Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Testamentair bewind biedt uitkomst!

 

Recent heeft de rechtbank een interessante uitspraak gegeven over de vraag of de kantonrechter kan worden verzocht om een testamentair bewindvoerder een aanwijzing te geven althans op te dragen tot uitkering van een deel van het vermogen.

In de betreffende casus had moeder in haar testament een bewind ingesteld over het aan haar zoon nagelaten vermogen. Het doel van een testamentair bewind was om het vermogen buiten het bereik van de schuldeisers te houden. Dit gelet op de problematische schuldenpositie van haar zoon. Op het moment dat moeder kwam te overlijden was haar zoon inmiddels toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (hierna: WSNP).

Tijdens de WSNP bleek dat de zoon niet in zijn eigen levensonderhoud kon voorzien. Desondanks heeft de testamentair-bewindvoerder ervoor gekozen om geen vruchten uit te keren. De reden daarvan was dat de vruchten na uitkering tot de boedel van de schuldsaneringsregeling zouden gaan behoren.

Gelet op het voorgaande heeft de WSNP bewindvoerder aan de kantonrechter verzocht om de testamentair bewindvoerder een aanwijzing te geven, althans op te dragen toch de vruchten uit te keren. De kantonrechter heeft dit verzoek afgewezen, omdat daartoe een wettelijke basis ontbreekt.

In de uitspraak wordt nog overwogen dat er evenmin gronden zijn voor ambtshalve ontslag van de testamentair bewindvoerder aangezien de testamentair bewindvoerder juist doet wat hij volgens het testament moest doen, namelijk de verkrijging buiten het bereik van de schuldeisers houden. De testamentair bewindvoerder heeft dus de bevoegdheid om te bepalen of de vruchten wel of niet worden uitgekeerd.

Tenslotte was nog verzocht de bewindsregels, zoals bij testament bepaald, te wijzigen. Ook dit verzoek werd door de kantonrechter afgewezen. Van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in de wet was geen sprake. Moeder wist bij het maken van het testament, en het opnemen van het bewind, van de financiële situatie van haar zoon. Dit was juist de reden om een testamentair bewind in te stellen en de voorwaarden te stellen. De enkele omstandigheid dat haar zoon nadien is toegelaten tot de WSNP maakt dit niet anders.

Kortom, uit voormelde uitspraak blijkt dat een testamentair bewind uitkomst kan bieden om vermogen buiten het bereik van de schuldeisers van een erfgenaam te houden. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u ter zake met één van onze medewerkers van de sectie Erfrecht contact opnemen.

Boskamp & Willems Advocaten

- Uw succes onze uitdaging –


mr. drs. Niek Vinke
n.vinke@boskampwillems.nl
040-2501462

 

 

Copyright © 2023 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie