Recht en Krom

//Recht en Krom
­

Recht en Krom


Niet zo’n algemene algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, iedereen heeft er in het dagelijkse leven mee te maken. De consument, de verkoper, als gebruiker of als wederpartij. Het hanteren van algemene voorwaarden betekent alleen nog niet dat ze direct van toepassing […]

Voetbaltrainer: vrijwilliger of werknemer?

Als je als voetbaltrainer werkt kan de vraag opkomen of je dat doet als vrijwilliger of op basis van een arbeidsovereenkomst. Deze vraag had ook een kantonrechter recent te beantwoorden. Het draaide om een jeugdtrainer […]

Ontwikkelingen in het arbeidsrecht – een update

Op 9 oktober 2017 werd het regeerakkoord gepresenteerd. Ook op het gebied van het arbeidsrecht staan ons, als het aan het kabinet ligt, een aantal veranderingen te wachten. Het kabinet sprak de ambitie uit om […]

Sigaar uit eigen doos?

Moet de ene echtgenoot meebetalen aan de advocaatkosten van de andere echtgenoot? Die vraag wordt nogal eens gesteld in het kader van een echtscheidingsprocedure.

De man had in het kader van de ontbinding van het geregistreerd […]

Uw bank moet voor u zorgen

Waarschijnlijk ervaart u het anders, maar in zekere zin moet uw bank voor u zorgen. Vanwege de bijzondere positie van de bank heeft zij een bijzondere zorgplicht. Als die zorgplicht niet wordt nageleefd, dan is […]

Eenzijdige wijziging pensioenregeling door werkgever: is dit toegestaan?

Vrij regelmatig komt de vraag aan de orde of een werkgever een pensioenregeling met een (of meerdere) werknemers eenzijdig mag wijzigen. Werkgevers verkeren niet zelden in de veronderstelling dat zij een pensioenregeling eenzijdig mogen wijzigen, […]