Blogs

­

Blogs


Ziekte mag niet leiden tot een lagere WW-uitkering

De hoogte van een WW-uitkering wordt berekend aan de hand van het dagloon. Voor de vaststelling van de hoogte van het dagloon wordt gekeken naar wat de betrokkene heeft verdiend in het jaar voorafgaande aan […]

Verdeling niet-opeisbare erfrechtelijke geldvordering

Wanneer twee mensen met elkaar trouwen ontstaat naar Nederlands recht door het huwelijk een algehele gemeenschap van goederen, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van de echtgenoten in […]

Creativiteit loont!

De regels voor vergunningsvrij bouwen blijven een bron van rechtspraak. Een uitspraak van de Raad van State van 18 juli 2017 laat zien dat wie creatief is, die regels soms op handige wijze kan omzeilen.

A […]

De Aso-wet per 1 juli jl. van kracht!

Met ingang van 1 juli 2017 is de zogenaamde “Aso-wet” in werking getreden. De “Wet aanpak woonoverlast”, zoals de wet officieel heet, moet er voor zorgen dat de burgemeester een bevoegdheid krijgt om ernstige woonoverlast […]

Gevoelige slag voor pre-pack

In Nederland was er al de nodige ophef over de zogenaamde flitsfaillissementen, ook wel pre-pack genoemd.

Diverse faillissementen van bekende bedrijven zijn voorafgegaan door een pre-pack, een stille voorfase, zoals Marlies Dekkers Lingerie, kinderopvangorganisatie Estro, garnalenleverancier […]

‘Ik weet waar je woont, dit is oorlog, knoop dat goed in je oren!’

Het gerechtshof in Den Bosch heeft op 8 juni jl. geoordeeld over een ontslag op staande voet.

Waar ging het om. Een productiemedewerker was sinds 2007 in dienst bij een graanhandel. Hij was sinds 2015 arbeidsongeschikt. […]