Recht en Krom

//Recht en Krom
­

Recht en Krom


‘Ik weet waar je woont, dit is oorlog, knoop dat goed in je oren!’

Het gerechtshof in Den Bosch heeft op 8 juni jl. geoordeeld over een ontslag op staande voet.

Waar ging het om. Een productiemedewerker was sinds 2007 in dienst bij een graanhandel. Hij was sinds 2015 arbeidsongeschikt. […]

Boontje komt niet altijd om zijn loontje

De kop boven dit artikel is afgeleid van een oud Hollands spreekwoord, dat zegt dat je krijgt wat je verdient. In dit geval is bedoeld te zeggen dat als je iets niet verdient, je het […]

Onjuiste vermelding oppervlakte woning? Makelaar is aansprakelijk!

Makelaars spelen een grote rol bij de verkoop van woningen. Niet enkel heeft de makelaar als taak een zo snel en gunstig mogelijke verkoop van de woning te realiseren, ook heeft de makelaar een zorgplicht […]

De belangrijkste wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet

In mijn arbeidsrechtpraktijk hoor ik regelmatig dat een werknemer het gevoel heeft dat een bedrijfsarts niet onafhankelijk is. Aan (onder meer) dit signaal lijkt door de wetgever gehoor te zijn gegeven. De Eerste Kamer heeft […]

Binnenkort ook leges betalen bij bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar

Binnenkort ook leges betalen bij bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar

Naar verwachting zal in 2019 de Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet gaat een groot aantal wetten op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwen, milieu, […]

Ontbinding onder de WWZ

Onder het oude recht kon de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden op basis van een mengeling van omstandigheden waarvan uiteindelijk een verstoorde arbeidsrelatie werd aangenomen. In dat geval had de kantonrechter de ruimte om een hogere […]