Blogs

­

Blogs


De expat in scheiding, deel III

We zijn aanbeland bij het derde deel van een reeks blogs over de expat in scheiding. Eerder werd u geïnformeerd over de rechtsmacht en het toepasselijke recht ten aanzien van de scheiding en de gevolgen […]

Privacyregelgeving: U kunt de Belastingdienst nog inhalen!

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het betreft Europese privacywetgeving die in de hele Europese Unie (EU) geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is komen te vervallen.

De AVG heeft […]

Concurrentie- en relatiebedingen bij detachering?

Bij een aantal cliënten (detacheerders) speelt de vraag of zij een concurrentie- of relatiebeding met hun (gedetacheerde) werknemers kunnen afspreken. Ik kom dergelijke bedingen regelmatig tegen in arbeidsovereenkomsten tussen detacheringsbedrijven en hun werknemers.

Wat veel detacheerders […]

Sigaar uit eigen doos?

Moet de ene echtgenoot meebetalen aan de advocaatkosten van de andere echtgenoot? Die vraag wordt nogal eens gesteld in het kader van een echtscheidingsprocedure.

De man was in het kader van de ontbinding van het geregistreerd […]

Wijzigingen financieringsvoorbehoud in model-koopovereenkomst NVM

Vanaf 1 mei 2017 maakt de NVM gebruik van een nieuwe model-koopovereenkomst, die de nodige wijzigingen met zich heeft meegebracht. Ter zijde wordt overigens opgemerkt dat er in 2018 nog een kleine wijziging is opgetreden. […]

Uitblijven betaling managementvergoeding? Let op wie je aanspreekt!

In de praktijk zien we regelmatig dat een statutair bestuurder van een vennootschap werkzaam is op basis van een managementovereenkomst tussen een door hem opgerichte holding en de vennootschap. Voor zijn verrichte werkzaamheden ontvangt de […]