Blogs

­

Blogs


Echtscheiding: Vergeet de hond niet! Deel II

In 2012 schreef ik al eens over de gevolgen van echtscheiding voor de hond (http://www.boskampwillems.nl/echtscheiding-vergeet-de-hond-niet/). Ik verwees toen naar verschillende procedures die ex-echtelieden voerden over hun geliefde huisdier. De vorderingen hadden betrekking op afgifte van […]

Vermelding all-in prijs bij telefoonabonnement inclusief toestel onvoldoende!

De Hoge Raad heeft beslist dat telefoonproviders in overeenkomsten met consumenten voor telefoonabonnementen inclusief ‘gratis’ mobiele telefoon, niet enkel de all-in prijs mogen vermelden.

Allereerst heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord of het gratis ter […]

Ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebruik van gebrekkige PIP-borstimplantaten

Op 24 mei en 31 mei 2017 wezen twee rechtbanken vonnis in zaken die waren aangespannen door vrouwen die klachten kregen nadat bij hen PIP-borstimplantaten waren ingebracht. De borstimplantaten die al in meer dan 10 […]

Planschade in natura

Planschade is de schade die u lijdt doordat u in een planologisch nadeliger positie bent gekomen. U kunt bijvoorbeeld planschade lijden als de gemeente het bestemmingsplan wijzigt en daarbij de bouw- of gebruiksmogelijkheden voor uw […]

Gelijkwaardige voorziening transitievergoeding

Geen transitievergoeding, maar een gelijkwaardige voorziening

Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever de transitievergoeding te betalen aan een werknemer die wordt ontslagen. Dit geldt slechts voor een werknemer met een dienstverband van ten minste 24 […]

Tijdig actie ondernemen Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer

Het is van belang om tijdig actie te ondernemen gelet op de Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer!

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34555_wet_uitfasering_pensioen_in

mr. A.H. van Gerwen
mr. G. de Jong
mr. N. Vinke
mr. A.B. Noordhof