Blogs

­

Blogs


Uitblijven betaling managementvergoeding? Let op wie je aanspreekt!

In de praktijk zien we regelmatig dat een statutair bestuurder van een vennootschap werkzaam is op basis van een managementovereenkomst tussen een door hem opgerichte holding en de vennootschap. Voor zijn verrichte werkzaamheden ontvangt de […]

Omgang met meerderjarige wilsonbekwame stiefdochter

Rechtbank Limburg 8 februari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:1338

De rechtbank Limburg moest kort geleden oordelen over de vraag of er tussen twee meerderjarigen een omgangsregeling kan worden vastgesteld. Het ging daarbij over omgang tussen een stiefmoeder en haar […]

Hoge Raad: geen transitievergoeding bij AOW

Een werknemer was sinds 1995 in dienst van een ziekenhuis in Utrecht. In 2016 gaat de werknemer op de leeftijd van 65 jaar en zes maanden met ‘pensioen’ en eindigt het dienstverband. De wet zegt […]

Transitievergoeding bij ontslag op staande voet

Onder de Wet werk en zekerheid heeft een werknemer recht op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van werkgever beëindigd of niet voortgezet wordt en de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden geduurd heeft. De […]

Partneralimentatie, over behoefte en termijnen

De afgelopen maanden zijn er diverse uitspraken gedaan over partneralimentatie.

Een aantal malen is beslist dat de behoefte van een ex-echtgenoot aan partneralimentatie c.q. de verplichting tot betaling niet zomaar als “verbleekt” kan worden beschouwd door […]

De noodzaak van een duidelijke gebruiks- en onderhoudsinstructie van de verkoper aan de consument bij de levering van installaties

In een recente uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch werd duidelijk dat het bij een consumentenkoop van belang is om de koper duidelijke instructies te geven hoe de geleverde zaak moet worden gebruikt en onderhouden.

In […]