Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Er wordt inbreuk gemaakt op mijn privacy!

Bij het maken van bezwaar tegen een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (die enkele jaren geleden de bouwvergunning heeft vervangen), wordt vaak ook het argument genoemd dat door het bouwwerk inbreuk kan worden gemaakt op iemands privacy. Het is een veelgehoord argument, maar kun je daar nu daadwerkelijk iets mee?

Vermindering van de privacy is in principe een kwestie tussen partijen onderling en daarmee civielrechtelijk van aard. Het valt onder het zogenaamde burenrecht. De overheid heeft daarmee in principe niets mee van doen. Het verlenen van vergunningen valt onder het bestuursrecht en dat betreffen zaken tussen de overheid en de burger. Het gaat dus om twee verschillende rechtsgebieden. Bij het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning zullen burgemeester en wethouders daarom in beginsel niet kijken naar de privacy van de buren of anderen.

Als het aangevraagde bouwwerk binnen het bestemmingsplan past (en daarnaast in overeenstemming is met de Bouwverordening en het Bouwbesluit) moeten burgemeester en wethouders de vergunning verlenen. Privacybelangen kunne en mogen dan geen rol spelen.

Is het bouwplan niet in overeenstemming met het bestemmingsplan dan kunnen burgemeester en wethouders soms alsnog de vergunning verlenen met behulp van de kruimelgevallenregeling of met andere buitenplanse afwijkingsmogelijkheden. In die gevallen is wel ruimte voor een belangenafweging, waaronder de afweging of het bouwplan de privacy van de buren aantast. Daarbij kan ook worden gekeken naar de afstandseisen die zijn opgenomen in het burenrecht.

Een voorbeeld is dat een raam in de gevel in beginsel twee meter van de erfgrens moet blijven. Als een bouwplan in strijd is met deze privaatrechtelijke eisen, kan sprake zijn van een “evidente privaatrechtelijke belemmering”. Wordt dat door burgemeester en wethouders over het hoofd gezien bij het verlenen van de vergunning, dan is het zaak tijdig bezwaar te maken tegen die vergunning. In het geval dat de privaatrechtelijke belemmering evident is, zal het bezwaar gegrond moeten worden verklaard. De vraag is vervolgens nog wel of met het gegrond verklaren van het bezwaar de verleende vergunning moet worden vernietigd of dat met een aanpassing het bouwplan de vergunning toch in stand kan blijven.

Wanneer uw argument geen of weinig maakt in een bezwaarprocedure, betekent dat nog niet dat uw kansen volledig zijn verspeeld. Het kan dan namelijk nog steeds zo zijn dat de buurman met het realiseren van het bouwplan, handelt in strijd met de bepalingen uit het burenrecht. In dat geval zult u echter de buren niet via de gemeente, maar rechtstreeks moeten aanspreken via een civielrechtelijke procedure.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

BOSKAMP & WILLEMS ADVOCATEN
mr. Roy (R.A.) van Helvoirt
r.vanhelvoirt@boskampwillems.nl

Dr. Holtroplaan 42 Eindhoven
T: 040 250 14 14
F: 040 250 14 50

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie