Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Hoe zit het ook weer met het rechtens verkregen niveau volgens het Bouwbesluit?

In het Bouwbesluit 2012 staan de technische eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen. Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk moet daarom worden getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Voldoet de aanvraag niet aan de eisen van dat Bouwbesluit, dan moet de vergunning worden geweigerd. En ook een vergunningsvrij bouwwerk moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

Het Bouwbesluit 2012 maakt onderscheid tussen eisen voor nieuwe bouwwerken en bestaande bouwwerken, aangeduid als het niveau nieuwbouw en het niveau bestaande bouw. Daarnaast bevat het Bouwbesluit 2012 technische eisen voor verbouw van een bouwwerk, waarbij veelal als norm geldt het rechtens verkregen niveau. Het rechtens verkregen niveau is kort gezegd het bestaande, legaal tot stand gekomen kwaliteitsniveau van een bouwwerk.

In een recente uitspraak van 19 december 2018 heeft de Raad van State nog eens duidelijk gemaakt hoe het rechtens verkregen niveau moet worden bepaald. De gemeente Dordrecht had een omgevingsvergunning verleend voor een nieuwe toegangsdeur in een appartementencomplex. Eén van de bewoners van het complex maakte bezwaar, onder meer omdat hij vond dat de deur te laag was. De oude deur was 2,36 meter hoog, de nieuwe 2,18 meter. De gemeente wees het bezwaar af omdat de oude deur was vergund in 2000 onder de werking van het toen nog geldende Bouwbesluit 1992. Op grond van dat Bouwbesluit was de minimale hoogte van een toegangsdeur 2,10 meter. Volgens de gemeente was het rechtens verkregen niveau dus 2,10 meter en omdat de nieuwe deur 2,18 meter was, voldeed deze volgens de gemeente ruimschoots aan het Bouwbesluit 2012. De rechtbank ging in deze redenering van de gemeente mee en verklaarde het beroep van de bewoner ongegrond.

De Raad van State besliste op 19 december 2018 echter anders. Voor het rechtens verkregen niveau is niet maatgevend de hoogte waaraan de oude toegangsdeur minimaal moest voldoen op het moment dat deze in 2000 werd vergund (2,10 meter), maar de hoogte die in die vergunning was opgenomen (2,36 meter). En omdat die hoogte van 2,36 meter zelfs hoger was dan het niveau nieuwbouw in het Bouwbesluit 2012 (2,30 meter), oordeelde de Raad van State dat op de aangevraagde nieuwe toegangsdeur het niveau nieuwbouw van toepassing was. De nieuwe deur moest dus minimaal 2,30 meter hoog zijn. De aangevraagde deur was slechts 2,18 meter hoog en voldeed dus niet aan het Bouwbesluit 2012. Het hoger beroep van de bewoner werd gegrond verklaard.

Kortom, het blijft soms lastig om vast te stellen wat het rechtens verkregen niveau is. Maar de uitspraak van 19 december 2018 laat nogmaals zien dat het actuele kwaliteitsniveau van een bestaand bouwwerk daarvoor bepalend is en niet het minimale kwaliteitsniveau dat gold op het moment dat het bouwwerk werd vergund.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

BOSKAMP & WILLEMS ADVOCATEN
mr. drs. Koen (F.K.) van den Akker
k.vandenakker@boskampwillems.nl

Dr. Holtroplaan 42 Eindhoven
T: 040 250 14 90
F: 040 250 14 50

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie