Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Welke gevolgen heeft de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor de aannemer én de bouwconsument?

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 – gelijktijdig met de nieuwe Omgevingswet – de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Uit de toelichting van het wetsvoorstel voor de Wkb blijkt dat deze wet, zoals de naam al doet vermoeden, een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen regelt. De rechtspositie van de particuliere en zakelijke bouwconsumenten wordt hiermee versterkt en er wordt meer evenwicht gecreëerd tussen de opdrachtgever / bouwconsument en de aannemer en/of andere bouwende partijen. De Wkb heeft als doel de (borging van de) bouwkwaliteit en de rechtspositie van de consument te verbeteren.

Wat betekent dat in de praktijk?

Een van de wijzigingen die de wet met zich meebrengt, gaat over de toetsing van de bouwplannen. Het vooraf toetsen van de bouwplannen zal plaatsmaken voor een toetsing in de praktijk op de bouwplaats zelf gedurende het bouwproces. Deze toets wordt door onafhankelijke kwaliteitsborgers uitgevoerd.

 

Op wie is dit van toepassing?
De Wkb is in eerste instantie enkel van toepassing op bouwwerken in gevolgklasse 1. Onder gevolgklasse 1 vallen eenvoudige bouwwerken in de laagste risicoklasse, zoals woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Uiteindelijk worden er drie gevolgklassen verwacht.

 

Aansprakelijkheid voor aannemer wordt verruimd
Een andere verandering gaat over de aansprakelijkheid van de ‘bouwer’. Met de invoering van de Wkb wordt de aansprakelijkheid voor bouwfouten (gebreken) voor de aannemer verruimd. Onder de Wkb is de aannemer ook aansprakelijk voor gebreken na oplevering van het (bouw)werk, althans voor zover deze aan de aannemer zijn toe te rekenen. Deze aansprakelijkheid kan niet worden uitgesloten in geval van een overeenkomst tussen een aannemer en een particulier (natuurlijk persoon). In geval van een professionele opdrachtgever mag er wel worden afgeweken van de nieuwe aansprakelijkheidsregeling, mits dit in de overeenkomst zelf is opgenomen. Een verwijzing naar de algemene voorwaarden waarin een uitsluiting van de aansprakelijkheid is opgenomen is dus niet voldoende.

 

Waarschuwingsplicht
Er zullen tevens een aantal wijzigingen worden doorgevoerd in het Burgerlijk Wetboek. Deze gaan onder andere over de waarschuwingsplicht van de aannemer en de overlegging van een opleverdossier. Deze wijzigingen zullen gelden op het moment van inwerkingtreding van de wet. Daarnaast gelden de nieuwe regels omtrent vergunningen in principe ook vanaf het moment van intreding. Voor projecten waarvoor reeds een omgevingsvergunning is aangevraagd blijft het oude regime gelden. De aanpassingen over de aansprakelijkheid en de nieuwe informatieplicht vanuit de aannemer, zullen van toepassing zijn op aannemingsovereenkomsten die na inwerkingtreding van de wet zijn gesloten.

Kortgezegd zullen er dus een aantal relevante wijzigingen plaatsvinden in het bouwrecht (en ten aanzien van de vergunningsaanvragen in dit kader).  Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 

BOSKAMP & WILLEMS ADVOCATEN
mr. D.W.C (Danique) van Ooijen
d.vanooijen@boskampwillems.nl
Dr. Holtroplaan 42 Eindhoven
T: 040 250 14 63
F: 040 250 14 50

 

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie