Blogs

­

Blogs


Ondernemer en persoonlijke zekerheden

Banken en andere financiers vragen vaak niet alleen zakelijke zekerheden van een onderneming, zoals een pandrecht op de inventaris, bedrijfsvoorraad en debiteurenportefeuille of een hypotheekrecht op het onroerend goed, maar ook persoonlijke zekerheden van de […]

Dure telefoongesprekken…

Een verkoopster in een kledingwinkel te Amsterdam zal het niet druk hebben gehad, want ze was niet van haar (eigen) telefoon af te slaan en met regelmaat (voor privé-activiteiten) op het internet te vinden.

Werkgever is […]

Bijzondere leefvormen

Onlangs heb ik een procedure gevoerd voor cliënten die in een minder gebruikelijke situatie samenleven. Hieronder volgt een samenvatting van de uitspraak van de rechtbank (bron: vFASJurisprudentieFlits):

M en V zijn in 2003 met elkaar gehuwd, […]

Aannemer failliet, curator vordert

Stel u heeft voor de bouw van een woning een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten met een aannemer. Op een gegeven moment heeft de door u ingeschakelde aannemer diverse werkzaamheden verricht, waarvoor u slechts gedeeltelijk heeft betaald. Vervolgens […]

Ontslag uit hoofde van het non-concurrentiebeding betekent niet automatisch ontslag uit hoofde van eventuele overige postcontractuele bedingen: wees kritisch!

Postcontractuele bedingen in arbeidsovereenkomsten zijn bedingen die bedoeld zijn om werking te hebben nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Bijvoorbeeld: het concurrentiebeding, relatiebeding en/of geheimhoudingsbeding. Indien de arbeidsovereenkomst eindigt door bijvoorbeeld opzegging door de werkgever of […]

Fipronil in de eieren

Had de gemiddelde Nederlander tot kort geleden nog nooit gehoord van fipronil, dan is dat sinds begin augustus 2017 drastisch gewijzigd. Plotseling legde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 148 pluimveebedrijven stil omdat het verboden […]