Blogs

­

Blogs


De expat in scheiding, deel I

In dit eerste deel van een reeks blogs over de expat in scheiding wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden die u heeft om u te wenden tot de Nederlandse rechter als u geconfronteerd wordt met […]

Is de werkgever aansprakelijk voor het ontstaan van een burn-out?

Steeds vaker melden mensen zich met gevoelens van overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts, zo blijkt uit een onlangs verschenen bericht van het Centrum voor Beroepsziekten.

Een langdurige periode van overspannenheid kan leiden tot een […]

Geen legesheffing bij verouderd bestemmingsplan!

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen of voor afwijking van het bestemmingsplan brengt een gemeente leges in rekening. In de Wet ruimtelijke ordening is echter bepaald dat een gemeente […]

De gevolgen van het regeerakkoord voor het arbeidsrecht

Na ruim 200 dagen onderhandelen zijn de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het eens geworden over de plannen voor de komende vier jaar. Hierbij geldt wel dat de plannen eerst nog door de Tweede […]

Insuline-injectie fataal voor partneralimentatie

Bij een echtscheiding kan de rechter aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten heeft om zijn/haar kosten van levensonderhoud te betalen, en deze inkomsten niet in redelijkheid kan verwerven, een uitkering tot levensonderhoud toekennen. Dit […]

Restantschuld valt niet onder schone lei

Indien de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) succesvol door de schuldenaar wordt doorlopen dan levert dit voor de schuldenaar een ‘schone lei’ op. Dit houdt in dat het restant van de schulden niet meer op […]