Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Energielabel: waar komt het vandaan en moet ik er iets mee?

 

 

 

Tot september 2018 is er in totaal 59.000 keer een last onder dwangsom opgelegd voor het niet verstrekken van een energielabel, hetgeen resulteerde in 2.660 verbeurde dwangsommen voor een totaal van 1,1 miljoen euro!

 

Sinds 2015 is een eigenaar van een gebouw op grond van artikel 2.1 van het Besluit energieprestatie gebouwen (hierna: ‘Beg’) verplicht om bij oplevering, verkoop of verhuur van een gebouw of een gedeelte daarvan een geldig energielabel ter beschikking te stellen. Indien een gebouw te koop of te huur wordt aangeboden moet ook de energieprestatie-indicator van het energielabel worden vermeld in de advertenties. Verkoper/verhuurder en koper/huurder kunnen contractueel niet van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 2.1 Beg afwijken. In alle gevallen is de verkoper/verhuurder verplicht een energielabel ter beschikking te stellen. Vanaf 1 januari 2023 is het zelfs verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel C.

 

Indien hieraan niet wordt voldaan kan de Minister op grond van artikel 120b Woningwet een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 20.750,-- (bedrijven) resp. € 415,-- (particulieren). In de praktijk wordt veelal een last onder dwangsom opgelegd om een verkoper ertoe te bewegen alsnog een geldig energielabel aan de koper te verstrekken.

 

In oktober 2018 oordeelde de Raad van State dat een last onder dwangsom niet zomaar kan worden opgelegd (ECLI:NL:RVS:2018:3347). In dat geval was er een dwangsom aan de verkoper opgelegd omdat er een woning verkocht was zonder een geldig energielabel. De Raad van State oordeelde echter dat er geen last onder dwangsom mocht worden opgelegd daar deze niet meer uitvoerbaar zou zijn. Op grond van artikel 2.1 Beg rust alleen op de eigenaar of de verkoper de verplichting om een energielabel beschikbaar te stellen. Blijkens de Regeling energieprestatie gebouwen kan alleen aan een eigenaar een energielabel worden verstrekt. Nu de verkoper na de levering geen eigenaar meer is, kan verkoper ook geen energielabel meer aanvragen. Derhalve is de last onder dwangsom niet meer uitvoerbaar en mag deze dan ook niet worden opgelegd. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat de Minister in het vervolg een bestuurlijke boete zal opleggen bij overtreding van artikel 2.1 Beg.

 

Kort samenvattend is een eigenaar verplicht om bij oplevering, verkoop of verhuur van een (gedeelte van een) gebouw een energielabel te verstrekken. Indien hieraan niet wordt voldaan kan de Minister geen last onder dwangsom opleggen indien de verkoper na de levering geen eigenaar meer is, maar kan hij wel besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

 

Heeft u vragen over uw (toekomstige) verplichtingen ten aanzien van het verstrekken van een energielabel of heeft u bijvoorbeeld een gebouw gekocht waarbij het verstrekte energielabel niet strookt met de energieprestatie van het gebouw, neem dan gerust contact op met onze sectie Onroerend Goedrecht.

 

BOSKAMP & WILLEMS ADVOCATEN

mr. R. (Robbin) Struijk

r.struijk@boskampwillems.nl

Dr. Holtroplaan 42 Eindhoven

T: 040 250 14 83

F: 040 250 14 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie