Blogs

­

Blogs


Zit de hoogte van de billijke vergoeding in de lift?

Het is inmiddels ruim een jaar geleden sinds de Hoge Raad zich heeft uitgelaten over de wijze van berekening van de billijke vergoeding onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het arrest, dat inmiddels in […]

Eens gegeven, blijft gegeven

Onlangs hebben wij een lezenswaardige uitspraak gekregen in een procedure die namens onze cliënte is gevoerd bij zowel de rechtbank (sector kanton) als het Gerechtshof.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 28 augustus 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3636
Cliënte en haar zus hebben in […]

Niet zo’n algemene algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, iedereen heeft er in het dagelijkse leven mee te maken. De consument, de verkoper, als gebruiker of als wederpartij. Het hanteren van algemene voorwaarden betekent alleen nog niet dat ze direct van toepassing […]

Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

De wet bepaalt dat een werkgever een transitievergoeding verschuldigd is aan werknemer indien hij tenminste twee jaar in dienst is geweest en de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd, op verzoek van de werkgever wordt […]

Niet-wijzigingsbeding partneralimentatie doorbreken

Rechtbank Amsterdam 27 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:4375

Bij een echtscheiding kunnen partijen afspraken maken over de partneralimentatie en kunnen zij hierbij een niet-wijzigingsbeding overeenkomen. Dit beding houdt in dat beide partijen afzien van de wettelijke mogelijkheid om […]

Invorderen verbeurde dwangsom? Dan eerst belanghebbenden horen!

Op 12 september 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die interessant is voor de bestuursrechtelijke handhavingspraktijk. Naar aanleiding van een conclusie van advocaat-generaal Wattel heeft de Raad van […]