Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat aan werkgevers compensatie toekent voor betaalde transitievergoedingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De leidende gedachte achter het wetsvoorstel is gelegen in het zoveel als mogelijk beperken van een opstapeling van kosten bij langdurige arbeidsongeschiktheid, nu bij een ontslag na een langdurige (kostbare) ziekteperiode, een werknemer ook recht kan hebben op een transitievergoeding.

Voor diegene die het nog niet weten: sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding als zijn/haar arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en deze door of vanwege de werkgever wordt beëindigd. Deze is ook verschuldigd in het geval sprake is van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (doorgaans na twee jaar ziekte).

Het wetsvoorstel dat dit alles mogelijk maakt, voorziet erin dat de werkgever door het UWV financieel gecompenseerd wordt voor de transitievergoeding welke zij heeft betaald na het einde van een dienstverband na langdurige arbeidsongeschiktheid. Het UWV verstrekt de compensatie, inclusief de bijbehorende uitvoeringskosten, vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Het geld dient ergens vandaan te komen, dus hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

De wijze van beëindiging is daarbij niet van belang, zolang het ontslag maar plaatsvindt wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dus zowel bij opzegging na een verkregen ontslagvergunning van het UWV, ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, beëindiging met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst, als bij het einde van rechtswege heeft de werkgever recht op de compensatie.

Het UWV beslist over de aanvraag voor compensatie. De compensatieregeling krijgt terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015. Zoals de vlag er momenteel bij hangt, kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 bij het UWV een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij aan werknemers hebben betaald na langdurige arbeidsongeschiktheid. “Op zijn vroegst” vanaf 1 april 2020 nu het UWV tijd nodig heeft voor de implementatie van de maatregel.

U kunt nu al anticiperen op de aankomende compensatieregeling, zeker nu de wet terugwerkende kracht zal hebben. Hierbij zijn wij u graag van dienst.

mr. Marcel (M.) Kokx
mr. Laurys (L.J.H.) Stein
mr. Ellen (E.H.T.) Kleeven
mr. Daniëlle (D.M.L.) Heberle

Copyright © 2020 Boskamp & Willems advocaten / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie