zo kan u er voor kiezen dat u niets deelt, dit wordt ook wel ‘koude uitsluiting’ genoemd: wat van de één is blijft van de één en wat van de ander is blijft van de ander. U kan echter ook kiezen voor een ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Er is dan sprake van een gemeenschappelijk deel en een privédeel.

Verrekenen

De meest voorkomende huwelijkse voorwaarden houden in dat er gescheiden vermogens zijn, maar dat jaarlijks inkomsten worden verrekend die niet zijn gebruikt voor de kosten van de huishouding van de echtgenoten. Dit is een periodiek verrekenbeding. Soms wordt in huwelijkse voorwaarden ook een regeling opgenomen waarin vermogen wordt verrekend dat aan het einde van het huwelijk aanwezig is. In de praktijk gebeurt dit de laatste jaren steeds vaker. Dit heet een finaal verrekenbeding.

Niet verrekend

Het gebeurt zeer regelmatig dat tijdens een huwelijk geen uitvoering wordt gegeven aan een periodiek verrekenbeding. Over de situatie die dan ontstaat aan het einde van een huwelijk, vooral bij echtscheiding, wordt al jarenlang volop geprocedeerd. De rechtelijke uitspraken hierover zijn inmiddels voor een belangrijk deel ook vastgelegd in de wet. Deze wettelijke regeling houdt in dat aan het einde van het huwelijk alsnog verrekend dient te worden. Dit betekent dat al het vermogen dat er aan het einde van het huwelijk is, wordt geacht onder deze verrekening te vallen. Ieder van de echtgenoten heeft dan in beginsel recht op de helft van de waarde van die vermogensbestanddelen. Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk, zoals bij het huwelijk aangebracht vermogen of geërfd of geschonken vermogen. Indien u tijdens uw huwelijk constateert dat aan de verrekenplicht niet is voldaan, kan het zinvol zijn om daarover tussentijds afspraken te maken en deze goed vast te leggen. Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie