Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Voetbaltrainer: vrijwilliger of werknemer?

Als je als voetbaltrainer werkt kan de vraag opkomen of je dat doet als vrijwilliger of op basis van een arbeidsovereenkomst. Deze vraag had ook een kantonrechter recent te beantwoorden. Het draaide om een jeugdtrainer bij een amateurvereniging die later ook technisch coördinator (TC) onderbouw werd. Hij werkte ongeveer 14 uur per week tegen een vergoeding van in totaal € 550,- per maand.

De man in kwestie stelde dat hij werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst, terwijl de club van mening was dat hij vrijwilliger was. De voetbalclub had laten weten de relatie te beëindigen en de man vocht dit ‘ontslag’ aan.

De kantonrechter oordeelde dat niet alleen rekening moet worden gehouden met hetgeen partijen bij het aangaan van de rechtsverhouding voor ogen stond, maar ook met de wijze waarop daaraan in de praktijk uitvoering is gegeven. Ook was van belang dat de wet uitgaat van een (weerlegbaar) rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst als gedurende meer dan 3 volgende maanden wekelijks, gedurende tenminste 20 uur per maand arbeid wordt verricht.

Los daarvan was de kantonrechter al van mening dat er gewerkt werd op basis van een arbeidsovereenkomst. Zo overschreed de vergoeding van € 550,- per maand ruimschoots de gebruikelijke, fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding van € 150,- per maand. De trainer had als TC bovendien vaste werktijden, namelijk op de dagen dat de onderbouw trainde (maandag, woensdag en zaterdag).

De club hield staand dat de man als vrijwilliger werkte, omdat hij niet verplicht was om de werkzaamheden persoonlijk te verrichten en dat er ook geen gezagsverhouding bestond. De kantonrechter vond voldoende aangetoond dat de werkzaamheden wel persoonlijk moesten worden verricht, ook gelet op de wijze waarop de trainer aan de ouders en de club was gepresenteerd. Uiteraard moet er vervanging worden geregeld bij afwezigheid en ziekte, maar dat was onvoldoende om aan te nemen dat de werkzaamheden niet persoonlijk hoefdne te worden verricht. Ook stond voldoende vast dat er een gezagsverhouding was. In de e-mailwisseling werd verwezen naar de algemene TC-taken in het technisch jeugdplan. In de door de voetbalclub opgestelde ‘vrijwilligersregeling’ waren zijn taken en verantwoordelijkheden specifiek beschreven en daarin was ook opgenomen dat er 2 keer per jaar een beoordeling plaatsvindt.

Nu er sprake was van een arbeidsovereenkomst was de beëindiging door de club (ontslag) niet rechtsgeldig. De opzegging werd vernietigd en de loonvordering werd toegewezen. Een dure grap dus voor de club.

Ook bij sportclubs is het derhalve van belang om te kijken op welke wijze de relatie tussen de club en “de vrijwilligers” wordt vormgegeven en hoe hieraan invulling wordt gegeven. De gevolgen zijn anders mogelijk groter dan u denkt.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

Boskamp & Willems Advocaten
mr. Marcel (M.) Kokx
m.kokx@boskampwillems.nl

Dr. Holtroplaan 42 te Eindhoven
T: 040 250 14 69
F: 040 250 14 50

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie