Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Na 18e verjaardag geen kinderalimentatie meer? Toch wel!

De praktijk leert dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de alimentatie voor een jongmeerderjarige. Jongmeerderjarige kinderen zijn kinderen van 18 tot 21 jaar. Men gaat er veelal vanuit dat de betaling van kinderalimentatie stopt wanneer het kind 18 jaar is geworden en dat het kind dan voor zichzelf moet kunnen zorgen. Dat is niet waar. Volgens de wet zijn ouders verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, tenzij zij zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Maar wat als de jongmeerderjarige een bijbaantje heeft en studiefinanciering ontvangt? Ten aanzien van het bijbaantje is daar nog geen concreet antwoord op te geven. Rechters oordelen daar verschillend over. Soms is de rechter van mening dat wat de jongmeerderjarige met een bijbaan verdient, volledig in mindering gebracht dient te worden op de alimentatie. Niettemin worden meestal eigen inkomsten van de jongmeerderjarige niet of slechts gedeeltelijk in mindering gebracht op de alimentatie. Jongmeerderjarige kinderen kunnen niet verplicht worden om te werken om op die manier in hun levensonderhoud te voorzien. Het krijgen van studiefinanciering heeft wel invloed op de alimentatie. De basis en eventuele aanvullende beurs worden in beginsel in mindering gebracht op de alimentatie.

Kan de verplichting tot levensonderhoud worden gematigd, omdat de jongmeerderjarige zich kwetsend gedraagt naar zijn of haar ouders toe? Ja, dat kan. Op grond van de wet kan de rechter de alimentatie voor een jongmeerderjarige matigen als de jongmeerderjarige zich zo gedraagt dat verstrekking van de alimentatie naar redelijkheid niet of niet ten volle kan worden gevraagd. Rechters zijn echter wel streng als het om matiging van de alimentatie gaat. Het weigeren door de jongmeerderjarige om contact met de ouder te hebben wordt bijvoorbeeld niet als zodanig grievend beschouwd. Ook het wijzigen van de achternaam door de jongmeerderjarige in die van de andere ouder speelt geen rol in het matigen van de alimentatie. Een voorbeeld waarin de rechter wel tot matiging van de alimentatie heeft beslist was in een situatie dat de vader onder behandeling was wegens depressieve en spanningsklachten en door toedoen van zijn dochter in een crisissituatie belandde, die directe ziekenhuisopname noodzakelijk maakte. Het vervolgens moeten betalen van de door de dochter verzochte bijdrage zou medisch onaanvaardbare consequenties voor de man tot gevolg hebben en daarom besloot de rechter de alimentatie voor de jongmeerderjarige te matigen.

Als het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt is het uitgangspunt dat een jongmeerderjarige, ook als hij of zij studeert, in staat geacht moet worden door arbeid in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. De onderhoudsverplichting kan echter in sommige gevallen ook na het 21ste jaar doorlopen, bijvoorbeeld als de ouders dit hebben afgesproken in het ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant en het kind nog steeds behoefte heeft aan een bijdrage.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie