Recht en Krom

//Recht en Krom
­

Recht en Krom


Een tijdelijke vergunning voor maximaal 10 jaar. Of toch meer?

Sinds 2010 is er een ruime mogelijkheid om een omgevingsvergunning te krijgen voor activiteiten die niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Dat kan met een zogeheten “kruimelvergunning” op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor). […]

Kinderalimentatie niet besteed aan kinderen! Wat nu?

Ouders zijn op grond van de wet verplicht om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. Het is nog steeds zo dat kinderen in veel situaties na de scheiding […]

‘Ik weet waar je woont, dit is oorlog, knoop dat goed in je oren!’

Het gerechtshof in Den Bosch heeft op 8 juni jl. geoordeeld over een ontslag op staande voet.

Waar ging het om. Een productiemedewerker was sinds 2007 in dienst bij een graanhandel. Hij was sinds 2015 arbeidsongeschikt. […]

Boontje komt niet altijd om zijn loontje

De kop boven dit artikel is afgeleid van een oud Hollands spreekwoord, dat zegt dat je krijgt wat je verdient. In dit geval is bedoeld te zeggen dat als je iets niet verdient, je het […]

Onjuiste vermelding oppervlakte woning? Makelaar is aansprakelijk!

Makelaars spelen een grote rol bij de verkoop van woningen. Niet enkel heeft de makelaar als taak een zo snel en gunstig mogelijke verkoop van de woning te realiseren, ook heeft de makelaar een zorgplicht […]

De belangrijkste wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet

In mijn arbeidsrechtpraktijk hoor ik regelmatig dat een werknemer het gevoel heeft dat een bedrijfsarts niet onafhankelijk is. Aan (onder meer) dit signaal lijkt door de wetgever gehoor te zijn gegeven. De Eerste Kamer heeft […]