Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Kinderalimentatie niet besteed aan kinderen! Wat nu?

Ouders zijn op grond van de wet verplicht om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. Het is nog steeds zo dat kinderen in veel situaties na de scheiding van hun ouders het grootste deel van de tijd bij hun moeder wonen. Zij ontvangt dan van de vader kinderalimentatie. Deze vaders hebben daar over het algemeen geen bezwaar tegen, maar er heerst wel regelmatig twijfel over de besteding van de gelden. Vaders willen uiteraard dat de alimentatie volledig ten goede komen aan de kinderen en niet worden besteed aan de kosten van het levensonderhoud van de moeder. Hebben deze vaders het recht om aan de moeders rekening en verantwoording te vragen?

Het gerechtshof Amsterdam werd geconfronteerd met die vraag. Vader had de zorg dat moeder de kinderalimentatie zou besteden aan de aflossing van een schuld. Het gerechtshof begreep de zorg, maar overwoog dat de kinderalimentatie natuurlijk bedoeld was ter dekking van de kosten van de kinderen en dat er geen wettelijke regel is die inhoudt dat rekening en verantwoording moet worden afgelegd.

Staat vader dan met lege handen? Nee, dat is niet het geval.

Een creatieve en praktische oplossing bood het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch aan een vader die zich zorgen maakte over de bestemming van de kinderalimentatie vanwege het marginale inkomen van de moeder. Het gerechtshof erkende die zorg, mede omdat de moeder had aangegeven dat zij een deel van de kinderalimentatie zou gebruiken om in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Het gerechtshof bepaalde dat de man de helft van zijn onderhoudsbijdrage rechtstreeks aan de vrouw moest voldoen, waarmee zij kon voorzien in de kosten van het verblijf van de kinderen bij haar. De andere helft van zijn onderhoudsbijdrage moest hij in natura voldoen door bepaalde kosten, zoals de kosten van sport en bijlessen, te betalen .

Over het verzoek van een vader om een deel van de kosten in natura te betalen, deed ook de rechtbank Limburg onlangs uitspraak. De vader twijfelde of de kinderalimentatie wel werd gebruikt ten behoeve van de kinderen, want hij wist dat de moeder veel schulden had. De rechtbank merkte op dat de onderhoudsbijdrage in principe rechtstreeks moet worden uitbetaald aan de ouder die de kinderen verzorgt en opvoedt. De rechtbank vond de zorg van de vader terecht, te meer nu uit de omstandigheden zou kunnen worden afgeleid dat de moeder in financiële problemen verkeerde. De rechtbank besliste daarom dat de man een deel van de kinderalimentatie op een aparte rekening moet storten. Beide partijen hebben toegang tot die rekening, zodat de vader inzage heeft in de wijze waarop de kinderalimentatie wordt besteed.

Kortom, er bestaat geen verplichting voor de ontvanger van de kinderalimentatie om rekening en verantwoording af te leggen. Er zijn echter wel andere mogelijkheden om grip te krijgen op de besteding van kinderalimentatie als dat nodig is. Als daarover in onderling overleg geen afspraken kunnen worden gemaakt, is het aan de rechter hoe hierover wordt beslist.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

mr. A.H. van Gerwen

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie