Blogs

­

Blogs


Bestuurder aansprakelijk als gevolg van eigen aanvraag faillissement

Onlangs heeft de Hoge Raad een bijzonder arrest gewezen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. De bijzonderheid zit hem erin dat de bestuurder werd veroordeeld tot voldoening van het zogenaamde “boedeltekort” wegens het indienen van (en […]

Blootstelling aan Chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen

De gemeente Tilburg had in 2002 te maken met een groep uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Tilburg heeft geprobeerd om deze mensen te begeleiden naar betaald werk. In een gezamenlijk […]

Burn-out, voorkomen is beter dan genezen

De laatste jaren komen burn-outs steeds vaker voor. Werk gerelateerde omstandigheden kunnen van invloed zijn op het ontstaan van een burn-out. De tendens in de arbeidsrechtpraktijk is dat werkgevers worden geacht om maatregelen te nemen […]

Vergeet de boedelbeschrijving niet!

Rechtbank Den Haag 21 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13857

In november 2018 is er door de rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan in het kader van de verdeling van een nalatenschap. In deze procedure kwam ter sprake dat […]

Geen redelijke beleidsbepaling!

Het wordt vaak geprobeerd, maar leidt niet vaak tot het gewenste resultaat: in een beroepsprocedure tegen een omgevingsvergunning aanvoeren dat die vergunning is verleend in strijd met het gemeentelijk beleid en dus moet worden vernietigd. […]

Zorgplicht kredietverstrekker bij hypothecair krediet

In Nederland geldt een vergaande zorgplicht voor banken bij het aangaan en oversluiten van hypotheken. Banken hebben de verplichting om consumenten te beschermen tegen overkreditering. Dit houdt kortgezegd in dat een kredietnemer een krediet afsluit […]