Recht en Krom

//Recht en Krom
­

Recht en Krom


Zorgplicht kredietverstrekker bij hypothecair krediet

In Nederland geldt een vergaande zorgplicht voor banken bij het aangaan en oversluiten van hypotheken. Banken hebben de verplichting om consumenten te beschermen tegen overkreditering. Dit houdt kortgezegd in dat een kredietnemer een krediet afsluit […]

Hoe zit het ook weer met het rechtens verkregen niveau volgens het Bouwbesluit?

In het Bouwbesluit 2012 staan de technische eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen. Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk moet daarom worden getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Voldoet de aanvraag niet […]

Er wordt inbreuk gemaakt op mijn privacy!

Bij het maken van bezwaar tegen een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (die enkele jaren geleden de bouwvergunning heeft vervangen), wordt vaak ook het argument genoemd dat door het bouwwerk inbreuk kan worden gemaakt op […]

Niet zo’n algemene algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, iedereen heeft er in het dagelijkse leven mee te maken. De consument, de verkoper, als gebruiker of als wederpartij. Het hanteren van algemene voorwaarden betekent alleen nog niet dat ze direct van toepassing […]

Voetbaltrainer: vrijwilliger of werknemer?

Als je als voetbaltrainer werkt kan de vraag opkomen of je dat doet als vrijwilliger of op basis van een arbeidsovereenkomst. Deze vraag had ook een kantonrechter recent te beantwoorden. Het draaide om een jeugdtrainer […]

Ontwikkelingen in het arbeidsrecht – een update

Op 9 oktober 2017 werd het regeerakkoord gepresenteerd. Ook op het gebied van het arbeidsrecht staan ons, als het aan het kabinet ligt, een aantal veranderingen te wachten. Het kabinet sprak de ambitie uit om […]