Blogs

­

Blogs


Bezorgers Deliveroo hebben arbeidsovereenkomst

De maaltijdbezorgdienst Deliveroo besloot begin 2018 om alle arbeidsovereenkomsten met bezorgers niet te verlengen. In plaats daarvan gingen bezorgers volgens zogenoemde partnerovereenkomsten als zelfstandig ondernemer voor het bedrijf aan de slag.

Volgens Deliveroo kregen de bezorgers […]

De expat in scheiding, deel IV

Dit is het vierde en laatste deel van een reeks blogs over de expat in scheiding. U werd in de vorige delen ge├»nformeerd over de rechtsmacht en het toepasselijke recht ten aanzien van de scheiding, […]

Toestemming of ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf

De wet bepaalt dat een echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot behoeft voor het aangaan van een overeenkomst die ertoe strekt dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, […]

Gebonden aan overeenkomst aangegaan door stagiaire

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan, dat is zo neergelegd in de wet en dat geldt ook voor de totstandkoming van overeenkomsten via de digitale weg. Maar wat nu […]

Er wordt inbreuk gemaakt op mijn privacy!

Bij het maken van bezwaar tegen een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (die enkele jaren geleden de bouwvergunning heeft vervangen), wordt vaak ook het argument genoemd dat door het bouwwerk inbreuk kan worden gemaakt op […]

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab); een verbetering ten opzichte van de WWZ?

Het zal u niet zijn ontgaan, op 9 november jl. heeft minister Koolmees het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste veranderingen worden hierna voor u op een rij gezet […]