Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Vakantiedagen en- geld gedurende de Coronacrisis

De zomertijd is ingegaan, planten beginnen te bloeien en de zon laat als steeds meer van zich zien. Gelukkig staat niet alles stil tijdens de Coronacrisis. Met de meivakantie in aantocht begint het vakantiegevoel te komen. Op vakantie gaan, zit er gelet op de getroffen maatregelen praktisch gezien niet in. Sommige werknemers zullen reeds vastgestelde vakantiedagen vanwege een geannuleerde reis later willen opnemen, terwijl andere werknemers meer dan ooit behoefte hebben aan ontspanning, maar bang zijn dat hun werkgever de reeds vastgestelde vakantie intrekt. Wat kan wel en wat niet? Ook maken werknemers zich zorgen over de betaling van vakantiegeld. Wordt mijn vakantiegeld wel (tijdig) betaald nu mijn werkgever onder de crisis lijdt? 

Een werkgever dient volgens de wet overeenkomstig uw wensen de vakantie vast te stellen, tenzij gewichtige redenen zich hiertegen verzetten. Als u al vakantie heeft aangevraagd en uw werkgever uw aanvraag heeft goedgekeurd, is de vakantie vastgesteld.  Een reeds vastgestelde vakantie kan alleen in overleg met uw werkgever ingetrokken of verschoven worden. Wellicht heeft uw werkgever qua bezetting al rekening gehouden met uw afwezigheid of komt het hem gelet op de afgenomen hoeveelheid werk in verband met de crisis goed uit dat u vakantie opneemt. In die gevallen is uw werkgever waarschijnlijk niet bereid om de reeds vastgestelde vakantie in te trekken dan wel te verplaatsen. Uw werkgever hoeft hier ook niet aan mee te werken. Dat uw geplande reis vanwege het Coronavirus niet doorgaat, maakt dit helaas niet anders. Mocht uw werkgever echter voldoende werk voor u hebben dan kan worden afgevraagd of de weigering van uw werkgever wel redelijk is. 

In de omgekeerde situatie dat u wilt genieten van een reeds vastgestelde vakantie, maar uw werkgever gelet op de drukte uw vakantie wil intrekken, heb ik helaas ook geen geruststellende mededeling. Uw werkgever kan in overleg met de werknemer het vastgestelde tijdvak aan vakantie wijzigen indien zich gewichtige redenen voordoen. Denkbaar is dat de huidige druk op de zorg een gewichtige reden kan zijn om de aanstaande (mei)vakantie van een werknemer die werkzaam is in de zorg te verplaatsen. Ook buiten de zorg kunnen deze gewichtige redenen zich voordoen, bijvoorbeeld bij bedrijven die zich richten op de voedselketen. Wel is het zo dat de werkgever de schade die de werknemer lijdt doordat de vakantie wordt gewijzigd, dient te vergoeden. Gedacht kan worden aan de annuleringskosten van een geplande vakantie voor zover deze kosten niet vanuit een (annulerings)verzekering vergoed worden. 

Werkgevers die getroffen zijn door de Coronacrisis kunnen moeite krijgen met het betalen van het vakantiegeld. Het vakantiegeld dient volgens de wet in juni te worden uitbetaald. Werkgevers kunnen het vakantiegeld alleen later betalen als de geldende cao of een publiekrechtelijke regeling deze optie geeft of als dit met de werknemer wordt afgesproken. Voor alsnog is er geen publiekrechtelijke regeling die het mogelijk maakt om vakantiegeld later te betalen. Een dergelijke regeling ligt ook niet in de lijn der verwachting, aangezien werkgevers op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (NOW) bij omzetterugval een deel van de loonkosten, waaronder het vakantiegeld, onder bepaalde voorwaarden gecompenseerd kunnen krijgen. 

Kortom, de Coronacrisis heeft ook gevolgen voor het kunnen of moeten verschuiven van een reeds vastgestelde vakantie. Voor de betaling van het vakantiegeld gooit de crisis in de meeste gevallen geen roet in het eten. Hoe vervelend het ook is dat u vakantie moet opnemen terwijl u nu niet op vakantie kunt gaan of juist geen vakantie kunt opnemen, terwijl u hier wel behoefte aan heeft, het voornaamste is dat u gezond blijft.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 BOSKAMP & WILLEMS ADVOCATEN

Mr. E.H.T. (Ellen) Kleeven

e.kleeven@boskampwillems.nl

Dr. Holtroplaan 42 Eindhoven

T: 040 250 14 86

F: 040 250 14 50
Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie