Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Afspraak is afspraak, of toch niet? (Is er een huurovereenkomst tot stand gekomen?)

Een huurovereenkomst wordt meestal op schrift gesteld en ondertekend. Een totstandkomingsvereiste is het echter niet, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning door een consument-koper. Een huurovereenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Als men in onderhandeling treedt over het aangaan van een huurovereenkomst is het goed zich daarvan bewust te zijn en zo nodig vooraf aan te geven dat er pas een overeenkomst tot stand komt na ondertekening van het huurcontract.

 

In een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland begin dit jaar speelde het volgende. Partijen waren in onderhandeling getreden over de huur van een bedrijfspand. De huurder had het pand bezichtigd en daarna aan de verhuurder per e-mail bericht dat hij interesse had doch dat er pas sprake kan zijn van een huurovereenkomst als deze door de huurder is ondertekend. Hij gaf voorts aan op hoofdlijnen akkoord te zijn met het voorstel van verhuurder en zag de concepthuurovereenkomst tegemoet. Over het concept heeft hij nog enkele opmerkingen gemaakt zoals de huur ingangsdatum. Uiteindelijk heeft de huurder van de huurovereenkomst afgezien. De verhuurder was het daar niet mee eens en eiste nakoming van de in zijn ogen gemaakte afspraak. Hij stelde dat op alle essentiële onderdelen overeenstemming was bereikt. De rechter overweegt echter dat de huurder als voorwaarde heeft gesteld dat er pas sprake is van een overeenkomst tussen partijen bij een schriftelijk en ondertekend contract. Het feit dat de huurder heeft laten weten op hoofdlijnen akkoord te zijn maakt dit volgens de rechter niet anders. Met andere woorden het beding dat er pas sprake kan zijn van een huurovereenkomst zodra deze ondertekend is, pleit de huurder vrij.

 

Om te voorkomen dat een mondelinge afspraak partijen bindt, is het raadzaam om bijvoorbeeld in een intentieovereenkomst vooraf vast te leggen dat er pas sprake is van een overeenkomst als op alle (en dus niet alleen de essentiële) onderdelen overeenstemming is bereikt en ook dat er een schriftelijke en ondertekende overeenkomst moet zijn. Zeker als het afspraken betreft die verstrekkende gevolgen kunnen hebben zoals het aangaan van een huurovereenkomst voor langere tijd. De wet voorziet hier niet in. Partijen kunnen dit echter ook zelf vooraf overeenkomen om onaangename verassingen te voorkomen. Mocht u hierover meer willen weten, neem dan contact op met een van onze advocaten van de sectie vastgoedrecht.

 

BOSKAMP & WILLEMS ADVOCATEN

- Uw succes onze uitdaging -

M.J.A. (Marcel) Verhagen

m.verhagen@boskampwillems.nl

Dr. Holtroplaan 42 Eindhoven

T: 040 250 14 88

F: 040 250 14 50

 

 

Copyright © 2023 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie