Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Binnenkort ook leges betalen bij bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar

Binnenkort ook leges betalen bij bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar
Naar verwachting zal in 2019 de Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet gaat een groot aantal wetten op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwen, milieu, monumentenzorg, natuur en waterbeheer vervangen en integreren. De bedoeling is dat het nu nog bestaande woud aan regels voor al die onderwerpen overzichtelijker en eenvoudiger wordt, met meer ruimte voor maatwerk en voor lokale initiatieven.

Hoewel de inwerkingtreding dus nog wel even gaat duren, werpt de Omgevingswet zijn schaduw steeds meer vooruit. Nog onlangs, op 30 januari 2017, bracht de minister van Infrastructuur en Milieu een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer, waarin de actualisatieplicht voor bestemmingsplannen wordt afgeschaft. Nu nog geldt de regel dat gemeenten hun bestemmingsplannen elke tien jaar moeten herzien. Onder de Omgevingswet gaat dat veranderen. Het bestemmingsplan verdwijnt en zal worden opgenomen in het nieuwe omgevingsplan, tezamen met een groot aantal andere gemeentelijke verordeningen en regels. Gemeenten krijgen tien jaar de tijd om daarvoor te zorgen. Om gemeenten de ruimte te geven daar nu al mee aan de slag te gaan, wordt de plicht om bestemmingsplannen te actualiseren alvast afgeschaft.

Dat lijkt geen schokkend nieuws en dat is het ook niet. Maar het heeft wel een consequentie die ook voor de gewone burger gevolgen kan hebben, vooral financieel. Aan de actualisatieplicht van bestemmingsplannen is namelijk ook een sanctie verbonden. Als een gemeente een bestemmingsplan niet tijdig actualiseert en dat bestemmingsplan dus ouder wordt dan tien jaar, mag die gemeente geen leges meer heffen voor vergunningen die op basis van het verouderde bestemmingsplan worden verleend. Dat kan de aanvrager van bijvoorbeeld een bouw-omgevingsvergunning aardig wat geld schelen. Tegelijk met de afschaffing van de actualisatieplicht zal echter ook de financiële sanctie voor niet-naleving van die plicht verdwijnen. Gemeenten mogen weer leges gaan heffen voor omgevingsvergunningen ook al is het bestemmingsplan ouder dan tien jaar.

Mocht u dus nog bouwplannen hebben op een locatie waar geen actueel bestemmingsplan geldt, dan kan het interessant zijn om vooral niet te lang meer te wachten met de indiening van de vergunningaanvraag.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

mr. Huub (H.G.M.) van der Westen

Copyright © 2023 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie