Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

De belangrijkste wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet

In mijn arbeidsrechtpraktijk hoor ik regelmatig dat een werknemer het gevoel heeft dat een bedrijfsarts niet onafhankelijk is. Aan (onder meer) dit signaal lijkt door de wetgever gehoor te zijn gegeven. De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. De wet treedt waarschijnlijk per 1 juli 2017 in werking. Hierna bespreek ik de belangrijkste wijzigingen.

Een overeenkomst tussen werkgever en een arbodienst wordt verplicht gesteld. Nu zijn er nog werkgevers die zonder overeenkomst gebruik maken van de diensten van een bedrijfsarts. Het verplichtstellen van een contract waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de bedrijfsarts zijn taken voor de werkgever uitvoert, moet ertoe leiden dat een werknemer meer vertrouwen krijgt in de onafhankelijkheid van een bedrijfsarts.

Een ander veelgehoord bezwaar is dat beroepsziekten onvoldoende worden herkend en gemeld door een bedrijfsarts. In de overeenkomst tussen de arbodienst en de werkgever moeten afspraken worden gemaakt over het melden van beroepsziekten door de bedrijfsarts aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Als bij de evaluatie van de wetswijziging in 2020 blijkt dat beroepsziekten onvoldoende worden gemeld, wordt aan de wetgever het voorstel voorgelegd om een bestuurlijke boete op te leggen als er niet gemeld wordt.

Overige belangrijke wijzigingen zijn de in de wet opgenomen mogelijkheid voor de bedrijfsarts om voortaan de werkplek van medewerkers te bezoeken en het kunnen raadplegen van de bedrijfsarts nog voordat de medewerker uit valt. Deze wijzigingen moeten voor ervoor zorgen dat werkgevers en arbodienstverleners meer aandacht besteden aan preventie. De preventiemedewerker die jaarlijks met de bedrijfsarts en werkgever om tafel moet om de stand van zaken op het gebied van gezond en veilig werken binnen het bedrijf te bespreken, wordt voortaan benoemd met instemming van het medezeggenschapsorgaan. De achterliggende gedachte is dat er meer draagvlak is voor de preventiemedewerker door het medezeggenschapsorgaan te betrekken bij de keuze van de persoon van de preventiemedewerker.

Kortom, de wetswijziging voorziet in diverse maatregelen ten gunste van werknemers. Laten we hopen dat de administratieve rompslomp die de wijziging met zich meebrengt voor de werkgever niet ten koste gaat van de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg.

Heeft u vragen over deze wetswijziging of andere aspecten van het arbeidsrecht dan kunt u contact opnemen met:

mr. Ellen (E.H.T.) Kleeven

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie