Blogs

­

Blogs


Niet-wijzigingsbeding partneralimentatie doorbreken

Rechtbank Amsterdam 27 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:4375

Bij een echtscheiding kunnen partijen afspraken maken over de partneralimentatie en kunnen zij hierbij een niet-wijzigingsbeding overeenkomen. Dit beding houdt in dat beide partijen afzien van de wettelijke mogelijkheid om […]

Invorderen verbeurde dwangsom? Dan eerst belanghebbenden horen!

Op 12 september 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die interessant is voor de bestuursrechtelijke handhavingspraktijk. Naar aanleiding van een conclusie van advocaat-generaal Wattel heeft de Raad van […]

Leverancier let op uw saeck!

In faillissementen heb ik als curator regelmatig te maken met leveranciers die de door hen geleverde zaken opeisen in verband met een overeengekomen eigendomsvoorbehoud. Helaas voor de leverancier blijkt maar al te vaak dat het […]

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat aan werkgevers compensatie toekent voor betaalde transitievergoedingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De leidende gedachte achter het wetsvoorstel is gelegen in het zoveel als […]

Terugkerende problemen bij een auto vestigen een zorgplicht en aansprakelijkheid van reparateur

De Rechtbank Amsterdam heeft op 28 december 2016 (welke uitspraak op 25 juni 2018 is gepubliceerd) gebogen over de volgende kwestie.

Wat is er aan de hand?

Een taxichauffeur koopt in 2008 een auto met turbodieselmotor. De […]

Zijn bepalingen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering als oneerlijk beding te beschouwen?

Door de rechtbank Den Haag zijn onlangs in dit kader vijf prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad die – kort samengevat – de vraag aan de orde stellen of een bepaald in de branche […]