Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Sigaar uit eigen doos?

Moet de ene echtgenoot meebetalen aan de advocaatkosten van de andere echtgenoot? Die vraag wordt nogal eens gesteld in het kader van een echtscheidingsprocedure.

De man had in het kader van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap van partijen – gelijk te stellen met een huwelijk – een schuld aangegaan bij zijn vader om de kosten van zijn advocaat te betalen. Deze schuld was aangegaan voordat het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap was ingediend bij de rechtbank en viel dus in de gemeenschap. De rechtbank Utrecht vond in 2012 dat deze schuld voor de helft door de vrouw diende te worden betaald, omdat deze in de gemeenschap viel. Ook gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was die mening toegedaan in 2015 en bekrachtigde de uitspraak van de rechtbank.

De Hoge Raad oordeelde in 2016 echter dat het gerechtshof in haar beslissing enkel aandacht heeft besteed aan de peildatum voor het bepalen van de omvang van de gemeenschap en de verantwoording van de schuld. Het hof heeft volgens de Hoge Raad niet gekeken naar het gebruik dat in familierechtelijke procedures ieder de eigen kosten draagt. De Hoge Raad verwijst de procedure daarom naar het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch, dat opnieuw naar de zaak dient te kijken.

Het hof in Den Bosch is vervolgens van mening dat er in de ontbindingsprocedure geen grond aanwezig was om een proceskostenveroordeling uit te spreken. Hiermee is niet verenigbaar dat de vrouw wel de helft van de schuld van de man dient te betalen die zijn gemaakt om zijn advocaatkosten te voldoen. Hierbij speelt volgens het hof mee dat de vrouw niet had meegetekend voor de schuld en dat de vrouw pas van deze schuld op de hoogte werd gesteld in de procedure bij de rechtbank. Het hof beslist daarom dat gelet op de redelijkheid en billijkheid afwijking van de hoofdregel – namelijk dat ieder van partijen draagplichtig is voor de helft van een schuld die in de gemeenschap is gevallen – gerechtvaardigd is. De man dient de schuld derhalve alleen te voldoen.

In een procedure tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een huwelijk, waarbij sprake is van een gemeenschap van goederen, dient ieder van partijen normaal gesproken de eigen kosten van rechtsbijstand te betalen. Dit geldt dus ook als voor die advocaatkosten een schuld is aangegaan die in de gemeenschap van goederen valt. Op zich een logische beslissing, die goed uit te leggen is en waarop in voorkomende gevallen een beroep kan worden gedaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

mr. Angela (A.H.) van Gerwen

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie